Idźcie i głoście

Mk 16,15

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Imieniny ks. bp Kazimierza Górnego

W czwartek, 5 marca 2015 r. do seminaryjnej wspólnoty przybył ks. Biskup Kazimierz Górny, aby celebrować uroczystą Eucharystię z okazji swoich imienin.
 Około godz. 17:00 w seminaryjnej kaplicy rozpoczęła się Msza Święta, na której zgromadzili się księża przełożeni razem ze wszystkimi alumnami. Ksiądz Biskup w homilii podkreślał wartość świadectwa chrześcijańskiego na podstawie życiorysu św. Kazimierza Królewicza. Na koniec Eucharystii podkreślił, że skoro Seminarium Duchowne jest nazywane sercem diecezji, to musi być całkowicie wypełnione miłością. W ten sposób zachęcał do tworzenia wśród klerków i przełożonych coraz głębszych relacji braterskich.

Dzień skupienia SP WSD

W niedzielę 1 marca 2015 r. w naszym seminarium odbył się wielkopostny dzień skupienia dla Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 przywitaniem gości przez Prezesa stowarzyszenia - ks. dr Pawła Synosia. Następnie konferencję na temat nawrócenia w oparciu o przykład życia św. Pawła Apostoła, wygłosił ks. dr Wojciech Radomski. Głównym punktem dnia skupienia była Eucharystia, w której uczestniczyła cała wspólnota seminaryjna. Homilię wygłosił ojciec duchowny ks. dr Jan Kulig.Po nasyceniu się pokarmem duchowym, udaliśmy się wszyscy razem na refektarz seminaryjny, gdzie spożyliśmy obiad. Ostatnim wspólnym momentem było nabożeństwo Gorzkich Żali, w czasie którego poprzez śpiew łączyliśmy się z cierpiącym i umierającym Jezusem. Wielkopostne spotkanie zakończyło się około 14:30. Cieszymy się, że mogliśmy niedzielę przeżyć razem z Przyjaciółmi WSD. Prosimy Dobrego Boga o obfite owoce tego dnia skupienia dla wszystkich uczestników.

Pogrzeb ks. infułata Józefa Sondeja

Środa, 2 marca 2015 r. była dla wspólnoty seminaryjnej szczególnym i ważnym dniem. W samo południe w Kościele pw. Chrystusa Króla żegnaliśmy zmarłego 28 lutego 2015 r. ks. Infułata Józefa Sondeja, wieloletniego proboszcza powyższej parafii oraz najstarszego kapłana diecezji rzeszowskiej. Klerycy pełnili posługę podczas liturgii i pogrzebu na Cmentarzu na Wilkowyi. Mszy Świętej żałobnej przewodniczył ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba. Uczestniczyli w niej także biskupi: Edward Białogłowski, Kazimierz Górny, Marian Rojek, Stanisław Jamrozek, Jan Niemiec, Edward Frankowski oraz ponad 200 kapłanów z różnych diecezji. Homilię wygłosił ks. Infułat Stanisław Mac. Określił on zmarłego "patriarchą duchowieństwa rzeszowskiego". Przypomniał, że ks. Sondej był przez kapłanów nazywany "Chrystusikiem", ponieważ jego życie było w pełni oddane Chrystusowi. Dla wszystkich kleryków był On przykładem pełnej ufności opatrzności Bożej, pracowitości i zatroskania o ubogich, a przy tym największej pokory i skromności. Był ważny także dla nas, z powodu długoletniej posługi spowiednika w rzeszowskim Seminarium. Pamiętajmy w naszych modlitwach o śp. ks. Infułacie Józefie Sondeju.

 

Kilka artykułów o ks. infułacie Józefie Sondeju:

Uwielbiajcie Pana. Ostatnie pożegnanie ks. Józefa Sondeja

Nie uchylał się od trudu miłości. Ksiądz Józef Sondej

W służbie Chrystusa Króla - homilia o ks. Józefie Sondeju

Pokorny sługa Chrystusa - ks. Józef Sondej

Żeby zapłonął Ogień - rozmowa z ks. Józefem Sondejem

Wielki Post 2015

Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów liturgicznych w ciągu roku. Jest to czas refleksji nad swoim życiem, powstawania ze swoich codziennych upadków oraz oczekiwania na dzień Zmartwychwstania, ale także refleksji chrzcielnej. Wspólnota seminaryjna przeżywa ten czas w sposób szczególny. Odbywają się wtedy tradycyjne nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki oraz Gorzkich Żali w niedziele. Rozważania Drogi krzyżowej w tym roku przygotowują poszczególne roczniki,a kazania pasyjne głosi ks. dr Lucjan Dyka - Duszpasterz akademicki Stowarzyszenia "EMAUS", ale także wykładowca muzykologi w naszym Seminarium. Podczas tych chwil zadumy rozważamy wspólnie uczynki miłosierne co do duszy i próbujemy znaleźć sposób, aby jeszcze lepiej realizować je w naszym życiu. Post jednak ma nie tylko wymiar pokutny, ale również chrzcielny. W związku z tym w każdą sobotę wieczorem przeżywamy liturgię związaną z obrzędami chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Staramy się zrozumieć Chrzest jako najważniejsze wydarzenie w naszym życiu, a także pogłębić naszą wiarę poprzez odczytanie na nowo misterium sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Tradycją seminaryjną stała się także modlitwa w czasie Postu, za osoby uzależnione. Agenda trzeźwościowa przygotowała listę do wpisania imion osób uzależnionych, za które modlimy się każdego dnia wzywają orędownictwa św. Maksymiliana Kolbego.

Droga Krzyżowa ulicami Rzeszowa 2015

W pierwszy piątek wielkiego Postu, 20 lutego 2015 r. ulicami Rzeszowa przeszła doroczna procesja Drogi krzyżowej pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby. Uczestniczył w niej także ks. Biskup Edward Białogłowski, licznie zgromadzeni księża, siostry zakonne, a także około 6000 osób świeckich. Wspólnota seminaryjna również brała udział w tym wydarzeniu, posługując podczas samej procesji, jak również podczas Mszy Świętej, która odbyła się po nabożeństwie w Bazylice OO. Bernardynów. Rozważania do poszczególnych stacji zostały przygotowane przez s. Elizę Włodykę ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła. Były oparte na tekstach z adhortacji św. Jana Pawała II "Vita consecrata". Krzyż nieśli przedstawiciele różnych środowisk miasta Rzeszowa i okolic. Była to dla wszystkich dobra okazja do dania świadectwa swojej wiary, oraz do refleksji nad tym jak żyjemy wiarą, nadzieją i miłością.