Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Dzień skupienia dla rozeznających powołanie

Rozeznanie powołania to jedno z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych zadań w życiu. W Wielkim Poście już od kilku lat, wspólnota seminaryjna zaprasza młodzież męską na chwilę refleksji, modlitwy a przede wszystkim spotkania, by dzielić się świadectwem odkrywania powołania.

W ubiegłą niedzielę 12 marca 17 młodych mężczyzn postanowiło zaryzykować i dać szansę Panu Bogu, by w seminaryjnej wspólnocie przeżyć swoisty dzień skupienia, którego celem była modlitwa o dobre rozeznanie życiowego powołania. Wszystkich młodych przybyłych z różnych części diecezji powitał ks. Rektor Paweł Pietrusiak. Grupa była zróżnicowana zarówno wiekowo jak i osobowościowo. Po chwili wzajemnej integracji, ojciec duchowny ks. Paweł Synoś, zaprosił do medytacji nad tekstem z Ewangelii wg św. Jana, który mówił o powołaniu uczniów. W ciszy seminaryjnej kaplicy wszyscy uczestnicy dnia skupienia mogli przez kilkanaście minut przebywać sam na sam z Panem Bogiem, wsłuchując się w Jego Słowo. Przygotowując się do Eucharystii mieli także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, w trakcie której wybrzmiały słowa Ewangelii mówiące o przemienieniu Jezusa. Po Mszy świętej i obiedzie spożywanym wraz z całą wspólnotą na seminaryjnym refektarzu był czas na poznanie seminarium, wizytę w kleryckich pokojach i salach wykładowych. To tam nasi goście mogli również posłuchać tego jak wygląda seminaryjna formacja, czym żyje klerycka wspólnota na co dzień. Nie zabrakło czasu na pytania dotyczące odkrywania powołania i całego procesu przygotowania do kapłaństwa.

Spotkanie podsumował ks. Paweł Synoś, który zaznaczył, że do seminarium nie przychodzi się po to, żeby zostać klerykiem na całe życie. Seminarium ma pomóc w rozeznaniu, jaka jest Wola Boga i jaką drogą chce nas On prowadzić.

Wszystkich uczestników dnia skupienia i wszystkich, którzy stają przed zadaniem rozeznania swojego powołania, polecamy szczególnej modlitwie naszych Przyjaciół.

Wieczór fatimski

W sobotę 11 marca, w naszej wspólnocie gościliśmy ks. dra Krzysztofa Czaplę, pallotyna, przedstawiciela Sekretariatu Fatimskiego działającego przy sanktuarium Matki Bożej w Zakopanem – Krzeptówkach.

Najpierw o godzinie 17.00 w kaplicy seminaryjnej ks. Krzysztof przewodniczył uroczystej Mszy świętej. W homilii przypomniał ważność Maryi w życiu katolika. Postawił nam wszystkim bardzo ważne pytania: Czy był dzień, w którym wyznaliśmy miłość Matce Bożej ? Czy kiedykolwiek zrobiło się nam żal z tego powodu, że Matka Boża cierpi? Ks. Krzysztof przypomniał też o potrzebie modlitwy za grzeszników oraz pokazał nam postawę bł. Hiacynty, która nie pragnęła niczego tak bardzo, jak przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Druga część wieczoru fatimskiego miała miejsce w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego gdzie o godz. 19.30 ks. Krzysztof Czapla wygłosił konferencję poświęconą objawieniom fatimskim. Podczas spotkania przypomniał o tym, że każdy katolik jest „maryjny”, a ta „maryjność” wynika z tajemnicy krzyża. Prelegent zaprezentował również istotę orędzia fatimskiego, które jest często tylko i wyłącznie utożsamiane z takimi wydarzeniami jak wybuch II wojny światowej, czy zamach na papieża Jana Pawła II. Maryja chciała w orędziu fatimskim przypomnieć światu potrzebę nawrócenia, potrzebę modlitwy różańcowej oraz nabożeństw pierwszych sobót miesiąca, które łączą się ze spowiedzią, Komunią świętą, odmówieniem jednej części różańca oraz 15 minutową medytacją, połączonych z intencją wynagradzającą za rany zadane Niepokalanemu Sercu Maryi.

Spotkanie z ks. Krzysztofem Czaplą, przedstawicielem Sekretariatu Fatimskiego wpisuje się w obchodzoną w tym roku w Kościele katolickim setną rocznicę objawień fatimskich. 

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

W czwartek 9 marca, w naszym seminarium odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji – mł. insp. Piotrem Kluzem Naczelnikiem Wydziału Prewencji, mł. asp. Markiem Bytnarem, st. sierż. Jerzym Ossolińskim oraz kom. Moniką Hędrzak.

Spotkanie było podzielone na trzy bloki tematyczne. Najpierw komisarz Monika Hędrzak przedstawiła prezentację dotyczącą przemocy w rodzinie w świetle polskiego prawodawstwa, podczas której wyjaśniła w świetle prawa czym jest przemoc w rodzinie, jakie są rodzaje przemocy, które akty prawne regulują ten problem oraz jak wygląda procedura przeciwdziałania przemocy tzw. NIEBIESKA KARTA.

Następnie młodszy aspirant Marek Bytnar przedstawił szczegóły wprowadzonego w 2016 roku projektu: „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” .

Starszy sierżant Jerzy Ossoliński zaprezentował informacje dotyczące organizacji różnych ceremonii kościelnych wiążących się z potrzebą zmiany organizacji ruchu drogowego oraz poruszył problem cyberprzestępczości, różnych jej odmian i konsekwencji karnych z niej wypływających.