Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 49,3.5-6)

Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. 
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 
I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”. 

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10)

Refren:Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. 

Z nadzieją czekałem na Pana, +
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania. 
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy. 
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: +
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”. 
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,1-3)

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Początek Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. 
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. 

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA (J 1,29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». 
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

Nie jesteś piątym kołem u wozu!

W dzisiejszej ewangelii spotykamy Jana Chrzciciela, który nad Jordanem udziela chrztu, oraz Jezusa, który przychodzi do niego. To już drugie spotkanie tych postaci. Pierwsze miało miejsce podczas nawiedzenia św. Elżbiety. To jest jednak wyjątkowe. Św. Jan wskazuje Zbawiciela przez słowa dobrze nam znane, słyszymy je podczas każdej Mszy św.: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Jan Chrzciciel, wykonywał konkretne zadanie, nawoływał do nawrócenia i udzielał chrztu. Jego misja miała przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Mówi o sobie: przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Wszystko, co robił miało na celu wskazanie przychodzącego Zbawiciela oraz doprowadzenie do spotkania z Nim ludzi. Przez jego czyny ma się pokazać działanie Boga. On jest narzędziem. Podobnie może być i w naszym życiu. Być może oczekujemy wielkich „zleceń” od Boga, bycia super bohaterami…albo czujemy się niepotrzebni. Dziś Słowo mówi do nas: Nie jesteś piątym kołem u wozu! Jesteś ważny. Nasza zwykła codzienność, może stać się miejscem objawienia Jezusa, w które On wejdzie i napełni swoją mocą.  Bóg potrzebuje  naszej powszedniości. Pozwólmy wejść mu w naszą szarówkę, zachmurzone niebo, a na pewno nasze życie nabierze kolorów i zaświeci słońce.

Jutro poniedziałek. Dlaczego nie miałby on być niezwykły? Zaproś Jezusa do swojego dnia powszedniego, a każdy z nich stanie się wyjątkowy, a Ty sam odkryjesz, że jesteś drogi w Jego oczach, przez zadanie, jakie masz do wykonania być Janem dla innych.
Jesteś ważny!  

kl. Jakub Oczkowicz