Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 12,1–4a)

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,4–5.18–19.20 i 22)

Refren:Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, *
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, *
którą pokładamy w Tobie.

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 1,8b–10)

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA (Mt 17,1–9)

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.

Przeżywamy czas łaski od Pana. Wielki Post to piękny choć niełatwy czas. Czynimy wiele postanowień, podejmujemy nawrócenie i pokutę. Może się to wydawać uciemiężeniem, lecz gdy zauważymy, że ten czas to łaska dana nam przez Pana Boga, który ciągle do nas mówi i wspiera nas, spostrzegamy, że to błogosławieństwo.

Liturgia Słowa dzisiejszej Niedzieli wzywa nas do jakiejś zmiany. Abram miał wyruszyć z ziemi rodzinnej, Tymoteusz słyszy wezwanie do wzięcia udziału w trudach i przeciwnościach, a Piotr, Jakub i Jan wychodzą z Chrystusem na górę wysoką. Wielki Post to czas zmiany. Jezus przemienił się wobec uczniów, aby umocnić ich wiarę w Niego i w Jego misję, przed wydarzeniami Paschy. Zachwycający jest opis sytuacji Apostołów tuż po przemienieniu: „nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa”.  Człowiek wpatrując się w intensywne światło, traci na chwile wzrok. Uczniowie wiedzą Jezusa przemieniającego się w obecności Boga Ojca, Eliasza i Mojżesza, a po przemienieniu dostrzegają tylko Jezusa. Jak pięknym byłoby gdybyśmy nauczyli się w każdym człowieku wiedzieć Jezusa… Gdyby  nasze oblicza  były tak przepełnione Bogiem, aby inni widzieli w nich Jezusa…

Patrzenie w oblicze Jezusa przemienia nas, którzy jak Apostołowie musimy zejść z góry przemienienia i iść do świata. Czy chcesz oślepnąć od światła Jezusa, aby w tym świetle patrzeć na świat? 

kl. Robert Firek