Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider


Seminarium | Aktualności, 31 stycznia 2020

W piątek 31 stycznia 6 alumnów szóstego roku otrzymało skierowanie na praktykę duszpasterską.

Posłanie na pierwszą placówkę duszpasterską miało miejsce podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Na jej zakończenie nasz Pasterz wręczył diakonom dekrety kierujące ich na poszczególne parafie.
Praktyka diakońska będzie trwała od 8 lutego do 30 kwietnia.

Oto parafie do których zostali posłani diakoni:

Patryk Czech – Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

dk. Jakub Dzierżak – Parafia Dobrzechów, pw. św. Stanisława Biskupa

dk. Robert Firek – Parafia Palikówka, pw. Miłosierdzia Bożego

dk. Kamil Gierus – Rożnowice, pw. św. Andrzeja Apostoła

dk. Szymon Kłak – Parafia Nienaszów, pw. Wniebowzięcia NMP

dk. Adam Piotrowicz – Parafia Brzeziny, pw. św. Mikołaja

Polecajmy w naszych modlitwach braci diakonów, aby w przydzielonych im wspólnotach parafialnych mogli z radością i entuzjazmem świadczyć o Chrystusie.

Zobacz też

Dzień Skupienia
Dzień Skupienia
Dzień Skupienia dla rozeznających powołanie
Dzień Skupienia dla rozeznających powołanie
Turniej o puchar Rektora
Turniej o puchar Rektora
Posłanie diakonów
Posłanie diakonów
Dzień Skupienia


Seminarium | Aktualności, 16 lutego 2020

Wieczorem, 15 lutego (sobota) rozpoczął się, pierwszy w nowym semestrze, dzień skupienia, który poprowadził ks. Jarosław Ambroży, kapłan diecezji kieleckiej, wieloletni prezbiter wędrowny Drogi Neokatechumenalnej.

W wygłoszonych przez siebie konferencjach ks. Jarosław podkreślił fundamentalne znaczenie doświadczenia Boga Ojca w życiu chrześcijanina. Jako myśl przewodnią podał słowa Ewangelii wg. św. Mateusza: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Ks. Jarosław zwrócił uwagę na znaczenie relacji z ojcem w rodzinie, która niejednokrotnie przekłada się na obraz Boga jako Ojca. W trakcie dnia skupienia był czas także na modlitwę Słowem Bożym metodą skrutacji oraz osobistą adorację i spowiedź. Dzień skupienia zakończył się w niedzielę wieczorem wspólnie celebrowaną Eucharystią.

Dzień Skupienia dla rozeznających powołanie


Seminarium | Aktualności, 15 lutego 2020

Jeśli zastanawiasz się nad swoim powołaniem, szukasz drogi, którą chcesz dalej iść, zapraszamy na Dzień Skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie!

Jest otwarty dla każdego chłopaka, nie tylko dla myślących o drodze kapłaństwa, ale także dla rozeznających powołanie do małżeństwa czy życia samotnego. Zaczynamy w niedzielę, 23 lutego o godz. 10:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie przy ulicy Witolda 11a. W planie między innymi wspólna Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego, spotkania z księżmi i klerykami, a także coś dla ciała, czyli obiad! :)
Plan Dnia Skupienia
10:00 – rozpoczęcie
10:15 – Spotkanie w grupach
11:30 – Msza Święta
12.30 – Obiad
13:00 – "Seminarium od kuchni"
15:00 – Nieszpory

Turniej o puchar Rektora


Seminarium | Aktualności, 1 lutego 2020

Sesja egzaminacyjna to przede wszystkim czas intelektualnych zmagań. Od przygotowań do kolejnych egzaminów potrzebna jest chwila oddechu.

Najlepszym sposobem na odpoczynek jest wysiłek fizyczny. To jedna z przyczyn, które przemawiały za zorganizowaniem turnieju piłki halowej o puchar Rektora. Wzięło w nim udział pięć drużyn, które stoczyły między sobą emocjonujące spotkania piłkarskie. Emocje towarzyszyły nie tylko graczom, ale i kibicom. Tytuł mistrza zdobył rok IV, wygrywając w finale z drużyną I roku.

Posłanie diakonów


Seminarium | Aktualności, 31 stycznia 2020

W piątek 31 stycznia 6 alumnów szóstego roku otrzymało skierowanie na praktykę duszpasterską.

Posłanie na pierwszą placówkę duszpasterską miało miejsce podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Na jej zakończenie nasz Pasterz wręczył diakonom dekrety kierujące ich na poszczególne parafie.
Praktyka diakońska będzie trwała od 8 lutego do 30 kwietnia.

Oto parafie do których zostali posłani diakoni:

Patryk Czech – Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

dk. Jakub Dzierżak – Parafia Dobrzechów, pw. św. Stanisława Biskupa

dk. Robert Firek – Parafia Palikówka, pw. Miłosierdzia Bożego

dk. Kamil Gierus – Rożnowice, pw. św. Andrzeja Apostoła

dk. Szymon Kłak – Parafia Nienaszów, pw. Wniebowzięcia NMP

dk. Adam Piotrowicz – Parafia Brzeziny, pw. św. Mikołaja

Polecajmy w naszych modlitwach braci diakonów, aby w przydzielonych im wspólnotach parafialnych mogli z radością i entuzjazmem świadczyć o Chrystusie.