Powołanie
Rekrutacja
Twoje miejsce :)
Slider

ZASADY PRZYJMOWANIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

  1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem WSD (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem (nr telefonu: 503547699, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
  2. Przedstawić w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujące dokumenty

Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do Ks. Rektora, o przyjęcie do Seminarium

Własnoręcznie napisany życiorys

Świadectwo maturalne (o ile egzamin ten był zdawany w latach poprzednich. Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczą po zdaniu egzaminu wstępnego)

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Świadectwo Chrztu

Świadectwo Bierzmowania

Opinia Księdza Proboszcza

Opinia Księdza katechety ze szkoły średniej

Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów

5 zdjęć fotograficznych (do celów urzędowych)

  1. Zdać egzamin wstępny, który obejmuje:

Egzamin pisemny z języka polskiego

Egzamin ustny z wiedzy religijnej

Spotkanie z lekarzem

Rozmowa z Księdzem Rektorem      

W przygotowaniu do egzaminu wstępnego z wiedzy religijnej należy uwzględnić:

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

Znajomość Ewangelii według św. Marka

Egzamin odbywa się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w dwóch terminach:

Zasadniczy: sobota 22 czerwca 2019 r. godzina 9.00

Dodatkowy: sobota 31 sierpnia 2019 r. godzina 9.00