Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Gaude Mater Polonia już po raz 27 w rzeszowskim seminarium


Seminarium | Aktualności, 23 września 2019

23 września 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie został zainagurowany nowy rok akademicki 2019/2020. Naukę, formację duchową i pastoralną podejmie łącznie 55 alumnów.

Uroczysta inauguracja rozpoczęła się o 9:30 Eucharystią pod przewodnictwem J.E ks. bpa Jana Wątroby. Biskup ordynariusz, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 8,16-18), podkreślił rolę Chrystusa w życiu każdego człowieka, a w szczególności kapłana. "Jesteśmy wezwani by podążać za światłem, którym jest Jezus, wówczas żyjemy w prawdziwej światłości" – mówił do zgromadzonych biskup Jan.

Po zakończeniu mszy świętej ksiądz rektor Paweł Pietrusiak wskazał, że kapłan jest owocem modlitwy innych ludzi. Ponadto zaznaczył, że formacja do prezbiteratu jest procesem wielowymiarowym i trudnym, który wymaga modlitwy i poświęcenia. Następnie miała miejsce immatrykulacja - włączenie jedenastu alumnów pierwszego roku do grona studentów WSD. Wykład inauguracyjny zatytułowany: "Wiarygodność wybranych fragmentów Pięcioksięgu w świetle egipskich źródeł hieroglificznych" wygłosił ks. dr Tomasz Bąk, wykładowca naszego seminarium i pracownik naukowy KUL.

Na zakończenie biskup ordynariusz udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Zobacz też

Rekolekcje jesienne 2019
Rekolekcje jesienne 2019
Zakończenie nabożeństw fatimskich 2019
Zakończenie nabożeństw fatimskich 2019
Rocznica kanonizacji abpa Zygumnta Szczęsnego-Felijńskiego
Rocznica kanonizacji abpa Zygumnta Szczęsnego-Felijńskiego
Imieniny ks. bpa Edwarda
Imieniny ks. bpa Edwarda
Rekolekcje jesienne 2019


Seminarium | Aktualności, 13 października 2019

 W dniach od 14 do 19 października 2019 r. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przeżywała czas rekolekcji jesiennych. Ćwiczenia duchowe prowadził o. Marcin Ciechanowski – paulin.

Po co w ogóle rekolekcje? I to dla całej wspólnoty? Przecież dla niektórych to już 11 rekolekcje przeżywane w seminarium. Może byłyby one potrzebne tylko braciom z I roku? A w zasadzie to czym są rekolekcje?
Nazwa rekolekcje pochodzi od łacińskiego recolligere, to znaczy gromadzić na nowo, odzyskiwać i przywoływać. To już nam bardzo wiele mówi i wyjaśnia. To stanowi istotę rekolekcji. Po czasie wakacji każdy z nas, alumnów, potrzebuje na nowo zgromadzić siły duchowe, naładować akumulatory, odzyskać głębszą relację z Bogiem i na nowo usłyszeć Jego głos. Głos, który przywołuje nas, woła aby się do Niego zbliżyć. O. Marcin oparł nauki rekolekcyjne na Słowie Bożym – głosie Boga. W atmosferze modlitwy, ciszy i skupienia mogliśmy po raz kolejny usłyszeć Jego szept. Stawiać mu pytania, jak przyjacielowi, i po prostu z Nim być, patrząc w Jego oczy podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Treści, które zostały nam przekazane przez o. Marcina, miały na celu rzecz najbardziej fundamentalną i podstawową – odbudowanie żywej, prawdziwej i bezinteresownej relacji z Jezusem. A narzędziami do podtrzymywania tej więzi ma być lektura Pisma Świętego, Eucharystia i codzienna, osobista adoracja. Rzeczy wydawać by się mogło proste ale jednak wymagające wysiłku i zaangażowania.
Podsumowując, czas rekolekcji oprócz wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem, był kolejną szansą, aby spotkać Jezusa, jeszcze bardziej Go pokochać i doświadczyć Jego miłości. Mogliśmy zebrać na nowo wszystko, co związane z naszym życiem duchowym, by przypatrzeć się temu, oczyścić, i z nowym zapałem podjąć pracę nad własnym zbawieniem.

Zakończenie nabożeństw fatimskich 2019


Seminarium | Aktualności, 13 października 2019

13 października 2019 r. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie uczestniczyła w nabożeństwie fatimskim w katedrze. Mszy świętej koncelebrowanej, przewodniczył ksiądz Krystian Winiarski, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Pomiędzy majem a październikiem, w trzynasty dzień miesiąca, wierni oddają cześć Matce Bożej Fatimskiej. Uroczysta Eucharystia połączona z procesją różańcową gromadzi czcicieli
Matki Bożej. Za Jej wstawiennictwem wypraszają potrzebne łaski oraz rozważają fatimskie orędzie sprzed ponad stu lat. W ostatnim, w tym roku kalendarzowym nabożeństwie, uczestniczyli alumni rzeszowskiego seminarium wraz z księżmi przełożonymi. Ksiądz Krystian Winiarski w homilii podkreślił cichą i pokorną postawę Matki Najświętszej. Stwierdził, że Maryja nieustannie uczy i wzywa każdego z nas do postawy ufności i zawierzenia Bogu. Ponadto kaznodzieja zaznaczył, że Maryja pozostaje niedoścignionym wzorem na drodze wiary. Wiara jest spotkaniem z Bogiem, ale to człowiek musi podjąć decyzję, zrobić ten pierwszy krok, czasem krok w zupełną ciemność – mówił ks. Winiarski.
Na zakończenie procesji słowa podziękowania skierował ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej. Zgromadzenie liturgiczne zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem.

Rocznica kanonizacji abpa Zygumnta Szczęsnego-Felijńskiego


Seminarium | Aktualności, 11 października 2019

Dziesięć lat temu, 11 października 2009 roku, papież Benedykt XVI zaliczył w poczet świętych bł. arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Dzisiejsza rocznica jest okazją do tego, by – przypominając sobie tę wybitną postać – dziękować Panu Bogu za przykład wiary i życia Świętego.

W homilii, podczas porannej Mszy św., Ksiądz Rektor, przybliżając sylwetkę arcybiskupa Felińskiego, zwrócił uwagę na jego dwie cechy: przejrzystość życia oraz wierność sumieniu. Zapoznając się z bogatą i burzliwą biografią Świętego można uświadomić sobie, że realizacja tych właśnie wartości – w czasach, w których żył Zygmunt Feliński – nie była łatwa. Jego życie ukazuje, że była jednak możliwa. Św. Felińskiego cechowała również wielka dyspozycyjność i otwartość na Bożą Wolę. W jednym z litów tak pisał: „Nie proszę przeto Pana Boga, aby to lub owo zrządził, ale żeby wszystko to, co zrządzić raczy, miało dla mnie taki urok i powab dlatego tylko, że to jest Wola Jego, żebym pokusy nawet nie miał, co innego pragnąć”. Choć poprzeczka zawieszona została wysoko, warto taką postawę próbować naśladować. Dla naszej wspólnoty seminaryjnej, postać św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego jest szczególnie bliska z jeszcze jednego powodu. Od początku funkcjonowania seminarium posługę w nim pełnią Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Zgromadzenie to zostało założone przez świętego Felińskiego w 1857 r. Dzisiejszy dzień dostarcza zatem okazji i do tego, by Naszym Siostrom wyrazić serdeczną wdzięczność za ich ofiarną i cichą służbę. Dziękując im za pracę, życzymy także obfitości łask Bożych oraz wytrwałości i radości w codziennym realizowaniu powołania.

Imieniny ks. bpa Edwarda
Imieniny ks. bpa Edwarda


Seminarium | Aktualności, 10 pażdziernika 2019

 

Coroczną tradycją w naszym seminarium, jest świętowanie imienin biskupich. Również i w tym roku akademickim mieliśmy okazję, aby na jego początku, obchodzić imieniny ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego. Ten dzisiejszy, czwartkowy poranek rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w intencji solenizanta. Ksiądz biskup w swojej homilii zachęcił nas, abyśmy byli misjonarzami tych, których nie ma jeszcze w Kościele oraz przybliżył nam postać św. Edwarda. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udaliśmy się na uroczyste śniadanie, podczas którego złożyliśmy życzenia dostojnemu solenizantowi, a nasz chór seminaryjny odśpiewał uroczyste „Vivat, vivat niech żyje nam”.