Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider

Dziękuję – to chyba najlepsze, najwłaściwsze słowo, którym powinniśmy pożegnać ten rok. Kolejny rok modlitwy, nauki, pracy – formacji za nami. Minął jeszcze szybciej niż poprzedni, obfitował w wiele inspirujących wydarzeń, podejmowania niezwykle istotnych decyzji, codziennych nawróceń, budowania międzyludzkich więzi, a przede wszystkim tej najważniejszej – relacji z Bogiem

Dobiegła końca sesja egzaminacyjna, a wraz z nią koniec roku akademickiego. Nasze naukowe zmagania sesyjne rozpoczęły się 1 czerwca (br.) a zakończyły 21 tego samego miesiąca. I i II rocznik zajmowały przedmioty filozoficzne, a natomiast bracia od III roku wzwyż zdawali treści teologiczne. To zawsze bardzo pracowity czas, czasami satysfakcjonujący, czasami rozczarowujący, z pewnością naznaczony wyczekiwaniem na wakacje.

W piątek - 21 czerwca (br.), wieczorną Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby w kaplicy seminaryjnej, uroczyście zakończymy ten rok. Następnego dnia po śniadaniu wyruszymy do naszych domów rodzinnych. Podczas wakacji czekają nas praktyki w rodzinnych parafiach, a także na turnusach dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych przygotowywanych przez diecezjalne duszpasterstwa. Będziemy uczestniczyć w letnich rekolekcjach LSO, Oazy, Domowego Kościoła, KSM-u, bądź RAM-u. To ogromnie twórczy i wzbogacający czas. W Seminarium każdy z braci będzie dyżurował przez prawie tydzień, wykonując prace porządkowe.

Dziękujemy za wszystko czego mogliśmy w tym kończącym się roku doświadczyć – za to co sprawiało nam radość, ale także i przykrość. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za Jego miłość i łaski, wszystkim osobom towarzyszącym nam na drodze formacji – za ich szczerość, zaufanie, modlitwę i wsparcie. Dziękujemy z wiarą, że to był dobry rok formacji. Prosimy Pana o światło, wytrwałość i gotowość podejmowania wyzwań, które przed nami stawia.

Zobacz też

Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Wyjątkowe prymicje
Wyjątkowe prymicje
Listopadowe zamyślenia
Listopadowe zamyślenia
Posłani do świata Islamu – Dzień Misyjny
Posłani do świata Islamu – Dzień Misyjny
Święto Niepodległości


Seminarium | Aktualności, 11 listopada 2019

Każdego roku nasza wspólnota seminaryjna włącza się w rzeszowskie obchody Święta Niepodległości.

11 listopada w narodowe Święto Niepodległości uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej w kościele farnym w Rzeszowie. Mszy świętej przewodniczył ks. bp ordynariusz Jan Wątroba. Homilię wygłosił ks. dr hab. Sławomir Zych adiunkt w Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na Wydziale Nauk Humanistycznym KUL. Po Mszy św. odbyły się uroczystości państwowe na Placu Wolności, w czasie których odsłonięto pomnik marszałka Józef Piłsudskiego. Wieczorem uczestniczyliśmy w przedstawieniu patriotycznym zatytułowanym „Od niepodległości do niepodległości”. Przedstawienie przygotowali nasi bracia z II i III roku. Przypomnieli w nim o trudnej historii zmagań o utrzymanie odzyskanej w 1918 r. niepodległości.

Wyjątkowe prymicje


Seminarium | Aktualności, 10 listopada 2019

Przez pewien czas, nasza seminaryjna kaplica, napełniła się cerkiewnym śpiewem, zapachem kadzidła, a nade wszystko szczerą modlitwą zanoszoną do Boga.

Niedzielny poranek 10 listopada 2019 roku, był dla naszej Wspólnoty wyjątkowy. Wszystko za sprawą Boskiej liturgii Jana Chryzostoma, którą sprawował dla nas absolwent rzeszowskiego seminarium – ksiądz Bohdan Sabało z Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Uczestnictwo w tej liturgii z pewnością ukazało nam bogactwo Kościoła powszechnego i urzeczywistniło fakt, że Kościół Katolicki wychwala Boga nie tylko w znanym nam najszerzej rycie rzymskim.
Bardzo aktualne w tym kontekście, są słowa samego Jana Chryzostoma: Kapłan wymawia ustami słowa i formułę, a Bóg swą mocą i łaską przeistacza i uświęca. On to mówi: „To jest Ciało moje” (…), podobnie i przytoczone słowa Chrystusa, choć raz tylko były wypowiedziane, spełniają się jednak ciągle, na każdym ołtarzu we wszystkich kościołach podczas ofiary mszalnej i ciągle nadają jej moc i nadawać będą aż do wtórego przyjścia na świat tegoż Chrystusa, Boga-Człowieka.

Listopadowe zamyślenia


Seminarium | Aktualności, 2 listopada 2019

 Początek listopada obfituje w ważne wydarzenia. Przede wszystkim to uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 1 listopada mieliśmy okazję odwiedzić nasze rodziny i groby bliskich.

Po powrocie - 2 listopada, kiedy obchodzimy tzw. Dzień Zaduszny - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - jak każdego roku wzięliśmy udział w uroczystej Eucharystii w kościele pw. Świętej Trójcy, przy historycznie drugim cmentarzu rzeszowskim. Eucharystii przewodniczył JE ks. biskup Edward Białogłowski.
Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. rektor Paweł Pietrusiak. Mówił w niej o życiu wiecznym, do którego jesteśmy powołani, a które ma swoje źródło w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Tę tajemnicę celebrujemy podczas każdej Mszy świętej i uroczyście ogłaszamy po konsekracji słowami: "głosimy śmierć Twoją Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". W jedności Kościoła jesteśmy złączeni z braćmi i siostrami w czyśćcu i możemy im pomagać poprzez naszą modlitwę, szczególnie ofiarę Mszy świętej.
Po Mszy świętej miała miejsce procesja po rzeszowskim Starym Cmentarzu, podczas której odmawialiśmy różaniec za zmarłych.
Pamiętajmy w modlitwach o naszych najbliższych, którzy znajdują się już po drugiej stronie życia, ale także polecajmy tych, którzy nie mogą liczyć na modlitewne wsparcie od rodziny, krewnych, znajomych.

Posłani do świata Islamu – Dzień Misyjny


Seminarium | Aktualności, 24 października 2019

 W czwartek, 24 października, w naszej wspólnocie zorganizowaliśmy dzień misyjny zatytułowany „Posłani do świata Islamu”. Jest już tradycją, że czwartek, który wypada w tygodniu misyjnym ma u nas taki charakter. Wtedy nasze przedpołudnie staje się czasem na spotkania z zaproszonymi gośćmi.

W tym roku byli to o. Bogusław Żero (Ojciec Biały - Misjonarz Afryki) i s. Lucyna Teresa Kałuża (Wynagrodzicielka Najświętszego Oblicza), którzy dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym misji w świecie Islamu. W pierwszej części o. Bogusław przedstawił nam Islam i dialog muzułmańsko-chrześcijański w Kościele Katolickim. Była to dobra okazja, aby dowiedzieć się między innymi: jak rozwijała się religia Islamu, na czym się opiera i jakie są jej odmiany. Po krótkiej przerwie s. Lucyna podzieliła się z nami pięknym świadectwem swojej posługi na islamskich ziemiach – w Algierii. Zaprezentowała nam swoje doświadczenie cichej i pokornej służby Bogu z dala od ojczyzny. Jej pobyt w Algierii był ewangelizacją życiem i postawą, która pociągała wielu Algierczyków do zadawania pytań dotyczących jej religii i wyrażania dla niej uznania. Nie zabrakło też czasu na pytania, na które nasi goście starali się odpowiedzieć. Spotkanie zakończyliśmy Mszą świętą, na której Słowo Boże skierował do nas o. Bogusław.
Dzisiejszy dzień pokazał nam często pomijane oblicze misji. Jest to praca na ziemiach, gdzie niewielu jest chrześcijan i gdzie prawie niemożliwe jest osiąganie sukcesów duszpasterskich. Jednak dzięki misjonarzom, którzy wyjeżdżają, Kościół Chrystusa jest tam obecny. Spotkanie takich ludzi prowokuje nas do modlitwy za nich oraz o nowe powołanie misyjne, szczególnie z naszej diecezji.