Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider

19 stycznia to w naszej diecezji uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona zarówno diecezji rzeszowskiej, jak i Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie. Z okazji Jego święta nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Mszy św. w Rzeszowskiej Katedrze. Uroczystościom przewodniczył bp Edward Białogłowski, natomiast homilię wygłosił ks. infułat Wiesław Szurek. Przypomniał w niej życiorys i zasługi naszego Patrona oraz ukazał aktualność przykładu jego życia dla naszego życia.

W Mszy św. i poprzedzających ją Nieszporach uczestniczyli kanonicy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, której świętem patronalnym jest również uroczystość św. Józefa Sebastiana.

 

Zobacz też

Proces Jezusa okiem prawnika
Proces Jezusa okiem prawnika
Jeevodaya – Świt Życia
Jeevodaya – Świt Życia
Christus vivit
Christus vivit
Od samotności do przyjaźni z Jezusem – rekolekcje wielkopostne
Od samotności do przyjaźni z Jezusem – rekolekcje wielkopostne
Proces Jezusa okiem prawnika

Wielki Tydzień to czas szczególnego rozważania ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa, szczególnie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Rokrocznie przyglądamy się także scenie sądu nad Jezusem. W Wielki Poniedziałek mieliśmy okazję wysłuchania wykładu pana prof. Czesława Kłaka, który dotyczył właśnie taj sceny. Profesor analizował pod kątem prawniczym teksty Ewangelii opisujące osądzenie Jezusa, zwracając naszą uwagę na szczegóły ważne, a często dostrzegane jedyne przez prawników. Wnioskiem i konkluzję było stwierdzenie, że Ewangeliści musieli by być specjalistami w prawie rzymskim, aby wymyślić swoje teksty, zatem musieli zwyczajnie relacjonować wydarzenia, których w dużej mierze nie rozumieli. Prawnicze spojrzenie na proces Jezusa potwierdza autentyczność opisywanych w Ewangeliach wydarzeń.

Prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak pełni funkcję dziekana dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Od wielu lat jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2015 r. jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości, zasiada także w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. 22 marca 2018 został wybrany członkiem Trybunały Stanu. Decyzją papieża Franciszka z 24 października 2018 r. został odznaczony papieskim odznaczeniem Bene Merenti.

Jeevodaya – Świt Życia

Praca misyjna to nieodłączna część posłannictwa, jakie Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Często kojarzy się ono jedynie ze słownym głoszeniem wiary, udzielaniem sakramentów i tworzeniem struktur kościelnych. Jednak bardzo ważnym wymiarem pracy misyjnej jest dawanie Chrystusa w posłudze miłości. Pięknym przykładem takiej pracy jest służba pani dr Heleny Pyz, z którą mieliśmy okazję spotkać się we wtorkowy wieczór 9 kwietnia.

Pani Helena jest lekarką i świecką misjonarką w Indiach. Od 1989 roku zajmuje się tam przede wszystkim leczeniem osób trędowatych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya - charytatywnej placówce leczniczo-wychowawczej dla osób dotkniętych trądem i ich rodzin założonej w 1969 r. przez Polaków: ks. Adama Wiśniewskiego, pallotyna, i s. Barbarę Birczyńską.

W czasie spotkania pani Helena opowiadała o swojej pracy, którą traktuje jako powołanie do pracy z odrzuconymi przez społeczeństwo. Dodatkowym świadectwem poświęcenia jest jest fakt, że sama zmaga się z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Ośrodka i polskiego Sekretariatu, który wspiera jego pracę w Indiach.

Christus vivit

Wielki Tydzień – to dla nas – chrześcijan najważniejszy czas w ciągu roku. Wchodzimy w zasadnicze tajemnice naszej wiary. Rozpoczynamy go Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Całą wspólnotą uczestniczyliśmy w jej obchodach w Katedrze, połączonych ze świętowaniem Światowego Dnia Młodzieży.

Uroczystą Mszę świętą poprzedził coroczny konkurs palm na placu katedralnym. Palmy zostały wykonane przede wszystkim przez młodzież z duszpasterstw KSM-u, Oazy czy RAM-u. Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. W koncelebrze towarzyszyli mu duszpasterze młodzieży na czele z ks. Krzysztofem Golasem. Mękę Pańską odśpiewali nasi bracia z IV i III roku. Ks. bp Jan w homilii mówił o tym, że zbawienie zawsze poprzedza miłość. Nie ma zbawienia bez miłości. Odniósł się także do niedawno napisanego dokumentu przez papieża Franciszka, Christus vivit, podsumowującego synod o młodzieży. Biskup zachęcał młodych do porzucenia bierności i konformizmu na rzecz aktywności oraz kreatywności. Wzywał do nie poddawania się lękowi czy strachowi, ale pójścia za pragnieniami, do gotowości podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje życie.

Przedstawiciele duszpasterstw młodzieżowych, pod koniec Mszy świętej, dostali egzemplarze papieskiego dokumentu „Christus vivit”. Biskup Jan zachęcał, żeby nie jest on przeznaczony do biblioteczki, na półkę, ale do lektury.

Jak przed Mszą podkreślał Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – ks. Krzysztof Golas: „Chrystus żyje, nasze zbawienie jest bliskie, potrzeba młodych, którzy będą nosić wiarę w sobie”.

Od samotności do przyjaźni z Jezusem – rekolekcje wielkopostne

„Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam” – treść tego zaczerpniętego z Księgi Rodzaju wersetu stanowiła motto naszych wielkopostnych rekolekcji.

„Od samotności do wspólnoty i przyjaźni z Jezusem” – taki tytuł nosiły tegoroczne wielkopostne rekolekcje, które przeżywaliśmy od poniedziałku do soboty (01-06.04 br.). Prowadził je ks. Wojciech Rzeszowski, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, były rektor WSD w Gnieźnie orazprzewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną jutrznią, z krótkim echem słowa, medytacyjnym odmawianiem psalmów. Słuchaliśmy wprowadzeń do osobistej modlitwy Słowem Bożym, uczestniczyliśmy w konferencjach. Wieczorem wspólnotowo modliliśmy się nieszporami oraz adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, kończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Ks. Rzeszowski poruszał tematykę związaną z męską dojrzałością, samotnością, potrzebą życia we wspólnocie, koniecznością budowania i podtrzymywania relacji. Mówił o pierwszeństwie Bożej inicjatywy w życiu duchowym człowieka, nastawieniem się na działanie Boga, a nie skupianie się tylko na własnym aktywizmie. Przypominał o Bożym zaangażowaniu w zbawienie człowieka, Jego miłosierdziu. Do nas należy otwarcie się na „Bożą niespodziankę”, na plan, który Chrystus przygotował na nasze życie. A to wymaga niemałej odwagi, wyjścia z tego, co bezpieczne, wygodne, statyczne
i zdecydowania się na ryzyko „wyjścia” - pójścia za Jezusem.

Rekolekcje zakończyliśmy uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu, braciom z III i IV roku. Homilię wygłosił ks. rekolekcjonista. Mówił w niej o znaczeniu tych posług. Lektorat wiąże się ze służbą Słowa, to nie tylko czytanie, ale przede wszystkim życie Słowem Bożym. Akolitat to kolejny krok w stronę Chrystusowego ołtarza, wiąże się z pogłębianiem duchowości Eucharystycznej. Ustanowiony akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Lektorat przyjęło 13 braci z III roku, natomiast akolitat, 9 braci z IV roku.

Czas rekolekcji to czas wyjątkowy, intensywnego spotkania z Bogiem i samym sobą. Mamy ogromną nadzieję, że przeżyte ćwiczenia duchowe przyczynią się do wzrostu naszej wiary oraz umocnienia naszej relacji z Panem.