Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Pasterz na dziś


Seminarium | Aktualności, 18 listopada 2018>

Nasza wspólnota seminaryjna przeżywała listopadowy dzień skupienia. Poprowadził go dla nas ks. Remigiusz Szauer z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Od sobotniego do niedzielnego wieczoru (17-18.11 br.) braliśmy udział w dniu skupienia, pierwszym po październikowych rekolekcjach. Ks. Remigiusz Szauer zaproponował jego dość nietypową formę, niektóre punkty odbywały się w formie warsztatów. Poza tradycyjnymi konferencjami, znalazł się także czas na spotkanie w grupach, podczas którego mogliśmy się wymieniać spostrzeżeniami odnośnie do zalet i wad kapłańskich, zarówno w wymiarze osobowościowym, jak i tym związanym z posługą, mieliśmy możliwość również zadawać pytania ojcu rekolekcjoniście.

Podczas dnia skupienia analizowaliśmy stan świadomości religijnej dzisiejszej młodzieży, jej stosunek do księży oraz Kościoła. Zastanawialiśmy się jak być bliżej tych, do których idziemy, mówić o Chrystusie i Jego Dobrej Nowinie. Mimo że statystyki nie napawają optymizmem, nie należy się załamywać i tracić zapału, wiary i nadziei, lecz słuchać Bożych słów i być otwartym na działanie Ducha Świętego.

Ks. Remigiusz zostawił nam bardzo pozytywne przesłanie, pełne nadziei i optymizmu. Nie należy się bać, lecz odważnie iść za Bogiem.

Dzień skupienia zakończyliśmy uroczystą niedzielną Eucharystią pod przewodnictwem ks. Remigiusza.

Ks. Remigiusz Szauer – ur. 1980 r.,duszpasterz akademicki przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca Instytutu Teologicznego oraz WSD w Koszalinie.

Zobacz też

Egzamin magisterski
Egzamin magisterski
Mistrzowie Polski
Mistrzowie Polski
Bóg, Honor, Ojczyzna
Bóg, Honor, Ojczyzna
Wielkanocne spotkanie Przyjaciół WSD - zaproszenie
Wielkanocne spotkanie Przyjaciół WSD - zaproszenie
Egzamin magisterski

Bardzo ważną częścią formacji do kapłaństwa jest wymiar intelektualny. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym kończą się egzaminem magisterskim. Obejmuje on obronę napisanej wcześniej pracy magisterskiej oraz egzamin z teologii obejmujący: teologię biblijną, teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną W naszym seminarium w czwartek 16 maja nasi diakoni przystąpili do tego egzaminu. Wszyscy uzyskali pozytywne oceny. Gratulujemy!

Mistrzowie Polski

W poniedziałek 6 maja zakończyły się dwudniowe rozgrywki finałów IX Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej. Turniej zorganizowało Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie. Nasza reprezentacja zdobyła pierwsze miejsce. W niedzielny wieczór w meczu półfinałowym pokonała drużynę gospodarzy 3:1. Następnie w poniedziałkowym finale wygrała 3:0 z drużyną Seminarium oo. Bernardynów i Franciszkanów Konwentualnych. Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy.

 

Bóg, Honor, Ojczyzna

Uroczystość NMP Królowej Polski, jak co roku świętowaliśmy w rzeszowskiej Farze. Potem wzięliśmy udział patriotycznych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja na rynku, przed Ratuszem.

W kościele farnym Eucharystii przewodniczył ks. biskup Edward Białogłowski. Podczas celebracji było obecnych ok. 30 pocztów sztandarowych, przedstawiciele rządu, parlamentu, sejmiku wojewódzkiego oraz rady miasta. Homilię wygłosił ks. Janusz Podlaszczak – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Kaznodzieja zwrócił uwagę na powiązanie obydwu uroczystości – kościelnej i państwowej. Podkreślał jak wielką rolę w naszej polskiej historii odegrała Matka Najświętsza, przywołując konkretne wydarzenia m.in. potop szwedzki i śluby króla Jana Kazimierza. Mówił jak wielkim darem jest dla nas wolna Ojczyzna, dysponująca wielkim kapitałem dobra. Udowadniał także ewangeliczność hasła – zawołania: Bóg, Honor, Ojczyzna. Kaznodzieja zachęcał do ciągłego dziękczynienia Bogu za wszelkie łaski, których dostępuje od Niego nasz naród.

Po Mszy świętej przenieśliśmy się na plac przed Ratuszem. Tam miała miejsce patriotyczna część uroczystości z przemówieniami przedstawicieli parlamentu i władz samorządowych, apelem poległych z salwą honorową oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

Wielkanocne spotkanie Przyjaciół WSD - zaproszenie

Weselmy się, chrześcijanie,

Chrystusowym Zmartwychwstaniem;

Że po męce swojej ożył,

Bramę niebios nam otworzył. Alleluja!

 

Przeżywamy czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Słowa aniołów wypowiedziane do niewiast przy pustym grobie: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu, powstał z martwych” (Łk 24, 5b-6) są dla nas Dobrą Nowiną, którą chcemy się napełniać i dzielić z bliskimi.

Wszystkich członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie zapraszamy na spotkanie wielkanocne w niedzielę 5 maja 2019 r. w naszym Seminarium. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego dzielona w gronie przyjaciół jeszcze raz zagości w naszych sercach.