Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Inauguracja roku akademickiego


Seminarium | Aktualności, 24 września 2018 ->

Jak co roku, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Jednym z ważniejszych momentów tego wydarzenia była immatrykulacja jedenastu studentów pierwszego roku.

Wielu gości przybyło do naszego domu, by razem z całą wspólnotą seminaryjną świętować początek roku akademickiego 2018/2019. Wśród nich znaleźli się byli i obecni profesorowie oraz przełożeni WSD w Rzeszowie, przedstawiciele sąsiednich seminariów duchownych, rzeszowskich uczelni wyższych, kurii diecezjalnej, urzędów: wojewódzkiego, marszałkowskiego, miasta Rzeszowa; a także siostry zakonne oraz księża biskupi - Jan Wątroba, Edward Białogłowski i Kazimierz Górny.

Inaugurację rozpoczęła Msza św. w seminaryjnej kaplicy, przewodniczył jej Pasterz diecezji - ks. Biskup Jan Wątroba, natomiast w koncelebrze stanęli zaproszeni na uroczystości księża. Biskup Jan w homilii, komentując przypowieść o siewcy, podkreślał Bożą miłość do każdego człowieka, do "gleby", na którą pada ziarno Jego Słowa. Sieje obficie wszędzie, nie postępuje jak roztropny rolnik, rzucający ziarna tylko na żyzną ziemię. Słowo Pana trafia także na drogę, skałę i między ciernie, dając im szansę, by stały się ziemiami wydającymi plon. Ks. Biskup przypomniał także, iż kapłan jest przede wszystkim szafarzem Słowa Bożego, jest tym, który powinien „głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Po Eucharystii wszyscy udali się na Aulę Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Część oficjalną rozpoczął śpiew Gaude Mater Polonia w wykonaniu kleryckiego chóru. Następnie miało miejsce wyświetlenie prezentacji multimedialnej podsumowującej poprzedni rok nauki i formacji. Swoistym centrum części oficjalnej było włączenie do grona studentów WSD, jedenastu alumnów pierwszego roku – tzw. immatrykulacja. Najmłodsi bracia otrzymali indeksy naukowe od ks. Biskupa Jana Wątroby.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Czesław Kłak, dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA, sędzia Trybunału Stanu. W prelekcji poruszył zagadnienia związane z genezą prawa oraz relacją prawa do moralności.

Kolejno miały miejsce wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz władz państwowych i lokalnych. Na zakończenie głos zabrał biskup diecezjalny Jan Wątroba, wyrażając wdzięczność przybyłym gościom, prelegentom, w szczególności za ich oczekiwania, wymagania związane z posługą kapłanów.

Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem na seminaryjnej jadalni.

Wierzymy, że rozpoczynamy Boży czas - intensywnej pracy i głębokiej modlitwy. Prosimy Pana o Jego obecność, pomoc i łaskę, żeby nie został on przez nas zmarnowany.

Zobacz też

Kościół – Wspólnota wspólnot
Kościół – Wspólnota wspólnot
Posłanie diakonów na praktyki duszpasterskie
Posłanie diakonów na praktyki duszpasterskie
Uroczystość Patrona naszej diecezji
Uroczystość Patrona naszej diecezji
Opłatek Stowarzyszenia Przyjaciół WSD
Opłatek Stowarzyszenia Przyjaciół WSD
Kościół – Wspólnota wspólnot

Po tygodniowej, feryjnej, po-egzaminacyjnej przerwie, z nowymi siłami wróciliśmy do naszego seminaryjnego domu. Nowy semestr rozpoczęliśmy dniem skupienia.

Sobota – 9 lutego br., była dniem, nie tylko powrotu do seminaryjnej rzeczywistości, czy nowo-semestralnych przeprowadzek. Tego dnia, o godz. 20:00, hymnem do Ducha Świętego, zaczęliśmy wyjątkowy czas modlitwy, zadumy i refleksji.

Lutowy dzień skupienia poprowadzili członkowie ruchu Focolare – ks. Roberto Saltini oraz ks. Wojciech Czekaj. Ks. Roberto jest z pochodzenia Włochem, w Polsce przebywa od czterdziestu lat, zaś święcenia kapłańskie przyjął czternaście lat temu, ks. Wojciech niedawno przeżywał dwudziestopięciolecie swojego kapłaństwa, obaj są związani z ośrodkiem ruchu w Trzciance.

Osią tematyczną rozważań była wspólnotowość. Ks. Saltini w pierwszej konferencji mówił o wizji Kościoła III tysiąclecia jako „wspólnoty wspólnot” – chrześcijan zaangażowanych, wrażliwych na siebie, otwartych, zainteresowanych potrzebami innych. To także Kościół na wzór Trójcy Świętej, tworzony przez osoby równe i odrębne, rozumiejące i akceptujące swoją własną inność, odmienność, pragnące współpracy i międzyludzkiej jedności. W porannej konferencji ks. Czekaj mówił o kapłanach Kościoła III tysiąclecia: powinien ich charakteryzować duch służby, poświęcenia i pokory. Powinni zrywać z klerykalizmem, który zamyka ich na wiernych, zasklepia w przekonaniu o własnej wyjątkowości.

W południe mieliśmy spotkanie ze świeckimi członkami ruchu Focolare, którzy dzielili się swoim świadectwem jak przeżywają charyzmat jedności oraz jak realizują swoje powołanie w Kościele będąc w tej wspólnocie.

Niedzielną Mszą św. pod przewodnictwem ks. Wojciecha Czekaja, o godz. 16:45 zakończyliśmy ten wyjątkowy czas. Podczas tego dnia skupienia mogliśmy zmierzyć się z naszym podejściem do życia wspólnotowego – jak je przeżywamy, jak się do niego odnosimy, jakie są nasze oczekiwania wobec niego.

Posłanie diakonów na praktyki duszpasterskie

W piątek 1 lutego w przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego 11 diakonów naszej diecezji zostało posłanych na praktykę duszpasterską. Posłanie na pierwszą placówkę duszpasterską miało miejsce podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Na jej zakończenie nasz Pasterz wręczył diakonom dekrety kierujące ich na poszczególne parafie. Podczas homilii Ks. Biskup, nawiązując do czytanego podczas liturgii dni powszednich Listu do Hebrajczyków, ukazywał postać Chrystusa-Kapłana, jako wzór duszpasterza jednającego ludzi z Bogiem. Praca duszpasterska wiąże się z trudem i potrzebą kreatywności, ale daje także ogromną radość i rodzi entuzjazm.

Praktyka diakońska będzie trwała od 9 lutego do 21 kwietnia.

Oto parafie do których zostali posłani diakoni:

dk. Kamil Bambrowicz – Parafia Niechobrz, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

dk. Hubert Cop – Parafia Brzeziny, pw. św. Mikołaja

dk. Jakub Gunia – Parafia Rzeszów – Św. Mikołaja, pw. św. Mikołaja

dk. Mateusz Juszczyk – Parafia Medynia Głogowska, pw. Nawiedzenia NMP

dk. Arkadiusz Król – Parafia Nienaszów, pw. Wniebowzięcia NMP

dk. Jarosław Młodecki – Parafia Kolbuszowa – Wszystkich Świętych, pw. Wszystkich Świętych

dk. Jakub Oczkowicz – Parafia Zaczernie, pw. Narodzenia NMP

dk. Bartłomiej Ołyniec – Parafia Dobrzechów, pw. św. Stanisława Biskupa

dk. Grzegorz Petka – Parafia Palikówka, pw. Miłosierdzia Bożego

dk. Dominik Wacław – Parafia Gorlice – św. Andrzeja Boboli, pw. św. Andrzeja Boboli

dk Rafał Wesołowski – Parafia Chmielnik Rzeszowski, pw. Matki Bożej Łaskawej

Polecajmy w naszych modlitwach braci diakonów, aby w przydzielonych im wspólnotach parafialnych mogli z radością i entuzjazmem świadczyć o Chrystusie.

 

Uroczystość Patrona naszej diecezji

19 stycznia to w naszej diecezji uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona zarówno diecezji rzeszowskiej, jak i Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie. Z okazji Jego święta nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Mszy św. w Rzeszowskiej Katedrze. Uroczystościom przewodniczył bp Edward Białogłowski, natomiast homilię wygłosił ks. infułat Wiesław Szurek. Przypomniał w niej życiorys i zasługi naszego Patrona oraz ukazał aktualność przykładu jego życia dla naszego życia.

W Mszy św. i poprzedzających ją Nieszporach uczestniczyli kanonicy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, której świętem patronalnym jest również uroczystość św. Józefa Sebastiana.

 

Opłatek Stowarzyszenia Przyjaciół WSD

Seminarium | Aktualności, 21 stycznia 2019

20 stycznia 2019 roku w naszym seminarium odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe wspólnoty Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.


Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10 na auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Ksiądz Paweł Synoś, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia, powitał wszystkich zgromadzonych krótkim słowem, podsumowując działalność Stowarzyszenia w ubiegłym roku, po czym dokonano wyboru nowego prezesa: księdza Jacka Szczęcha, który od tego roku pełni posługę ojca duchownego wśród kleryków. Wybrano także nowy zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba. Koncelebrowali księża przełożeni naszego seminarium, ks. Paweł Synoś oraz gość - ks. Mieczysław Mleczko – emerytowany proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie.

Ks. Biskup Jan w homilii nawiązał do wydarzenia wesela w Kanie Galilejskiej. Wskazując na postawę sług, którzy pomimo wątpliwości, które mogli mieć, posłuchali polecenia Jezusa i napełnili stągwie wodą, zachęcił uczestników Eucharystii do wiernego podążania za Słowami Jezusa, nawet, jeśli wydają się nam bardzo ciężkie do wypełnienia. Wskazał także na przykład Maryi, która zawsze jest Tą, która wskazuje na Jezusa, ale Go ani nie zasłania, ani nie zastępuje. Ks. Biskup Wątroba dziękował również członkom stowarzyszenia za modlitwę o powołania i za powołanych. Prosił, żeby nadal w niej trwali, ponieważ droga życia kapłańskiego jest trudna, a my potrzebujemy świętych kapłanów na wzór Chrystusa.

Po Mszy świętej wszyscy zgromadzili się w seminaryjnej jadalni, by wspólnie łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. Potem usiedliśmy do obiadu. W trakcie posiłku grupa kleryków wystawiła krótkie jasełka, podczas których wszyscy razem śpiewaliśmy kolędy. Na koniec ksiądz biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa, a po zakończonym obiedzie odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło ponad 140 Przyjaciół WSD w Rzeszowie.