Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
GRATIAS AGAMUS!


Seminarium | Aktualności, 21 czerwca 2018

Dziękuję – to chyba najlepsze, najwłaściwsze słowo, którym powinniśmy pożegnać ten rok. Kolejny rok modlitwy, nauki, pracy – formacji za nami. Minął jeszcze szybciej niż poprzedni, obfitował w wiele inspirujących wydarzeń, podejmowania niezwykle istotnych decyzji, codziennych nawróceń, budowania międzyludzkich więzi, a przede wszystkim tej najważniejszej – relacji z Bogiem

Dobiega końca sesja egzaminacyjna, a wraz z nią koniec roku akademickiego. Nasze naukowe zmagania sesyjne rozpoczęły się 1 czerwca (br.) a zakończą 20 tego samego miesiąca. I i II rocznik zajmowały przedmioty filozoficzne, a natomiast bracia od III roku wzwyż zdawali treści teologiczne. To zawsze bardzo pracowity czas, czasami satysfakcjonujący, czasami rozczarowujący, z pewnością naznaczony wyczekiwaniem na wakacje.

W przeddzień ostatniego egzaminu – 19 czerwca (br.), obchodziliśmy we wspólnocie imieniny naszych przełożonych – ks. Rektora Pawła Pietrusiaka, ks. prefekta Jacka Szczęcha oraz ojców duchownych – ks. Jana Kuliga i ks. Pawła Synosia. Mszy imieninowej przewodniczył ks. Kulig. Po Eucharystii dziekan alumnów złożył przyszłym solenizantom życzenia w imieniu całej społeczności kleryckiej.

W czwartek - 21 czerwca (br.), poranną Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby w kaplicy seminaryjnej, uroczyście zakończymy ten rok. Po Eucharystii i po śniadaniu wyruszymy do naszych domów. Podczas wakacji czekają nas praktyki w rodzinnych parafiach, a także na turnusach dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych przygotowywanych przez diecezjalne duszpasterstwa. Będziemy uczestniczyć w letnich rekolekcjach LSO, Oazy, Domowego Kościoła, KSM-u, bądź RAM-u. To ogromnie twórczy i wzbogacający czas. W Seminarium każdy z braci będzie dyżurował przez prawie tydzień, wykonując prace porządkowe.

A już w sobotę – 23 czerwca (br.) czekamy na kandydatów na I rok, którzy będą zdawać egzaminy wstępne. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach.

Dziękujemy za wszystko czego mogliśmy w tym kończącym się roku doświadczyć – za to co sprawiało nam radość, ale także i przykrość. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za Jego miłość i łaski, wszystkim osobom towarzyszącym nam na drodze formacji – za ich szczerość, zaufanie, modlitwę i wsparcie. Dziękujemy z wiarą, że to był dobry rok formacji. Prosimy Pana o światło, wytrwałość i gotowość podejmowania wyzwań, które przed nami stawia.

Zobacz też

Sto lat Niepodległej
Sto lat Niepodległej
Słuchaj…,rozeznawaj…- Niedziela Powołaniowa
Słuchaj…,rozeznawaj…- Niedziela Powołaniowa
Być bliżej Jezusa
Być bliżej Jezusa
Spotkanie z ks. prof. Markiem Starowieyskim
Spotkanie z ks. prof. Markiem Starowieyskim
Sto lat Niepodległej


Seminarium | Aktualności, 11 listopada 2018 ->

To wyjątkowa rocznica! Dokładnie sto lat temu, zakończyła się I wojna światowa, dokładnie sto lat temu Marszałek Józef Piłsudski objął dowództwo nad polską armią. Nasza Ojczyzna odrodziła się jako wolne, niezależne państwo. Świętujemy ten wielki jubileusz pełni wdzięczności za wolność oraz z jeszcze większą nadzieją na coraz lepsze korzystanie z niej.

Obchody Święta odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy już 9 listopada. Bracia z II i III roku przygotowali okolicznościowe przedstawienie patriotyczne. Mogliśmy uczestniczyć w pięknej pantomimie, której treścią była polska droga do wolności. Mini-spektakl wzbogaciły wprowadzenia historyczne, fragmenty utworów wybitnych rodzimych artystów, muzyków i literatów. Po zakończeniu sztuki głos zabrał ks. Rektor, dziękując III i II kursowi, za przygotowanie głębokiego, refleksyjnego przedstawienia, które wprowadziło nas w nastrój, charakter Święta Niepodległości.

W niedzielę, 11 listopada (br.) uczestniczyliśmy we Mszy św. w parafii farnej w Rzeszowie, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Jan Wątroba. Biskup Rzeszowski przypomniał rolę wiary w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył, wolność nie była tylko wywalczona, ale także wymodlona. Ks. biskup Jan dziękował różnym grupom zawodowym i społecznym za zaangażowanie na rzecz troski o naszą Ojczyznę, za postawy patriotyczne m.in. odpowiedzialnym za edukację, harcerzom oraz samorządowcom.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się przed plac farny, gdzie miał miejsce Apel Poległych. Wówczas głos zabrali Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Wladysław Ortyl oraz w imieniu Marszałka Sejmu RP, p. poseł Krystyna Wróblewska.

Nie zapominajmy o modlitwie i obywatelskiej trosce za Polskę. Wolność nie jest dana na zawsze, jest nam zadana. Stąd wciąż powinniśmy ją pielęgnować oraz o nią dbać.

Słuchaj…,rozeznawaj…- Niedziela Powołaniowa


Seminarium | Aktualności, 4 listopada 2018 ->

W niedzielę większa część wspólnoty WSD w Rzeszowie udała się do parafii dekanatów głogowskiego i tyczyńskiego, żeby tam dzielić się doświadczeniem swojego powołania

W wyjazdach powołaniowych wzięli udział klerycy od trzeciego roku wzwyż wraz z jednym bratem kursu drugiego. Trójosobowym delegacjom przewodził jeden z księży przełożonych albo diakon. Nasza wizyta rozpoczęła się już od pierwszych porannych Mszy świętych. Między kolejnymi Eucharystiami spotykaliśmy się z parafianami, wspólnotami duszpasterskimi działającymi przy parafii, rozmawialiśmy z nimi na tematy związane z życiowym powołaniem oraz przede wszystkim z drogą kapłaństwa. Niektórzy z nas mówili świadectwo na temat odkrywania Bożego planu na swoją przyszłość oraz na temat własnego doświadczenia rozpoznawania powołania w seminarium. Księża przełożeni oraz diakonii głosili homilie.

Wszyscy spotkaliśmy się z życzliwością, zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony gospodarzy, zarówno księży, jak i parafian. Mamy ogromną nadzieję, że z pomocą Bożej łaski udało nam się zachęcić do modlitewnej troski o powołania i za powołanych, która jest niezwykle potrzebna.

Być bliżej Jezusa


Seminarium | Aktualności, 2 listopada 2018 ->

Po powrocie z naszych domów, po Uroczystości Wszystkich Świętych, uczestniczyliśmy we Mszy świętej za zmarłych na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.

2 listopada Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, obchodzimy tzw. Dzień Zaduszny. Jak każdego roku wzięliśmy udział w uroczystej Eucharystii w kościele pw. Świętej Trójcy, przy historycznie drugim cmentarzu rzeszowskim. Eucharystii przewodniczył JE ks. biskupa Edwarda Białogłowski.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Andrzej Szpaczyński – ojciec duchowny WSD w Rzeszowie. Ojciec Andrzej mówił o pragnieniu Pana Boga, aby mieć ludzi u siebie, przy sobie. Jezus chce, żebyśmy byli blisko Niego, zarówno za naszego ziemskiego życia, jak i po śmierci. Zachęcał do zaufania Bogu i Jego miłosierdziu, a także dążenia do bliskości z Nim.

Po Mszy świętej miała miejsce procesja po rzeszowskim Starym Cmentarzu, podczas której odmawialiśmy różaniec za zmarłych.

Pamiętajmy w modlitwach o naszych najbliższych, którzy znajdują się już po drugiej stronie życia, ale także polecajmy tych, którzy nie mogą liczyć na modlitewne wsparcie od rodziny, krewnych, znajomych.

Spotkanie z ks. prof. Markiem Starowieyskim


Seminarium | Aktualności, 25 października 2018 ->

W czwartkowy wieczór naszą wspólnotę odwiedził ks. prof. Marek Starowieyski wybitny patrolog, historyk i biblista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (w dziedzinie filologii klasycznej) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w dziedzinie patrologii).

Z przyjemnością wysłuchaliśmy jego wykładu na temat pielgrzymowania w historii. Ksiądz Profesor w bardzo ciekawy sposób przedstawił ideę podróży do miejsc świętych rozpoczynając od czasów biblijnych, a kończąc na współczesności. To spotkanie z pewnością wielu z nas zachęciło do sięgnięcia po liczne publikacje naszego Gościa.