Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Tota pulchra es Maria!
Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP


Seminarium | Aktualności, 30 listopada 2017

Całą seminaryjną wspólnotą
przeżywamy dziewięciodniową Nowennę ku czci NMP.
Dzień przed tą uroczystością bracia z roku III przyjmą szatę duchowną.

Przygotowując się do uroczystości Niepokalanego Poczęcia całą seminaryjną wspólnotą przeżywamy dziewięciodniową Nowennę ku czci NMP. Dzień przed tą uroczystością bracia z roku III przyjmą szatę duchowną.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest jednym z najdonioślejszych wydarzeń w roku liturgicznym poświęconym Matce Bożej. Stąd Kościół do jego przeżywania chce się przygotować jak najlepiej. Realizuje się to właśnie poprzez nabożeństwa nowenny.

Nowenna trwa od 29 listopada do 7 grudnia. Rozważania w trakcie nabożeństwa prowadzi wykładowca teologii pastoralnej naszego seminarium - ks. Rafał Flak. To czas szczególnego zapatrzenia się w Maryję i kontemplowania związanych z nią tajemnic.

Polecajmy w naszych modlitwach przede wszystkim kleryków kursu III przygotowujących się do obłóczyn – przyjęcia sutanny. 

Być z Jezusem - rekolekcje październikowe
Być z Jezusem - rekolekcje październikowe
Imieniny ks. bpa Białogłowskiego
Imieniny ks. bpa Białogłowskiego
Pragniemy świętości - pielgrzymka do Starej Wsi i Strachociny
Pragniemy świętości - pielgrzymka do Starej Wsi i Strachociny
Inauguracja roku akademickiego
Inauguracja roku akademickiego

Przez prawie tydzień, od niedzieli (14. 10) do soboty (21.10 br.), nasza wspólnota przeżywała niezwykle ważny i oczekiwany czas rekolekcji. Poprowadził je o. Stanisław Witkowski, saletyn.

Rekolekcje należą do najistotniejszych wydarzeń w roku formacyjnym. Wówczas zamykamy się na rzeczywistość zewnętrzną, żeby w we wnętrzu własnego serca, pozostając w ciszy i skupieniu, spotkać się z Panem. To miejsce intensywnego przebywania sam na nam z Bogiem, pogłębiania relacji z Nim, poznawania Jego woli, a przede wszystkim nawrócenia.

Tradycyjnie ten święty czas rozpoczęliśmy w niedzielę (14. 10) o godz. 20:00, śpiewając hymn do Ducha Świętego O Stworzycielu Duchu Przyjdź. Codziennie uczestniczyliśmy w konferencjach wygłaszanych przez ojca rekolekcjonistę – ks. Stanisława Witkowskiego MS. Rekolekcjonista poruszył w nich wiele tematów związanych m.in. z naszym życiem modlitwy, ewangelizacją, wiernością Bogu i wierze, Maryją, rozeznawaniem i trwaniem w powołaniu, czystością, życiem wspólnotowym, miłosierdziem. Bardzo mocno wybrzmiała myśl o konieczności życia w obecności Jezusa, w całkowitej łączności z Nim. Tylko On daje nam siłę, tylko z Nim jesteśmy w stanie dobrze przejść przez życie, w obliczu nawet największych, najbardziej dramatycznych kryzysów.  

Rekolekcje zakończyliśmy poranną Mszą świętą w sobotę (21.10 br.), podczas której jeden z naszych braci, Rafał Wesołowski przyjął święcenia diakonatu. W trakcie Eucharystii strój duchowny przyjął kl. Grzegorz Budzik. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Jan Wątroba.

Po śniadaniu, wszyscy udaliśmy się do naszych domów, żeby móc wziąć udział w niedzielnych (21.10) wyborach samorządowych.

Ks. dr hab. Stanisław Witkowski jest saletynem, pochodzi z Rzeszowa z parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Studiował w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Był ojcem duchownym w saletyńskim wyższym seminarium. Od wielu lat wykłada egzegezę Nowego Testamentu w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

Imieniny ks. bpa Białogłowskiego


Seminarium | Aktualności, 10 października 2018 ->

W środowy poranek świętowaliśmy imieniny biskupa pomocniczego naszej diecezji, a także wykładowcy WSD w Rzeszowie – Edwarda Białogłowskiego.

Ks. biskup Edward przewodniczył uroczystej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy, która rozpoczęła się o 6:30. We Mszy świętej wzięli udział księża przełożeni i profesorowie naszego seminarium, siostry zakonne oraz cała wspólnota klerycka. Solenizanta przywitał i złożył mu życzenia ks. rektor Paweł Pietrusiak.

Ks. biskup Edward wygłosił homilię. Nawiązał w niej do swojego patrona św. Edwarda Wyznawcy, monarchy, który został świętym. Biskup Białogłowski zaznaczył jego zażyłość z Ewangelią, miał ją nie tylko na ustach, ale autentycznie nią żył. Odwołując się do tekstów Liturgii Słowa, zapraszał duchownych do głębszego życia modlitwy, zachęcał, aby nie zatrzymywać się na jej najprostszych formach, ale ciągle ją rozwijać. Podkreślał także potrzebę nieustannej formacji duchowo-intelektualnej.

Po Mszy świętej wszyscy udali się na seminaryjną jadalnie. Tam dziekan alumnów (przewodniczący wszystkich kleryków) złożył ks. Biskupowi życzenia. Następnie chór seminaryjny zaśpiewał Solenizantowi okolicznościowe Vivat. Uroczystości imieninowe zakończyło wspólne śniadanie.

Pragniemy świętości - pielgrzymka do Starej Wsi i Strachociny


Seminarium | Aktualności, 30 września 2018 ->

Pragniemy świętości, poszukujemy świętości, chcemy się inspirować świętością, dlatego na początku tego roku formacji wybraliśmy się całą wspólnotą na pielgrzymkę do Starej Wsi i Strachociny – miejscowości w jakiś sposób związanych z wielkimi ludźmi, którzy poszli za Jezusem definitywnie i radykalnie, świętymi jezuitami – Andrzejem Bobolą i Stanisławem Kostką.

W niedzielę (30 września br.) o poranku, po godz. 8:15, wyruszyliśmy do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi. Od II poł XIX w. do 2016 r. mieścił się tam nowicjat zakonu jezuitów, ojcowie do dnia dzisiejszego prowadzą parafię. Po przyjeździe, ojcowie oprowadzili nas po obiekcie. Zwiedziliśmy nowy jezuicki ośrodek rekolekcyjny oraz rozległy Ogród Biblijny. Słuchaliśmy niezwykle bogatej historii sanktuarium. Mogliśmy podziwiać także parafialne muzeum, z imponującą liczbą zachowanychsakralnych eksponatów. W centrum naszej pielgrzymki była Msza św., pod przewodnictwem ks. Rektora Pawła Pietrusiaka, w kaplicy domowej jezuitów, w której przez dziesiątki lat modlili się zakonni nowicjusze. W niej znajdowały się m.in. relikwie św. Stanisława Kostki.W homilii ks. Rektor, komentując słowa Ewangelii, mówił o wzbudzaniu w sobie wielkich pragnień, dążeń, a także całkowitej przejrzystości, wewnętrznej uczciwości oraz czystości intencji w pójściu za Panem. Ks. Rektor wzywał do bezwzględnego opowiedzenia się za Chrystusem, bez jakiegokolwiek paktowania ze złem, ze światem.

Po Mszy św. wspólnie zjedliśmy obiad. Następnie pojechaliśmy do Strachociny – rodzinnej miejscowości św. Andrzeja Boboli. Będąc w sanktuarium, mogliśmy usłyszeć historię tego wielkiego męczennika za wiarę. Św. Andrzej Bobola z pewnością będzie dla nas wzorem niezłomności i wierności Bogu oraz Jego woli, mimo tak wielu przeciwieństw oraz tak niewyobrażalnego cierpienia.

Po godz. 15:15 wróciliśmy do naszego domu. Słowa, które mogliśmy usłyszeć i obrazy, jakie mogliśmy zobaczyć, na długo zostaną nam w pamięci. Oby postacie św. Andrzeja i św. Stanisława zmotywowały nas do jeszcze głębszego zaufania i uwierzenia Bogu.

 

Inauguracja roku akademickiego


Seminarium | Aktualności, 24 września 2018 ->

Jak co roku, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Jednym z ważniejszych momentów tego wydarzenia była immatrykulacja jedenastu studentów pierwszego roku.

Wielu gości przybyło do naszego domu, by razem z całą wspólnotą seminaryjną świętować początek roku akademickiego 2018/2019. Wśród nich znaleźli się byli i obecni profesorowie oraz przełożeni WSD w Rzeszowie, przedstawiciele sąsiednich seminariów duchownych, rzeszowskich uczelni wyższych, kurii diecezjalnej, urzędów: wojewódzkiego, marszałkowskiego, miasta Rzeszowa; a także siostry zakonne oraz księża biskupi - Jan Wątroba, Edward Białogłowski i Kazimierz Górny.

Inaugurację rozpoczęła Msza św. w seminaryjnej kaplicy, przewodniczył jej Pasterz diecezji - ks. Biskup Jan Wątroba, natomiast w koncelebrze stanęli zaproszeni na uroczystości księża. Biskup Jan w homilii, komentując przypowieść o siewcy, podkreślał Bożą miłość do każdego człowieka, do "gleby", na którą pada ziarno Jego Słowa. Sieje obficie wszędzie, nie postępuje jak roztropny rolnik, rzucający ziarna tylko na żyzną ziemię. Słowo Pana trafia także na drogę, skałę i między ciernie, dając im szansę, by stały się ziemiami wydającymi plon. Ks. Biskup przypomniał także, iż kapłan jest przede wszystkim szafarzem Słowa Bożego, jest tym, który powinien „głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Po Eucharystii wszyscy udali się na Aulę Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Część oficjalną rozpoczął śpiew Gaude Mater Polonia w wykonaniu kleryckiego chóru. Następnie miało miejsce wyświetlenie prezentacji multimedialnej podsumowującej poprzedni rok nauki i formacji. Swoistym centrum części oficjalnej było włączenie do grona studentów WSD, jedenastu alumnów pierwszego roku – tzw. immatrykulacja. Najmłodsi bracia otrzymali indeksy naukowe od ks. Biskupa Jana Wątroby.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Czesław Kłak, dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA, sędzia Trybunału Stanu. W prelekcji poruszył zagadnienia związane z genezą prawa oraz relacją prawa do moralności.

Kolejno miały miejsce wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz władz państwowych i lokalnych. Na zakończenie głos zabrał biskup diecezjalny Jan Wątroba, wyrażając wdzięczność przybyłym gościom, prelegentom, w szczególności za ich oczekiwania, wymagania związane z posługą kapłanów.

Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem na seminaryjnej jadalni.

Wierzymy, że rozpoczynamy Boży czas - intensywnej pracy i głębokiej modlitwy. Prosimy Pana o Jego obecność, pomoc i łaskę, żeby nie został on przez nas zmarnowany.