Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Weź go nieba!
Eksporta śp. ks. Franciszka Dziedzica


Seminarium | Aktualności, 26 listopada 2017

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (26.11.2017 r.) 
o godzinie trzeciej nad ranem, odszedł do Pana,
po chorobie nowotworowej, ks. Franciszek Dziedzic,
emerytowany dyrektor Diecezjalnego Muzeum,
były profesor naszego seminarium.

We wtorek (28.11.2017 r.) uczestniczyliśmy we Eksporcie zmarłego kapłana. 

Msza św. żałobna rozpoczynająca uroczystości pogrzebowe miała miejsce w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie (Staroniwa), w której ks. Franciszek był proboszczem w latach 1989 – 1998. Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba, koncelebrowali rozliczni księża – m. in. rocznikowi współbracia, wychowankowie, studenci, kapłani ze wspólnot neokatechumenalnych, z którymi związany był zmarły. Homilię wygłosił ks. Wiesław Rafacz – diecezjalny ojciec duchowny. Zaznaczył w niej znamienny i symboliczny czas śmierci ks. Franciszka – była to godzina trzecia w nocy, w uroczystość Chrystusa Króla. Ks. Rafacz wspominał m. in. o ewangelicznym radykalizmie, głębokim umiłowaniu Pisma Świętego, ubóstwie, a także o pasji kapłana do sztuki. Kaznodzieja wyraził nadzieję, że ks. Franciszek ogląda już Boga twarzą w twarz.

Ks. Biskup Jan wspominał kapłana jako człowieka niezwykle skromnego, pokornego, pełnego pogody ducha i radości.

Podczas Eucharystii członkowie wspólnoty neokatechumenalnej wykonali pieśń, którą bardzo lubił i często śpiewał śp. ks. Dziedzic – Weź mnie do nieba.

Ks. Franciszek Dziedzic ur. 15.10.1946 w Pysznicy, syn Michała i Katarzyny Maziarz, parafia pochodzenia: Zarzecze k. Niska. Maturę zdał w 1967 r. w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, studia odbył w latach 1974-1980 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.1980 z rąk ks. bp. Ignacego Tokarczuka.

Był wikariuszem w parafiach:
Rzeszów – Zalesie, 01.07.1980 – 31.07.1983
Leżajsk – Fara, 01.08.1983 – 30.06.1985
Rzeszów – Chrystusa Króla, 01.07.1985 – 01.08.1989

Następnie pracował jako proboszcz w parafii Rzeszów – Narodzenia NMP (Rzeszów - Staroniwa), 02.08.1989 – 24.08.1998.

Od 24.08. 1998 r. do 22.08.2016 r. był Dyrektorem Muzeum Diecezjalnego.  Z kolei od 10.10.1992 r. duszpasterzem diecezjalnym Neokatechumenatu.

W naszym seminarium ks. Franciszek Dziedzic wykładał historię sztuki sakralnej.

Weź mnie do nieba, weź mnie do nieba, o mój Panie!
Albowiem umrzeć, albowiem umrzeć jest dla mnie na pewno lepiej!
Jest dla mnie na pewno lepiej przebywać z Tobą, przebywać z Tobą!

Quo vadis musica sacra?
Quo vadis musica sacra?
Uwielbienie Boga wraz z Niepokalaną
Uwielbienie Boga wraz z Niepokalaną
Przyjęcie stroju duchownego
Przyjęcie stroju duchownego
Wizyta rodziców alumnów pierwszego roku
Wizyta rodziców alumnów pierwszego roku

W czwartek – 14.12.2017 r. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Quo vadis musica sacra?, której organizatorem był ks. dr Lucjan Dyka, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i wykładowca muzyki w naszym seminarium.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 8:30. Jako pierwszy zabrał głos ks. Rektor Paweł Pietrusiak, który powitał przybyłych gości. Następnie przemówił ks. bp Jan Wątroba, obejmujący tę inicjatywę swoim honorowym patronatem. Biskup rzeszowski poprowadził także modlitwę na rozpoczęcie konferencji.

Swoje referaty wygłosiło czterech prelegentów. Jako pierwszy wystąpił Ks. dr Mariusz Białkowski z Poznania. Jego wykład dotyczył chorału gregoriańskiego jako fundamentu śpiewu, muzyki Kościoła. Wystąpienie nosiło tytuł: De non praetereunte cantu gregoriano. Śpiew gregoriański ostoją tradycji liturgiczno-muzycznej Kościoła.

Kolejnym prelegentem był ks. dr Joachim Waloszek z Opola. Przywołał kontekst teologiczny i liturgiczny muzyki kościelnej w prelekcji – Dlaczego muzyka w Eucharystii?

Po krótkiej przerwie głos zabrał ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber wykładający w Warszawie i Poznaniu, interpretując nową instrukcję Episkopatu Polski o muzyce kościelnej– Drogi i bezdroża muzyki liturgicznej w Polsce w świetle nowej Instrukcji Episkopatu Polski.

Ostatni z prelegentów ks. prof. dr hab. Andrzej Zając z Tarnowa, założyciel i długoletni dyrygent chóru „Pueri Cantores Tarnovienses” podjął temat – Czy tylko śpiewanie? Próba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościelnych zespołów śpiewaczych.

Kolejne prelekcje były od siebie oddzielone występami kwartetu smyczkowego pod kierunkiem ks. Juliana Wybrańca w składzie: Małgorzata Wybraniec, Laura Pacześniak, Kornelia Ignas, ks. Julian Wybraniec.

Konferencja zakończyła się ok. godz. 12:30, słowem podsumowania i modlitwą poprowadzoną przez organizatora wydarzenia ks. Lucjana Dykę. 

Uwielbienie Boga wraz z Niepokalaną


Seminarium | Aktualności, 8 grudnia 2017

8 grudnia - to bardzo ważny dzień
dla naszej seminaryjnej wspólnoty.

Czcimy w nim Maryję – Matkę Boga, tę która jest wzorem odwagi, pokory, całkowitego oddania się Bogu na drodze swojego powołania. Do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przygotowywaliśmy się przez dziewięciodniową nowennę ku czci Matki Bożej, podczas której słuchaliśmy konferencji profesora naszego seminarium ks. Rafała Flaka. Cykl konferencji nie miał jednego motywu przewodniego. Kaznodzieja dzielił się własnym doświadczeniem Maryi, powoływał się na różne momenty z Jej życia, aplikował „maryjne” treści do życia kapłańskiego, zachęcając do ofiarności, zaufania Bogu, posłuszeństwa, budowania wspólnoty.

Dzień 8 grudnia w WSD w Rzeszowie jest dniem wolnym od wykładów. O godz. 10:00 uczestniczyliśmy w wykładzie pana Kazimierza Ożoga, naszego wykładowcy, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat godzinek ku czci NMP. Prelegent omawiał teksty nabożeństwa pod względem semantycznym. Wykazywał ich kunszt, zachwycał się ich konstrukcją retoryczną i stylem.

O godz. 11:30 odbyła się uroczysta Msza św., którą celebrował wraz z ekipą naszych księży formatorów, o. Roman Bakalarz OP z sanktuarium Matki Bożej w Borku Starym. W homilii, ojciec zwrócił uwagę na trzy spotkania Boga z człowiekiem: spotkanie w raju z pierwszymi rodzicami, spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem oraz spotkanie Matki z Jezusem pod krzyżem. Kaznodzieja mówił o różnych rodzajach obdarowania przez Boga. Nieraz zazdrościmy tym, którzy w naszym mniemaniu otrzymali więcej, a otrzymaliśmy wszyscy tyle ile potrzeba, by na wieki zamieszkać z Bogiem.

Wspólne świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP zakończyło się nabożeństwem Nieszporów połączonych z przyjęciem nowych członków do Rycerstwa Niepokalanej.

Niepokalane Poczęcie NMP pozwala nam na dłużej zatrzymać się przy tajemnicy Maryi; zachwycić się jej czystością, pięknem, jak i swoistym heroizmem decyzji pójścia za Bożym głosem. Prośmy Ją, aby wspomagała w nas budzenie się wymienionych postaw.

Przyjęcie stroju duchownego


Seminarium | Aktualności, 7 grudnia 2017

Dziesięciu braci III roku przyjęło szatę duchowną
Mszy świętej przewodniczył ks. Bp Jan Wątroba

W piątek (07.12.2017 r.) w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kaplicy seminaryjnej miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby, podczas której dziesięciu braci III roku przyjęło szatę duchowną.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 16:30. Mszę św. wraz z ks. Biskupem koncelebrowali księża przełożeni naszego seminarium, uczestniczyły w niej również siostry zakonne pracujące w WSD. Celebracja miała charakter wewnętrzny.

Obrzęd obłóczyn miał miejsce po odczytaniu Ewangelii. Bracia z kursu III wyszyli na ten moment z kapicy, by móc, przy pomocy starszych kolegów, ubrać sutannę. Powrócili na homilię, a w niej Ks. Biskup Jan przypomniał znaczenie sutanny – jako symbolu przynależności do Chrystusa, jak również ubóstwa. Mówił także o tym, aby pamiętać, że nie może być rozbieżności między znakiem a tym co on wyraża. Odwołując się do tekstu Ewangelii tego dnia, zachęcał do tego, aby budować swoją formację, swoje życie na Chrystusie i w pełni Mu zaufać. On jest skałą i najpewniejszym fundamentem.

Po Mszy św. odbyła się uroczysta kolacja, następnie bezpośrednio po niej, klerycy roku III udali się na tradycyjne spotkanie z księżmi przełożonymi.

Pamiętajmy o modlitewnym wsparciu dla alumnów kursu III, aby z odwagą i nadzieją szli w kolejnych etapach na drodze rozeznawania powołania oraz ku kapłaństwu. 

Wizyta rodziców
alumnów pierwszego roku


Seminarium | Aktualności, 3 grudnia 2017

W pierwszą niedzielę Adwentu w naszym seminarium gościliśmy rodziców braci z I roku

Wspólne spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Rektora Pawła Pietrusiaka o godz. 10:00. Eucharystię koncelebrowali księża przełożeni WSD w Rzeszowie. W homilii ks. Rektor przypomniał znaczenie słowa – adwent (od łac. adventus) – oczekiwanie na przyjście Pana, obecność Pana. Wzywał do tego, aby nie przespać, nie przegapić przechodzącego Boga, bo w chrześcijaństwie nie chodzi o nic innego, jak właśnie o spotkanie z Nim. Językiem Boga są konkretne fakty, wydarzenia z naszego życia, którymi nieraz Najwyższy niweczy osobiste plany, czy projekty. Jak mówił ks. Rektor, nierzadko decyzja syna o wstąpieniu do seminarium, mogła być czymś zupełnie nieoczekiwanym dla rodziców, ale może być rzeczywistą szansą na spotkanie z Bogiem. Po Mszy św. wszyscy udali się na aulę Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, gdzie bracia kursu pierwszego wystawili przedstawienie „powołaniowe”. Krótka sztuka opowiadała historię proboszcza, który odpowiadając na zmagającego się z myślą o wstąpieniu do seminarium młodego człowieka, próbuje dodać mu odwagi w pójściu za głosem powołania, prezentując mu przykłady różnych biblijnych bohaterów powoływanych przez Boga. Po przedstawieniu, alumni I roku wraz z rodzicami i księżmi przełożonymi mieli okazję by lepiej się wzajemnie poznać. Spotkanie zakończył wspólny obiad na seminaryjnym refektarzu, po którym rodzice mogli zobaczyć różne miejsca seminaryjnego domu.