Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Uroczystość Wszystkich Świętych


Seminarium | Aktualności, 26 października 2017

1 listopada – to dzień Wszystkich Świętych,
to dzień tych, którzy szukali i znaleźli. 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dość mocno wpisana w naszą narodową obyczajowość. Dziś dla wielu będąca „świętem zmarłych”, wolnym dniem od pracy, kiedy to odwiedzamy i odkurzamy groby bliskich, którzy już odeszli. Towarzyszy temu dość nostalgiczna atmosfera, budzą się sentymenty, wzruszenia, tęsknoty. A nieraz także i pytania, co z nami po śmierci?

1 listopada – to dzień Wszystkich Świętych, to dzień tych, którzy szukali i znaleźli.
To dzień ludzi, którzy byli wierni Bogu i cieszą się z Nim w wieczności. Nie warto zatrzymywać się jedynie na wspomnianych emocjonalnych poruszeniach – smutku, lęku, przygnębieniu czy poczuciu osamotnienia, ale przede wszystkim koncentrować się na wielkości Boga, przychodzącego do człowieka z miłością, absolutnie darmową,
i przynoszącemu mu dar zbawienia. Ci, których wspominamy zwyciężyli swoje życie, zaufali Bogu i przyjęli Jego odkupienie. Pozwolili sobie na ubóstwo w duchu, przyjęli płacz
i cierpienie, zaakceptowali swoją kruchość i marność, dopominali się o sprawiedliwość, wierność zasadom, doświadczali i świadczyli miłosierdzie, byli ludźmi czystości oraz pokoju, a także prawdy, mimo drwin, szykan, czy innych przeciwności. W ciemno szli za Jezusem. Na wskroś wszelakim światowym modom, filozofiom, bądź władzom. Choć z pewnością nie było to proste. Nie zawsze szybko i łatwo znajdowali Boga oraz nie od razu postanowili być Mu wierni. Mimo wszystko stali się jednak do Niego podobni, dlatego mogą Go teraz oglądać twarzą w twarz.

Błogosławieni, święci - to właśnie ich dzień. Uwielbijmy Boga w biografiach wyniesionych na ołtarze, a także tych, którzy już niedługo do nich dołączą. Każdy z nas może przyłączyć się do wspomnianych 1 listopada. Musi tylko zapatrzeć się w Stwórcę i przyjąć Jego dar zbawienia, a także wiernie iść realizować nakreślony przez Boga plan - iść drogą, która ma zaprowadzić nas na szczyt. 

Jerycho miłosierdzia - dzień skupienia
Jerycho miłosierdzia - dzień skupienia
99. rocznica odzyskania niepodległości
99. rocznica odzyskania niepodległości
Wizyta kleryków z Awinionu
Wizyta kleryków z Awinionu
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych

W dniach 11 - 12 listopada 2017 r. (sobota - niedziela), przeżywaliśmy całą wspólnotą dzień skupienia prowadzony przez ks. Wiesława Rafacza – diecezjalnego ojca duchownego, odpowiedzialnego za stałą formację kapłanów.

Naszą modlitwę rozpoczęliśmy w sobotę o godz. 20:00 hymnem do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. W trakcie dnia skupienia rozważaliśmy scenę uzdrowienia niewidomego Bartymeusza pod Jerychem, nawrócenia Zacheusza, a także biblijną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ks. Rafacz wygłosił trzy konferencje będące wprowadzeniem do modlitwy medytacyjnej. Ich tematyka koncentrowała się wokół kwestii grzechu, miłości do bliźniego oraz miłosierdzia. Punktem stycznym, dla rozważanych przez nas scen ewangelicznych było Jerycho, które stało się okazją do kontemplacji tajemnicy miłosierdzia. Dzień skupienia zakończyła Msza św. o godz. 18:00 pod przewodnictwem ojca rekolekcjonisty. 

99. rocznica odzyskania niepodległości


Seminarium | Aktualności, 11 listopada 2017

11 listopada odprawiona została Msza św.
w parafii farnej w Rzeszowie,
której przewodniczył ks. biskup Edward Białogłowski.

Świętowania Dnia Niepodległości rozpoczęliśmy, już 10 listopada, wieczornicą patriotyczną przygotowaną przez braci z III i II rocznika. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w uroczystościach religijno-patriotycznych w rzeszowskiej Farze oraz na placu przed pomnikiem pułk. Leopolda Lisa - Kuli.

Wieczorne przedstawienie z okazji święta niepodległości wprowadziło nas w narodowo-patriotyczny klimat. Sztuka pod tytułem „Szabla” opowiadała historię współczesnego nastolatka, pochłoniętego przez wirtualną rzeczywistość, którego zainteresowania ograniczały się do komputera i telefonu oraz jego dziadka, próbującego zainteresować go dziejami Ojczyzny, powiązanymi z historią ich rodziny. Przyczynkiem do tego staję się obecna w rodzinie od ponad stu lat – tytułowa – szabla, pamiętająca czasy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przedstawieniu towarzyszyły recytacje utworów lirycznych naszych wielkich poetów, a także piękna muzyka, wykorzystano m.in. kompozycje F. Chopina. Po zakończeniu sztuki głos zabrał ks. Rektor, dziękując III i II kursowi, za przygotowanie głębokiego, refleksyjnego przedstawienia, które wprowadziło nas w nastrój, charakter Święta Niepodległości.

11 listopada braliśmy udział we Mszy św. w parafii farnej w Rzeszowie, której przewodniczył ks. biskup Edward Białogłowski. Homilię wygłosił zaś ks. prałat ppłk Władysław Kozicki – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. Homilista przypomniał wielką spuściznę kulturową naszego narodu. Wielokrotnie cytował dzieła wybitnej polskiej literatury. W kazaniu zaznaczył również, że przekroczenie zasad moralnych, przekłada się na wszelkie sfery życia publicznego, w tym także na gospodarkę. Zachęcał do wielkiej wdzięczności za Ojczyznę, troskę o polską kulturę oraz do ciągłego współbudowania Polski. Mamy się tej sztuki uczyć od najlepszych nauczycieli, tym najlepszym nauczycielem bez wątpienia jest sam Chrystus.

Po Eucharystii, uroczystości przeniosły się przed Plac farny, gdzie miał miejsce Apel Poległych. Wcześniej głos zabrali Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Wladysław Ortyl oraz w imieniu Marszałka Sejmu RP, p. poseł Krystyna Wróblewska.

Kochajmy naszą Ojczyznę i polecajmy Bogu jej sprawy. Prośmy szczególnie Maryję, Matkę i Królową Polski, by nieustannie obejmowała Polskę swoją opieką. 

Wizyta kleryków z Awinionu


Seminarium | Aktualności, 31 października 2017

Od 26 do 31 października w naszym seminarium
gościliśmy 25 alumnów z różnych francuskich seminariów
mieszczących się na terenie metropolii awiniońskiej. 

Wraz z nimi do Polski przybyli również: Wikariusz generalny rzeczonej diecezji - ks. Jean-Marie Gérard oraz Rektor seminarium Redemptoris Mater w Awinionie – ks. Giuseppe Giau.

Nasi goście zawitali w Rzeszowie wieczorem 26 października. Po kolacji uczestniczyliśmy w spotkaniu zapoznawczo-integracyjnym, podczas którego przedstawiliśmy się sobie nawzajem. Na tę okoliczność została przygotowana krótka prezentacja naszego domu oraz codzienności seminaryjnej - na poważnie, ale także i z przymrużeniem oka. Zostaliśmy podzieleni na 11 grup polsko-francuskich. W każdej grupie było od 2 do 3 braci z diecezji awiniońskiej i 5 z naszej społeczności. Wspólnie jedliśmy posiłki na seminaryjnej jadalni, spędzaliśmy czas na mniej formalnych spotkaniach przy kawie, jak również dyskutowaliśmy na poważne tematy związane m.in. z tożsamością kapłańską.

Każdego dnia nasi goście mieli możliwość poznać ważniejsze miejsca Rzeszowa czy okolic. Odwiedzili także Łańcut i Przemyśl. Z kolei w sobotę i niedzielę udali się razem z częścią rzeszowskich kleryków do ich domów oraz parafii, by tam uczestniczyć we Mszy św. i spędzić czas z ich rodzinami, jak również poznać lokalną obyczajowość.

Po powrocie, w niedzielę wieczorem, zostały rozegrane dwa mecze – jeden piłki siatkowej, drugi piłki nożnej – Polska vs Francja. Nasza klerycka reprezentacja (zasilona udziałem jednego z księży przełożonych) okazała się zwycięska, wygrywając obydwa spotkania dość znaczącą przewagą. Rozgrywki przebiegły w bardzo życzliwej, ale i nie pozbawionej zdrowej rywalizacji atmosferze.

W poniedziałek – 30 października, w przeddzień pożegnania naszych zagranicznych gości, o godz. 17.00 miała miejsce Msza Św. w j. francuskim pod przewodnictwem Wikariusza generalnego archidiecezji awiniońskiej, ks. Jean-Marie Gérarda. Po niej odbyła się uroczysta kolacja, w której brał udział również ks. biskup Ordynariusz Jan Wątroba. Zwieńczyły ją radosne śpiewy i wspólna zabawa.

We wtorek – 31 października – rano, francuscy klerycy udali się w dalszą podróż po Polsce, żegnając nasze seminarium. Ostatnie dni pobytu w naszym kraju spędzą w Krakowie, odwiedzą także Jasną Górę oraz muzeum w Auschwitz. Ich pobyt wśród całej wspólnoty WSD w Rzeszowie będzie długo wspominany. Mogliśmy się przez ten czas wiele nauczyć, nabierać kolejnych doświadczeń i zawierać nowe znajomości, pokonywać bariery językowe i otwierać się na rzeczywistość Kościoła, która do tej pory nie była dla nas znana. Jesteśmy bardzo wdzięczni braciom z Francji za ich pobyt w Rzeszowie, ciepło i otwartość. Dziękujemy Panu Bogu, za to że pozwolił nam przeżyć tak wspaniałe doświadczenie.

Uroczystość Wszystkich Świętych


Seminarium | Aktualności, 26 października 2017

1 listopada – to dzień Wszystkich Świętych,
to dzień tych, którzy szukali i znaleźli. 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dość mocno wpisana w naszą narodową obyczajowość. Dziś dla wielu będąca „świętem zmarłych”, wolnym dniem od pracy, kiedy to odwiedzamy i odkurzamy groby bliskich, którzy już odeszli. Towarzyszy temu dość nostalgiczna atmosfera, budzą się sentymenty, wzruszenia, tęsknoty. A nieraz także i pytania, co z nami po śmierci?

1 listopada – to dzień Wszystkich Świętych, to dzień tych, którzy szukali i znaleźli.
To dzień ludzi, którzy byli wierni Bogu i cieszą się z Nim w wieczności. Nie warto zatrzymywać się jedynie na wspomnianych emocjonalnych poruszeniach – smutku, lęku, przygnębieniu czy poczuciu osamotnienia, ale przede wszystkim koncentrować się na wielkości Boga, przychodzącego do człowieka z miłością, absolutnie darmową,
i przynoszącemu mu dar zbawienia. Ci, których wspominamy zwyciężyli swoje życie, zaufali Bogu i przyjęli Jego odkupienie. Pozwolili sobie na ubóstwo w duchu, przyjęli płacz
i cierpienie, zaakceptowali swoją kruchość i marność, dopominali się o sprawiedliwość, wierność zasadom, doświadczali i świadczyli miłosierdzie, byli ludźmi czystości oraz pokoju, a także prawdy, mimo drwin, szykan, czy innych przeciwności. W ciemno szli za Jezusem. Na wskroś wszelakim światowym modom, filozofiom, bądź władzom. Choć z pewnością nie było to proste. Nie zawsze szybko i łatwo znajdowali Boga oraz nie od razu postanowili być Mu wierni. Mimo wszystko stali się jednak do Niego podobni, dlatego mogą Go teraz oglądać twarzą w twarz.

Błogosławieni, święci - to właśnie ich dzień. Uwielbijmy Boga w biografiach wyniesionych na ołtarze, a także tych, którzy już niedługo do nich dołączą. Każdy z nas może przyłączyć się do wspomnianych 1 listopada. Musi tylko zapatrzeć się w Stwórcę i przyjąć Jego dar zbawienia, a także wiernie iść realizować nakreślony przez Boga plan - iść drogą, która ma zaprowadzić nas na szczyt.