Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Dzień misyjny


Seminarium | Aktualności, 26 października 2017

W czwartek - 26 października br.
nasza seminaryjna wspólnota przeżywała Dzień misyjny.

Gościliśmy trzech ojców Kombonianów : o. Macieja Wąsika – pochodzącego z naszej diecezji, z parafii katedralnej w Rzeszowie, obecnie pracującego w Peru; o. Tomasza Marka z parafii w Żurowej, duszpasterzującego w Brazylii oraz przebywającego w Polsce o. Deogratiasa  z Ugandy. 

Ojcowie spotkali się z całą społecznością WSD o godz. 9:00 na auli ITP, powitał ich ks. Rektor Paweł Pietrusiak. W krótkim słowie wstępu przypomniał, że Kościół z natury jest misyjny. Kiedy wspólnoty kościelne tracą swój misyjny charakter, nie wydają powołań misyjnych, obumierają.

Jako pierwszy głos zabrał o. Maciej Wąsik. Opowiedział historię założyciela zgromadzenia – św. Daniela Comboniego, następnie mówił o pracy ojców Kombonianów na misjach w Afryce czy Ameryce Południowej, podzielił się także swoim doświadczeniem duszpasterskiej posługi w Peru. O. Deogratias Nguonzi pochodzący z Ugandy przebywa w Polsce. Tutaj uczy się naszego języka, a także przygląda się pracy polskich duchownych. O. Tomasz Marek przedstawił nam swoją misyjną działalność Brazylii, pokazywał zdjęcia z kraju pełnego kontrastów i nierówności społecznych. Nasi goście dzielili się z nami radością z posługi misyjnej i zachęcali do odważnego odpowiadania na Boże wezwanie do podjęcia pracy na misjach.

O godz. 11:30 w kaplicy seminaryjnej odbyła się Msza św., której głównym celebransem był o. Deogratias. Homilię wygłosił o. Tomasz Marek. Rozważając słowa dzisiejszej Ewangelii interpretował znaczenie „ognia, który Chrystus rzucił na ziemię”. Mówił, że ów ogień to może być Słowo Boże, ale także i Duch Boży, który ma za zadanie nas oczyszczać. W życiu przyjdą sytuacje, w których będziemy się musieli opowiedzieć po którejś ze stron – za Bogiem lub przeciwko Bogu. Narażając się nawet na poniesienie ofiary ze swojego życia.

Ojcowie dali całej naszej wspólnocie piękne świadectwo odważnego pójścia za Chrystusem i pełnej zaangażowania oraz miłości pracy pasterskiej w swoich placówkach. Oby ich przykład zainspirował, bądź umocnił, misyjne powołania w naszej społeczności. 

Missa vitae - styczniowy dzień skupienia
Missa vitae - styczniowy dzień skupienia
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium
Objawienie Pańskie 2018
Objawienie Pańskie 2018
Wieczór wigilijny i kandydatura roku V
Wieczór wigilijny i kandydatura roku V
Missa vitae - styczniowy dzień skupienia

 

Seminarium | Aktualności, 16 stycznia 2018

Pierwszy, w nowym 2018 roku dzień skupienia.
Prowadził go biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha.

W II niedzielę zwykłą we wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy pierwszy, w nowym 2018 roku dzień skupienia. Prowadził go biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha. Ten szczególny czas refleksji rozpoczęliśmy w sobotę (13.01) o godz. 20.00, hymnem do Ducha Świętego – O Stworzycielu Duchu przyjdź, a zakończyliśmy w niedzielę (14.01) uroczystą Eucharystią o godz. 16:45.

Missa vitae – Msza życia – taki tytuł można nadać rozważaniom dnia skupienia. Ks. Biskup Janocha prowadził nas przez kolejne etapy, obrzędy Mszy świętej, duchowo interpretując ich symbolikę i odnosząc do ludzkiego życia. Eucharystia to nic innego jak streszczenie egzystencji człowieka. Uczy nas miłości już od pierwszych gestów celebransa. Skłania do uznania i odkrywania własnej grzeszności, dzielenia się doświadczeniem Bożego Słowa. We Mszy św. uczestniczy cały kosmos, my biorąc w niej udział, uczestniczymy w losach całego świata. Dziękuję i przepraszam to najważniejsze słowa, jakie kierujemy w jej trakcie do Boga. Każda Eucharystia ma wymiar misyjny, jej przedłużeniem jest nasza codzienność. Powinniśmy być świadkami Boga właśnie w naszej codzienności. Zanosić ludziom Dobrą Nowinę, dzielić się miłością.

Ks. Bp Michał Janocha urodził się 27 października 1959 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i tam uzyskał tytuł magistra teologii. Po ukończeniu studiów, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. Pracował najpierw jako wikariusz w parafii podwarszawskiej w Izabelinie. Następnie podjął pracę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w 1990 został kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami Wschodu i Zachodu. Jego uczestnikami byli studenci oraz klerycy. W latach 2009-2013 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku kard. Kazimierz Nycz mianował go dyrektorem biblioteki WMSD. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki Warszawy 9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium


Seminarium | Aktualności, 9 grudnia 2018 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego w naszym seminarium
miało miejsce spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Pierwszym punktem tego wydarzenia było spotkanie ogólne na auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, podczas którego chór seminaryjny wykonywał kolędy. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11:00, przewodniczył jej ks. Biskup Jan Wątroba. Koncelebrowali księża przełożeni naszego seminarium oraz goście - ks. Mieczysław Mleczko – emerytowany proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie i ks. prałat Emil Midura – emerytowany proboszcz z Gogołowa.

Ks. Biskup Jan w homilii podkreślił prawdę o bliskości Boga – Jezusa Chrystusa, który przyjmując chrzest solidaryzował się z rodzajem ludzkim. Był bez grzechu, wcale chrztu nie potrzebował, wziął za to na siebie nasze winy oraz przyszedł na świat, uniżając się, aby nas odkupić. Ks. Biskup Wątroba dziękował członkom stowarzyszenia za modlitwę o powołania i za powołanych. Prosił, żeby nadal w niej trwali, ponieważ droga życia kapłańskiego jest trudna, a my potrzebujemy świętych kapłanów na wzór Chrystusa. Dlatego modlitwa pozostaje niezbędna.

Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się w seminaryjnej jadalni, by wspólnie łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. Potem usiedliśmy do obiadu. W trakcie posiłku grupa kleryków wystawiła krótkie jasełka. Towarzyszył temu śpiew kolęd. Po zakończeniu obiadu odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło ponad 160 Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Objawienie Pańskie 2018


Seminarium | Aktualności, 6 stycznia 2018

Obchody rocznicy przyjęcia święceń biskupich
Bp pomocniczego Edwarda Białogłowskiego
i Bp seniora Kazimierza Górnego w Katedrze rzeszowskiej

W uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2018 r.) nasi Biskupi – Bp pomocniczy Edward Białogłowski i Bp senior Kazimierz Górny obchodzą rocznicę przyjęcia święceń biskupich. Całą wspólnotą seminaryjną uczestniczyliśmy w uroczystościach jubileuszowych w Katedrze.

Msza św. pod przewodnictwem pasterza diecezji – ks. Biskupa Jana Wątroby rozpoczęła się o godz. 17:00. Eucharystię koncelebrowali oczywiście dostojni jubilaci wraz przybyłymi kapłanami diecezji rzeszowskiej. Podczas Mszy św. obecni byli także przedstawiciele rządu, parlamentu oraz władz samorządowych.

Homilię wygłosił Biskup Jan, a w niej wskazał na swoistą determinację oraz dociekliwość mędrców w dążeniu do prawdy. Ponieważ 6 stycznia obchodzimy także Dzień Pomocy Misjom, ks. Biskup wspomniał także o misjonarzach, mówiąc o potrzebie obejmowania ich modlitwą oraz materialnym wsparciu ich działalności. Kaznodzieja odwołał się do postaci św. Stanisława Kostki, który patronuje Kościołowi w Polsce w bieżącym roku, wyraził życzenie, aby św. Stanisław był dla nas drogowskazem, jak gwiazda betlejemska dla mędrców, ku mądrości i osiągnięciu samych jej szczytów. Ks. Biskup Jan zakończył życzeniami dla jubilatów.

Po Eucharystii księża Biskupi wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na drugą część wspólnego świętowania, do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie na jadalni miała miejsce uroczysta kolacja. Zakończyła się śpiewem kolęd i życzeniami dla księży biskupów Edwarda i Kazimierza. 

Wieczór wigilijny i kandydatura roku V


Seminarium | Aktualności, 22 grudnia 2017

Włączenie braci z V roku do grona
kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu
oraz seminaryjna wigilia.

W czwartkowy wieczór w przeddzień wyjazdu do domów na święta Bożego Narodzenia, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie dwa istotne wydarzenia; włączenie braci z V roku do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz seminaryjną wigilię.

Podczas uroczystej Mszy św. - rozpoczętej o godz. 17:00 - pod  przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby jedenastu alumunów kursu V przyjęło tzw. kandydaturę. Kandydatura, inaczej obrzęd admissio, to kolejny etap na drodze ku kapłaństwu. Moment, w którym Kościół rozpoznaje w aspirującym do święceń, pewne znaki powołania i poddaje je głębszemu rozpoznaniu.

Ks. Biskup Jan podczas homilii zaznaczył, że wchodząc na drogę kapłaństwa należy wejść na „drogę Maryi”, pełnej pokory i uniżenia, całkowicie zorientowanej na Chrystusa. Kapłaństwo, mimo iż jest hierarchiczne, jest przede wszystkim służebne. Do takiego kapłaństwa właśnie należy się przygotowywać – ubogiego, skromnego, z sercem otwartym na pomoc bliźnim.

Po Eucharystii wszyscy przenieśli się na seminaryjną jadalnię, by usiąść do wieczerzy wigilijnej. Po uroczystym odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, wzajemnie składaliśmy sobie życzenia i jedliśmy wigilijne potrawy.

Następnie ponownie przenieśliśmy się do kaplicy na wspólne śpiewanie kolęd. Świętowanie zakończyło się błogosławieństwem księży Biskupów – Jana i Edwarda.