Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Męskie rekolekcje


Seminarium | Aktualności, 21 października 2017

Należą do najbardziej oczekiwanych wydarzeń w ciągu roku akademickiego. 
Rekolekcje poprowadził ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL.

„Słuchaj Boga, abyś czynił to czego On chce, a nie to czego On nie chce.” To zaproszenie Ojca rekolekcjonisty rozpoczęło jesienny czas tygodniowych ćwiczeń duchowych przeżywanych przez społeczność WSD Rzeszów.

Tematem przewodnim zakończonych rekolekcji, prowadzonych przez ks. dr. hab. Adama Rybickiego prof. KUL,  było poznawanie siebie jako mężczyzny, a także odkrywanie tego czym jest męskość.

W codziennym programie duchowych ćwiczeń znalazły się dwie konferencje, wspólne nabożeństwa liturgii godzin,  koronka do Bożego miłosierdzia, czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. W centrum każdego dnia była Eucharystia odprawiana w południe. Homilie głosił Ojciec rekolekcjonista.

Ks. Rybicki przeprowadził nas od akceptacji siebie – kontemplując przy tym tajemnicę stworzenia w tekstach z Księgi Rodzaju, przez obecną kondycję mężczyzny na świecie, cechy wzorcowe, wyznaczające męskość, do których powinniśmy aspirować, znaczenie pracy – mającej wymiar osobowy i etyczny. Poruszył również temat wolności, męskich relacji, grzechów, jak również konieczności stawania w obronie swojej wiary.

Rekolekcje przebiegły w milczeniu, w atmosferze pełnego skupienia, koncentracji i modlitwy. Jesteśmy za ten czas wdzięczni Panu Bogu, ojcu rekolekcjoniście i sobie nawzajem, że mogliśmy odpowiedzialnie wejść w ten święty czas oraz słuchać Bożego głosu.

Uroczystość Patrona Diecezji
Uroczystość Patrona Diecezji
Missa vitae - styczniowy dzień skupienia
Missa vitae - styczniowy dzień skupienia
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium
Objawienie Pańskie 2018
Objawienie Pańskie 2018

W piątek, 19 stycznia br., obchodziliśmy Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego patrona naszej diecezji. Z tej okazji uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem Biskupa Jana Wątroby w Katedrze rzeszowskiej.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 18:00, towarzyszył jej obrzęd włączenia do grona kanoników kapituły katedralnej, nowo mianowanych kanoników – proboszcza parafii katedralnej, ks. Krzysztofa Gołąbka oraz Rektora WSD w Rzeszowie, ks. Pawła Pietrusiaka. Ks. Gołąbek został powołany na kanonika gremialnego, natomiast ks. Pietrusiak został kanonikiem honorowym. 

Homilię podczas uroczystej Eucharystii wygłosił Ks. Paweł Pietrusiak. Skupił się w niej na patronie tego dnia biskupie Józefie Pelczarze. Przywołując losy Świętego, w kontekście stulecia niepodległości Polski, mówił o jego szczególnym zatroskaniu o nasz kraj. Patriotyzm i wiara w Boga były mu wszczepiane od wczesnej młodości. Choć urodził się w będącej pod zaborami Ojczyźnie, to doskonale wiedział co to znaczy być Polakiem i sam uczył tego innych. Był doskonałym historykiem, wybitnym intelektualistą, niejednokrotnie przestrzegał przed różnego rodzaju fałszywymi prądami, szkodzącymi Polsce i Kościołowi. Jest dla nas przykładem zaangażowanego Polaka, patrioty i pasterza, który do końca trzeźwo oceniał rzeczywistość oraz troszczył się o interes narodowy.

Pod koniec Eucharystii ks. Biskup Jan pogratulował nowo powołanym kanonikom dołączenia do kapituły katedralnej. Pasterz diecezji zaznaczył, że jest to forma podziękowania i doceniania tych kapłanów za ich działalność dla diecezji. Wyraził nadzieję, iż nadal będzie ona tak hojna i owocna, jak dotychczas. 

Missa vitae - styczniowy dzień skupienia

 

Seminarium | Aktualności, 16 stycznia 2018

Pierwszy, w nowym 2018 roku dzień skupienia.
Prowadził go biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha.

W II niedzielę zwykłą we wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy pierwszy, w nowym 2018 roku dzień skupienia. Prowadził go biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha. Ten szczególny czas refleksji rozpoczęliśmy w sobotę (13.01) o godz. 20.00, hymnem do Ducha Świętego – O Stworzycielu Duchu przyjdź, a zakończyliśmy w niedzielę (14.01) uroczystą Eucharystią o godz. 16:45.

Missa vitae – Msza życia – taki tytuł można nadać rozważaniom dnia skupienia. Ks. Biskup Janocha prowadził nas przez kolejne etapy, obrzędy Mszy świętej, duchowo interpretując ich symbolikę i odnosząc do ludzkiego życia. Eucharystia to nic innego jak streszczenie egzystencji człowieka. Uczy nas miłości już od pierwszych gestów celebransa. Skłania do uznania i odkrywania własnej grzeszności, dzielenia się doświadczeniem Bożego Słowa. We Mszy św. uczestniczy cały kosmos, my biorąc w niej udział, uczestniczymy w losach całego świata. Dziękuję i przepraszam to najważniejsze słowa, jakie kierujemy w jej trakcie do Boga. Każda Eucharystia ma wymiar misyjny, jej przedłużeniem jest nasza codzienność. Powinniśmy być świadkami Boga właśnie w naszej codzienności. Zanosić ludziom Dobrą Nowinę, dzielić się miłością.

Ks. Bp Michał Janocha urodził się 27 października 1959 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i tam uzyskał tytuł magistra teologii. Po ukończeniu studiów, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. Pracował najpierw jako wikariusz w parafii podwarszawskiej w Izabelinie. Następnie podjął pracę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w 1990 został kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami Wschodu i Zachodu. Jego uczestnikami byli studenci oraz klerycy. W latach 2009-2013 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku kard. Kazimierz Nycz mianował go dyrektorem biblioteki WMSD. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki Warszawy 9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium


Seminarium | Aktualności, 9 grudnia 2018 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego w naszym seminarium
miało miejsce spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Pierwszym punktem tego wydarzenia było spotkanie ogólne na auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, podczas którego chór seminaryjny wykonywał kolędy. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11:00, przewodniczył jej ks. Biskup Jan Wątroba. Koncelebrowali księża przełożeni naszego seminarium oraz goście - ks. Mieczysław Mleczko – emerytowany proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie i ks. prałat Emil Midura – emerytowany proboszcz z Gogołowa.

Ks. Biskup Jan w homilii podkreślił prawdę o bliskości Boga – Jezusa Chrystusa, który przyjmując chrzest solidaryzował się z rodzajem ludzkim. Był bez grzechu, wcale chrztu nie potrzebował, wziął za to na siebie nasze winy oraz przyszedł na świat, uniżając się, aby nas odkupić. Ks. Biskup Wątroba dziękował członkom stowarzyszenia za modlitwę o powołania i za powołanych. Prosił, żeby nadal w niej trwali, ponieważ droga życia kapłańskiego jest trudna, a my potrzebujemy świętych kapłanów na wzór Chrystusa. Dlatego modlitwa pozostaje niezbędna.

Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się w seminaryjnej jadalni, by wspólnie łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. Potem usiedliśmy do obiadu. W trakcie posiłku grupa kleryków wystawiła krótkie jasełka. Towarzyszył temu śpiew kolęd. Po zakończeniu obiadu odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło ponad 160 Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Objawienie Pańskie 2018


Seminarium | Aktualności, 6 stycznia 2018

Obchody rocznicy przyjęcia święceń biskupich
Bp pomocniczego Edwarda Białogłowskiego
i Bp seniora Kazimierza Górnego w Katedrze rzeszowskiej

W uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2018 r.) nasi Biskupi – Bp pomocniczy Edward Białogłowski i Bp senior Kazimierz Górny obchodzą rocznicę przyjęcia święceń biskupich. Całą wspólnotą seminaryjną uczestniczyliśmy w uroczystościach jubileuszowych w Katedrze.

Msza św. pod przewodnictwem pasterza diecezji – ks. Biskupa Jana Wątroby rozpoczęła się o godz. 17:00. Eucharystię koncelebrowali oczywiście dostojni jubilaci wraz przybyłymi kapłanami diecezji rzeszowskiej. Podczas Mszy św. obecni byli także przedstawiciele rządu, parlamentu oraz władz samorządowych.

Homilię wygłosił Biskup Jan, a w niej wskazał na swoistą determinację oraz dociekliwość mędrców w dążeniu do prawdy. Ponieważ 6 stycznia obchodzimy także Dzień Pomocy Misjom, ks. Biskup wspomniał także o misjonarzach, mówiąc o potrzebie obejmowania ich modlitwą oraz materialnym wsparciu ich działalności. Kaznodzieja odwołał się do postaci św. Stanisława Kostki, który patronuje Kościołowi w Polsce w bieżącym roku, wyraził życzenie, aby św. Stanisław był dla nas drogowskazem, jak gwiazda betlejemska dla mędrców, ku mądrości i osiągnięciu samych jej szczytów. Ks. Biskup Jan zakończył życzeniami dla jubilatów.

Po Eucharystii księża Biskupi wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na drugą część wspólnego świętowania, do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie na jadalni miała miejsce uroczysta kolacja. Zakończyła się śpiewem kolęd i życzeniami dla księży biskupów Edwarda i Kazimierza.