Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Rok akademicki rozpoczęty!

 
Seminarium | Aktualności, 27 września 2017

Jubileuszowy 25 raz, uroczyście zainaugurowany został
nowy rok akademicki 2017/2018.

To niezwykle ważny dzień dla wspólnoty naszego seminarium. 27 września 2017 r., jubileuszowy 25 raz, uroczyście zainaugurowany został nowy rok akademicki 2017/2018. Modlitwę, naukę i pracę w WSD w Rzeszowie podejmuje 60 kleryków.

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną przez ks. biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę wraz przybyłymi na to wyjątkowe wydarzenie prezbiterami – zaproszonymi gośćmi specjalnymi, wykładowcami, a także ekipą przełożonych WSD. Ks. biskup w homilii wskazał na służebny wymiar kapłaństwa, przypomniał, że seminarium nie jest celem samym w sobie, ale ma prowadzić do miłosiernej posługi kapłańskiej.

Po Mszy świętej wszyscy udali się na aulę Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, gdzie miała miejsce sesja inauguracyjna. Na jej rozpoczęcie chór seminaryjny wykonał Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrał ks. Rektor, który powitał zgromadzonych gości i ogólnie przypomniał cele formacyjne seminarium. Zaznaczył, że koniecznym jest przygotowanie nie do „kapłaństwa wczoraj”, ale do „kapłaństwa jutra”.

Po podsumowaniu poprzedniego roku akademickiego 2016/2017, doszło do momentu kulminacyjnego uroczystości - tzw. immatrykulacji - włączenia jedenastu alumnów kursu pierwszego do grona studentów WSD. Nowi adepci nauk filozoficzno-teologicznych odebrali indeksy od biskupa Ordynariusza.

Wykład inauguracyjny wygłosił Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Sylwester Czopek. Treść wystąpienia dot. świeżego (dokonanego w lipcu br.) odkrycia archeologów UR w miejscowości Chotyniec (woj. Podkarpackie). Odnaleziono tam pierwsze grodzisko Scytów - co przynajmniej stawia pod znakiem zapytania historię opisaną w podręcznikach. Wskazuje, że wpływy kulturowe przyszły na te ziemie ze Wschodu, a nie jak sądzono do tej pory - z Zachodu.

Na zakończenie swoje wystąpienia wygłosili: Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie - ks. dr hab. Jan Dziedzic, Wojewoda podkarpacki - pani Ewa Leniart, przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego - pan Waldemar Szumny, wiceprezydent Miasta Rzeszowa - pan Henryk Wolicki, a także naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - młodszy inspektora Piotr Kluz. Część oficjalną zakończyło błogosławieństwo udzielone przez księży biskupów Jana i Edwarda. Po nim wszyscy udali się na obiad do seminaryjnej jadalni.

Dzień inauguracji jest ważnym dniem dla całej społeczności WSD, przede wszystkim dla braci roku pierwszego, którzy rozpoczynają formację i studia. Prosimy w nim Pana o dobre przeżycie całego roku, niezmarnowanie tego czasu, aby przyniósł zasadniczy wzrost w naszej relacji do Boga, bliźnich i samych siebie.

Rekolekcje jesienne - 15-21.10.2017 r.
Rekolekcje jesienne - 15-21.10.2017 r.
Ave Maria
Ave Maria
Gaude Mater Polonia!
Gaude Mater Polonia!
Ad multos annos!
Ad multos annos!
Rekolekcje jesienne


Seminarium | Aktualności, 15-21 października 2017

Należą do najbardziej oczekiwanych wydarzeń w ciągu roku akademickiego.
Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL.

Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę, 15 października br., o godz. 20:00, zakończą się w sobotę, 21 października poranną Mszą świętą. To czas przeznaczony wyłącznie na spotkanie z Bogiem - słuchanie Jego słów, poznawanie planu, który dla nas przygotował, kontemplowanie Jego oblicza.

Ks. dr hab. Adam Rybicki urodził się w 1967 r., pochodzi z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jest pracownikiem Instytutu Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prosimy o modlitwę za całą społeczność seminaryjną, w tym jakże istotnym czasie formacji.

Ave Maria

 
Seminarium | Aktualności, 13 października 2017

W piątek, 13 października br. o godz. 19:00, w Katedrze rzeszowskiej
odbyło się ostatnie tegoroczne nabożeństwo fatimskie. Mszy św. przewodniczył
i homilię wygłosił rektor WSD w Rzeszowie – ks. dr Paweł Pietrusiak.
Cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła w tym wydarzeniu.

To już szósty, ostatni raz w jubileuszowym – 2017 r., setnej rocznicy objawień, wierni  tłumnie zebrali się na Mszy św. i różańcu ku czci Matki Bożej Fatimskiej w najważniejszej świątyni diecezji rzeszowskiej. Przed Eucharystią miało miejsce odczytanie intencji, próśb polecanych w modlitwie. Pierwotnie nabożeństwu miał przewodniczyć bp Jan Niemiec, lecz z powodu złego stanu zdrowia i pobytu w szpitalu, zastąpił go rektor WSD w Rzeszowie.

Ks. Paweł Pietrusiak w homilii przypomniał ponadczasowość, ciągłą aktualność maryjnego przesłania z Portugalii. Pokazywał zgromadzonym Matkę Boga, jako tą która najlepiej wsłuchiwała się w Słowo, była najlepszym teologiem. W dużej mierze skupił się również na interpretacji modlitwy „O mój Jezu” – poleconej do odmawiania przez Maryję właśnie w Fatimie - wypowiadaną przez nas po zakończeniu każdego z dziesiątków różańca. Często mówimy ją mechanicznie, nie zastanawiając się nad jej głęboką treścią. Nie jest to modlitwa łatwa, uznajemy w niej swoją grzeszność, prosząc Boga o przebaczenie, błagamy o „zaprowadzenie wszystkich do nieba”, bez wyjątku, nawet tych, z którymi nadzwyczaj nam nie po drodze.   

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy liturgii udali się na zewnątrz kościoła, gdzie miała miejsce procesja wraz z modlitwą różańcową. Rozważania były prowadzone przez kleryków rzeszowskiego seminarium. Na zakończenie nabożeństwa, proboszcz parafii katedralnej – ks. Krzysztof Gołąbek, podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w przygotowanie i przebieg nabożeństw fatimskich.

Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. (Fragment orędzia Pani z Fatimy - 1917)

Gaude Mater Polonia!

 
Seminarium | Aktualności, 11 października 2017

W bazylice ojców bernardynów rzeszowskie środowisko akademickie
inaugurowało nowy rok nauki 2017/2018.
Uroczystej Eucharystii we wtorkowy wieczór 11 października,
przewodniczył JE biskup ordynariusz Jan Wątroba.

Rektorzy, profesorowie, studenci - zgromadzili się w Sanktuarium Pani Rzeszowa, by prosić o łaski na nadchodzący czas studiów, a także dziękować za uczelnie wyższe oraz ich oświatową działalność. Mszę św. rozpoczął majestatyczny śpiew, Gaude Mater Polonia, wykonany przez chór Politechniki Rzeszowskiej. Zebranych powitał ks. mgr lic. Andrzej Cypryś – duszpasterz akademicki, wykładowca WSD w Rzeszowie. W liturgii uczestniczyli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji czy Wyższego Seminarium Duchownego. Wraz z biskupem ordynariuszem Eucharystię koncelebrował 

bp Edward Białogłowski oraz duchowni związani ze środowiskami uczelnianymi. Podczas liturgii obecny był również bp senior Kazimierz Górny. 

Homilię wygłosił ks. dr Marek Story – wykładowca WSPiA i WSD w Rzeszowie. Homilista wychodząc od tytułowego pytania z dzieła H. Sienkiewicza - Quo vadis? (dokąd zmierzasz?) – wskazał, co tak naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu – postępować tak jak chciałby tego Bóg.
Zapraszał do powierzenia swojej drogi Bogu, oddania Mu się i pełnego zaufania, mimo różnorakich obaw i strapień. Ks. Story przypomniał profesorom o pedagogicznym wymiarze ich uniwersyteckiej pracy. Nie powinna się ona ograniczać wyłącznie do przekazywania wiedzy, ale także do wychowania, propagowania moralnych, ogólnoludzkich wartości.

Uroczystość zakończył akt powierzenia się środowisk akademickich Najświętszej Maryi Pannie – Pani Rzeszowa. Rektorzy rzeszowskich uczelni na tę okoliczność otrzymali od ks. biskupa różańce.

Oby ten rok, zarówno społeczność studencka, jak i profesorska zawierzając się Bożej Matce, możliwie najlepiej wykorzystała na pomnażanie talentów i rozwój pasji w służbie bliźnim.

Ad multos annos!

 
Seminarium | Aktualności, 11 października 2017

Dwa dni przed Wspomnieniem św. Edwarda Wyznawcy
wspólnota WSD w Rzeszowie obchodziła imieniny
biskupa pomocniczego naszej diecezji - Edwarda Białogłowskiego.

We wtorek 11 października o godz. 6:30 w kaplicy seminaryjnej miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, z okazji Jego imienin. Życzenia w imieniu całej społeczności złożył ks. rektor Paweł Pietrusiak, odwołując się przy tym do dewizy biskupiej dostojnego Solenizanta – In virtute Spiritus Sancti (W mocy Ducha Świętego). W Eucharystii uczestniczyli księża moderatorzy WSD, alumni oraz siostry zakonne. W homilii ks. bp Edward odnosząc się do przewidzianej na ten dzień Ewangelii traktującej o tym jak Jezus uczył Apostołów Modlitwy Pańskiej, zwracał uwagę na cztery liturgiczne momenty ciszy, mające służyć skupieniu, kontemplacji i modlitwie.

Ks. biskup Edward Białogłowski urodził się 8 stycznia 1947 w Rzeplinie, jest doktorem nauk teologicznych. Był biskupem pomocniczym w diecezji przemyskiej w latach 1988–1992. Od 1992 r. jest biskup pomocniczym diecezji rzeszowskiej. Od początku istnienia naszego seminarium jest jego wykładowcą. Obecnie prowadzi wykłady z wprowadzenia w chrześcijaństwo – wstępu do teologii, na I roku studiów.

Gorąco życzymy Dostojnemu Solenizantowi obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej oraz mocy Ducha Świętego w pasterskiej posłudze.