Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider
Dziękuję, przepraszam, proszę
Dzień skupienia

 
Seminarium | Aktualności, 25 września 2017

W pierwszą niedzielę po powrocie z wakacji,
cała wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia
prowadzony przez ojca duchownego – ks. Pawła Synosia.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół trzech słów z naszego potocznego słownika – dziękuję, przepraszam i proszę. Używamy ich na co dzień, a przynajmniej powinniśmy. Ojciec Paweł odkrywał przed nami ich znaczenie w odniesieniu do relacji z Bogiem, sobą samym, czy drugim człowiekiem.

Pierwsza konferencja była poświęcona dziękczynieniu. Powinniśmy potrafić dostrzegać dobro w swoim życiu, dobro, które otrzymujemy od Boga i za nie nieustannie dziękować. Modlitwa wdzięczności jest pierwszym krokiem do szczęśliwego życia. W drugiej konferencji ojciec Paweł zachęcał do szczerego wglądu we własne serce oraz zobaczenia grzechu, przyznania się do swojej słabości wobec Boga i bliźniego, a także umiejętności autentycznego powiedzenia słowa – przepraszam. Ostania nauka dotyczyła modlitwy prośby. Prosić to uznać osobistą zależność od innych, wiedzieć, że potrzebuję pomocy innych. Największą potrzebą serca człowieka jest prawdziwa  miłość, dlatego o nią warto modlić się najbardziej.

Po wprowadzeniach ojca duchownego był czas na osobistą modlitwą. Podawane treści rozważaliśmy w oparciu o wydarzenia z życia św. Piotra, od momentu jego powołania, przez kryzys zaparcia się Jezusa, do pamiętnego dialogu z Mistrzem nad Jeziorem Galilejskim – dotyczącego ich wzajemnej miłości.

Przeżyty dzień skupienia z całą pewnością pomoże nam dobrze wejść rzeczywistość nowego roku formacji 2017/2018.

Rekolekcje jesienne - 15-21.10.2017 r.
Rekolekcje jesienne - 15-21.10.2017 r.
Ave Maria
Ave Maria
Gaude Mater Polonia!
Gaude Mater Polonia!
Ad multos annos!
Ad multos annos!
Rekolekcje jesienne


Seminarium | Aktualności, 15-21 października 2017

Należą do najbardziej oczekiwanych wydarzeń w ciągu roku akademickiego.
Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL.

Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę, 15 października br., o godz. 20:00, zakończą się w sobotę, 21 października poranną Mszą świętą. To czas przeznaczony wyłącznie na spotkanie z Bogiem - słuchanie Jego słów, poznawanie planu, który dla nas przygotował, kontemplowanie Jego oblicza.

Ks. dr hab. Adam Rybicki urodził się w 1967 r., pochodzi z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jest pracownikiem Instytutu Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prosimy o modlitwę za całą społeczność seminaryjną, w tym jakże istotnym czasie formacji.

Ave Maria

 
Seminarium | Aktualności, 13 października 2017

W piątek, 13 października br. o godz. 19:00, w Katedrze rzeszowskiej
odbyło się ostatnie tegoroczne nabożeństwo fatimskie. Mszy św. przewodniczył
i homilię wygłosił rektor WSD w Rzeszowie – ks. dr Paweł Pietrusiak.
Cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła w tym wydarzeniu.

To już szósty, ostatni raz w jubileuszowym – 2017 r., setnej rocznicy objawień, wierni  tłumnie zebrali się na Mszy św. i różańcu ku czci Matki Bożej Fatimskiej w najważniejszej świątyni diecezji rzeszowskiej. Przed Eucharystią miało miejsce odczytanie intencji, próśb polecanych w modlitwie. Pierwotnie nabożeństwu miał przewodniczyć bp Jan Niemiec, lecz z powodu złego stanu zdrowia i pobytu w szpitalu, zastąpił go rektor WSD w Rzeszowie.

Ks. Paweł Pietrusiak w homilii przypomniał ponadczasowość, ciągłą aktualność maryjnego przesłania z Portugalii. Pokazywał zgromadzonym Matkę Boga, jako tą która najlepiej wsłuchiwała się w Słowo, była najlepszym teologiem. W dużej mierze skupił się również na interpretacji modlitwy „O mój Jezu” – poleconej do odmawiania przez Maryję właśnie w Fatimie - wypowiadaną przez nas po zakończeniu każdego z dziesiątków różańca. Często mówimy ją mechanicznie, nie zastanawiając się nad jej głęboką treścią. Nie jest to modlitwa łatwa, uznajemy w niej swoją grzeszność, prosząc Boga o przebaczenie, błagamy o „zaprowadzenie wszystkich do nieba”, bez wyjątku, nawet tych, z którymi nadzwyczaj nam nie po drodze.   

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy liturgii udali się na zewnątrz kościoła, gdzie miała miejsce procesja wraz z modlitwą różańcową. Rozważania były prowadzone przez kleryków rzeszowskiego seminarium. Na zakończenie nabożeństwa, proboszcz parafii katedralnej – ks. Krzysztof Gołąbek, podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w przygotowanie i przebieg nabożeństw fatimskich.

Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. (Fragment orędzia Pani z Fatimy - 1917)

Gaude Mater Polonia!

 
Seminarium | Aktualności, 11 października 2017

W bazylice ojców bernardynów rzeszowskie środowisko akademickie
inaugurowało nowy rok nauki 2017/2018.
Uroczystej Eucharystii we wtorkowy wieczór 11 października,
przewodniczył JE biskup ordynariusz Jan Wątroba.

Rektorzy, profesorowie, studenci - zgromadzili się w Sanktuarium Pani Rzeszowa, by prosić o łaski na nadchodzący czas studiów, a także dziękować za uczelnie wyższe oraz ich oświatową działalność. Mszę św. rozpoczął majestatyczny śpiew, Gaude Mater Polonia, wykonany przez chór Politechniki Rzeszowskiej. Zebranych powitał ks. mgr lic. Andrzej Cypryś – duszpasterz akademicki, wykładowca WSD w Rzeszowie. W liturgii uczestniczyli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji czy Wyższego Seminarium Duchownego. Wraz z biskupem ordynariuszem Eucharystię koncelebrował 

bp Edward Białogłowski oraz duchowni związani ze środowiskami uczelnianymi. Podczas liturgii obecny był również bp senior Kazimierz Górny. 

Homilię wygłosił ks. dr Marek Story – wykładowca WSPiA i WSD w Rzeszowie. Homilista wychodząc od tytułowego pytania z dzieła H. Sienkiewicza - Quo vadis? (dokąd zmierzasz?) – wskazał, co tak naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu – postępować tak jak chciałby tego Bóg.
Zapraszał do powierzenia swojej drogi Bogu, oddania Mu się i pełnego zaufania, mimo różnorakich obaw i strapień. Ks. Story przypomniał profesorom o pedagogicznym wymiarze ich uniwersyteckiej pracy. Nie powinna się ona ograniczać wyłącznie do przekazywania wiedzy, ale także do wychowania, propagowania moralnych, ogólnoludzkich wartości.

Uroczystość zakończył akt powierzenia się środowisk akademickich Najświętszej Maryi Pannie – Pani Rzeszowa. Rektorzy rzeszowskich uczelni na tę okoliczność otrzymali od ks. biskupa różańce.

Oby ten rok, zarówno społeczność studencka, jak i profesorska zawierzając się Bożej Matce, możliwie najlepiej wykorzystała na pomnażanie talentów i rozwój pasji w służbie bliźnim.

Ad multos annos!

 
Seminarium | Aktualności, 11 października 2017

Dwa dni przed Wspomnieniem św. Edwarda Wyznawcy
wspólnota WSD w Rzeszowie obchodziła imieniny
biskupa pomocniczego naszej diecezji - Edwarda Białogłowskiego.

We wtorek 11 października o godz. 6:30 w kaplicy seminaryjnej miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, z okazji Jego imienin. Życzenia w imieniu całej społeczności złożył ks. rektor Paweł Pietrusiak, odwołując się przy tym do dewizy biskupiej dostojnego Solenizanta – In virtute Spiritus Sancti (W mocy Ducha Świętego). W Eucharystii uczestniczyli księża moderatorzy WSD, alumni oraz siostry zakonne. W homilii ks. bp Edward odnosząc się do przewidzianej na ten dzień Ewangelii traktującej o tym jak Jezus uczył Apostołów Modlitwy Pańskiej, zwracał uwagę na cztery liturgiczne momenty ciszy, mające służyć skupieniu, kontemplacji i modlitwie.

Ks. biskup Edward Białogłowski urodził się 8 stycznia 1947 w Rzeplinie, jest doktorem nauk teologicznych. Był biskupem pomocniczym w diecezji przemyskiej w latach 1988–1992. Od 1992 r. jest biskup pomocniczym diecezji rzeszowskiej. Od początku istnienia naszego seminarium jest jego wykładowcą. Obecnie prowadzi wykłady z wprowadzenia w chrześcijaństwo – wstępu do teologii, na I roku studiów.

Gorąco życzymy Dostojnemu Solenizantowi obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej oraz mocy Ducha Świętego w pasterskiej posłudze.