Seminarium dziś
Agendy seminaryjne
Slider

Wspólnoty

ADPDC

Wśród wielu seminaryjnych agend, możemy wyróżnić agendę która zajmuje się pomocą nie żywym a zmarłym. Nazywana jest (wśród kleryków) Seminaryjną Agendą Dzieła Pomocy Duszom w Czyśćcu. Popatrzmy na nią szerzej i zastanówmy się czym jest i jakie ma obowiązki.

Seminaryjna Agenda Dzieła Pomocy Duszom w Czyśćcu zajmuje się pomocą, z tym że pomoc ta odbywa się głównie poprzez modlitwy i uczynki miłosierne ofiarowane za zmarłych. Nasze myśli w codzienności nie są ukierunkowane ani na śmierć czy to zmarłych, chyba że spotykamy się ze śmiercią bliskiej osoby lub też przeżywamy miesiąc zadumy- listopad. Agenda Pomocy Duszom Czyścowym ma na celu przypomnieć nam o naszej przemijalności, chociaż głównym jej zadaniem jest pomóc duszom przebywającym w czyśćcu. Tą pomocą obejmujemy wszystkich zmarłych, a szczególnie dusze tych zmarłych, które cierpią w czyśćcu oczekując na spotkanie i zjednoczenie z Bogiem. Czytamy bowiem w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej:

Miłosierdzie moje tego nie chce ale sprawiedliwość karze.

Modląc się za dusze ułatwiamy im i wypraszamy możliwość uczestniczenia w pełni w uczcie zmartwychwstania, gdyż same dusze nie mogą sobie pomóc ani tej łaski wyprosić. Dzięki tym modlitwom możemy śmiało twierdzić, że po wyproszeniu łaski nieba dla danej duszy zyskujemy pewnego orędownika za nami przed tronem Boga. Widzimy więc, że głównym zadaniem agendy jest czuwanie nad pamięcią zmarłych którzy może już zapomniani wśród dalszych pokoleń rodziny czekają na wejście do nieba tym samym agenda spełnia jedno z zadań wspólnoty Kościoła które mówi o tym by nie zapomnieć o żadnym zmarłym, który potrzebuje pomocy oczywiście poprzez nasze modlitwy.

Ktoś może śmiało zapytać- Jak Wygląda wasza modlitwa za dusze w czyśćcu?

Odpowiedź jest prosta większość kleryków należy do Seminaryjnego dzieła pomocy duszom w czyśćcu. Przynależność do tego dzieła jest dobrowolna, a powiązana ona jest z codziennym aktem modlitwy za dusze oraz ofiarowania w ich intencji "…modlitw i prac, radości, trudów i cierpień…" dnia codziennego. Oprócz tego dzieła cała wspólnota gromadzi się zwłaszcza w miesiącu listopadzie na Nieszporach za zmarłych jak i innych nabożeństwach w ciągu całego roku: różańcu koronce do Bożego Miłosierdzia, Eucharystii czy innych celebracjach dostosowanych do okresu liturgicznego który obecnie przeżywamy. Szczególna formą modlitwy w miesiącu listopadzie są wypominki za zmarłych z naszych kleryckich rodzin oraz za tych zmarłych, których wypominki zostały przekazane do seminarium. Pomocą może być również ofiarowanie cierpienia i trudów, ale także radości które towarzyszą nam w ciągu całego dnia. Przykładem może być : idąc gdzieś na spotkanie dostajemy posiłek czy tez potrawę która nam nie smakuje lub też jej nie lubimy otrzymujemy. Wówczas ten nasz trud, a może nawet cierpienie zjedzenia tej potrawy ofiarować za dusze w czyśćcu. Przykład ten podaje Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które koordynuje dzieło pomocy duszom w czyśćcu to samo, które jak wspomniałem wcześniej jest obecne w naszym seminarium. Założycielem tego zgromadzenia jest błogosławiony Honorat Koźmiński współpatron modlących się za dusze w czyśćcu. Oprócz tego polskiego błogosławionego towarzyszą mu w orędownictwie za dusze czekające na zbawienie święta Teresa z Lisieux zwana Małą Tereską lub też Tereską od Dzieciątka Jezus a także święta Katarzyna z Genui.

W rzeszowskim seminarium Agenda Dzieła Pomocy Duszom w Czyśćcu działa od 2000 roku kształtując w ten sposób liczne pokolenia najpierw kleryków a tym samym późniejszych księży. To ona między innymi (agenda pomocy duszom w czyśćcu) formowała kapłanów i ukierunkowywała na pomoc i wrażliwość modlitwy za zmarłych i dusze w czyśćcu. Przypominając o przemijaniu ludzkiego życia ale też napawają nadzieją na Zmartwychwstanie.

Patrząc więc szerzej na tą seminaryjną agendę widzimy że działa ona bardzo prężnie jednakże śmiało można stwierdzić że to działanie odbywa się pod zasłoną codzienności. Są obecne oczywiście miesiące bardziej widocznej działalności ale prawdziwy trud modlitwy, ofiary i pomocy innym (w tym wypadku duszom zmarłych przebywających w czyśćcu) odbywa się w ciszy codzienności. Jest to jednak pomoc owocna i napawająca nadzieją bo przecież już w księdze Machabejskiej wpisanej do kanonu ksiąg Starego Testamentu jest powiedziane:

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni
(2Mch 12,46)

zaś w Nowym Testamencie Jezus obiecuje nam w Kazaniu na Górze:

"Błogosławi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"
(Mt 5,7)

Rycerstwo Niepokalanej

W naszej wspólnocie Rycerstwo Niepokalanej powstało w 1995 roku z inicjatywy ks. Józefa Niżnika- kapłana Archidiecezji przemyskiej. Jej celem jest propagowanie nabożeństwa do Maryi Niepokalanie Poczętej oraz troska o nawrócenie grzeszników poprzez modlitwę i dobry przykład.

Ideą i zadaniem jaki wyznaczył założyciel Rycerstwa- św. Maksymiliana Kolbego było:

Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi.

Agenda odpowiedzialna jest za przyjęcie braci z trzeciego roku do karmelitańskiego Bractwa Szkaplerza. Ponadto wprowadzamy chętnych braci z pierwszego roku do Militia Immaculata. Widocznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej jest noszenie cudownego medalika.

Straż Honorowa NSPJ

13 marca 1863 r. we francuskim mieście Bourg-en-Bresse powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca.

W Polsce ideę Arcybractwa szerzą siostry wizytki w Krakowie. Obecnie na terenie kraju funkcjonuje ono w ponad 400 ośrodkach (ok. 20 000 członków), znajdujących się przede wszystkim w parafiach. Wspólnoty strażowe powstają również w seminariach duchownych i zgromadzeniach zakonnych.

Także w naszym seminarium funkcjonuje wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Służy ona rozwijaniu w alumnach pobożności w duchu kontemplacji Bożej miłości objawionej w Najświętszym Sercu Jezusa. Przez modlitwę do Bożego Serca uczą się kształtować własne serca, aby w przyszłości być kapłanami według Serca Chrystusa. Jak zaznaczył Benedykt XVI: „Doświadczenie miłości zaczerpniętej z kultu przebitego boku Zbawiciela chroni nas przed ryzykiem zwrócenia się ku nam samym i czyni nas bardziej dyspozycyjnymi ku życiu dla innych” (List z okazji 50-lecia encykliki Haurietis aquas Piusa XII z 15 V 2006 r.).

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie Arcybractwo spotyka się na cotygodniowych modlitwach połączonych z litanią do NSPJ, dba o uwydatnienie charakteru pierwszych piątków miesiąca jako dni poświęconych Bożemu Sercu oraz rozprowadza wśród członków materiały formacyjne przesyłane przez siostry wizytki. W ciągu roku szczególnie ważnymi momentami dla kleryckiego Arcybractwa są: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z odpustem parafialnym w kościele katedralnym, miesiąc czerwiec z nabożeństwami do Serca Jezusowego oraz przyjęcie nowych członków do Arcybractwa przez odczytanie aktu zaciągnięcia się do Straży i wręczenie medalików Arcybractwa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!