Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider

NASZ SERWIS używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, w celach statystycznych, logowania do serwisu.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

W naszym serwisie stosujemy cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika. m.in.:

  • cookies google-analytics.com – statystyki
  • cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

 

Serwisy, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

  • youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do naszego serwisu.

 

Zmiana ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

 

  • Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

  • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

  • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje pozycja: Akceptuj ciasteczka.

 

  • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje pozycja Ciasteczka.

 

  • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Quo vadis musica sacra?
Quo vadis musica sacra?
Uwielbienie Boga wraz z Niepokalaną
Uwielbienie Boga wraz z Niepokalaną
Przyjęcie stroju duchownego
Przyjęcie stroju duchownego
Wizyta rodziców alumnów pierwszego roku
Wizyta rodziców alumnów pierwszego roku

W czwartek – 14.12.2017 r. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Quo vadis musica sacra?, której organizatorem był ks. dr Lucjan Dyka, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i wykładowca muzyki w naszym seminarium.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 8:30. Jako pierwszy zabrał głos ks. Rektor Paweł Pietrusiak, który powitał przybyłych gości. Następnie przemówił ks. bp Jan Wątroba, obejmujący tę inicjatywę swoim honorowym patronatem. Biskup rzeszowski poprowadził także modlitwę na rozpoczęcie konferencji.

Swoje referaty wygłosiło czterech prelegentów. Jako pierwszy wystąpił Ks. dr Mariusz Białkowski z Poznania. Jego wykład dotyczył chorału gregoriańskiego jako fundamentu śpiewu, muzyki Kościoła. Wystąpienie nosiło tytuł: De non praetereunte cantu gregoriano. Śpiew gregoriański ostoją tradycji liturgiczno-muzycznej Kościoła.

Kolejnym prelegentem był ks. dr Joachim Waloszek z Opola. Przywołał kontekst teologiczny i liturgiczny muzyki kościelnej w prelekcji – Dlaczego muzyka w Eucharystii?

Po krótkiej przerwie głos zabrał ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber wykładający w Warszawie i Poznaniu, interpretując nową instrukcję Episkopatu Polski o muzyce kościelnej– Drogi i bezdroża muzyki liturgicznej w Polsce w świetle nowej Instrukcji Episkopatu Polski.

Ostatni z prelegentów ks. prof. dr hab. Andrzej Zając z Tarnowa, założyciel i długoletni dyrygent chóru „Pueri Cantores Tarnovienses” podjął temat – Czy tylko śpiewanie? Próba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościelnych zespołów śpiewaczych.

Kolejne prelekcje były od siebie oddzielone występami kwartetu smyczkowego pod kierunkiem ks. Juliana Wybrańca w składzie: Małgorzata Wybraniec, Laura Pacześniak, Kornelia Ignas, ks. Julian Wybraniec.

Konferencja zakończyła się ok. godz. 12:30, słowem podsumowania i modlitwą poprowadzoną przez organizatora wydarzenia ks. Lucjana Dykę. 

Uwielbienie Boga wraz z Niepokalaną


Seminarium | Aktualności, 8 grudnia 2017

8 grudnia - to bardzo ważny dzień
dla naszej seminaryjnej wspólnoty.

Czcimy w nim Maryję – Matkę Boga, tę która jest wzorem odwagi, pokory, całkowitego oddania się Bogu na drodze swojego powołania. Do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przygotowywaliśmy się przez dziewięciodniową nowennę ku czci Matki Bożej, podczas której słuchaliśmy konferencji profesora naszego seminarium ks. Rafała Flaka. Cykl konferencji nie miał jednego motywu przewodniego. Kaznodzieja dzielił się własnym doświadczeniem Maryi, powoływał się na różne momenty z Jej życia, aplikował „maryjne” treści do życia kapłańskiego, zachęcając do ofiarności, zaufania Bogu, posłuszeństwa, budowania wspólnoty.

Dzień 8 grudnia w WSD w Rzeszowie jest dniem wolnym od wykładów. O godz. 10:00 uczestniczyliśmy w wykładzie pana Kazimierza Ożoga, naszego wykładowcy, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat godzinek ku czci NMP. Prelegent omawiał teksty nabożeństwa pod względem semantycznym. Wykazywał ich kunszt, zachwycał się ich konstrukcją retoryczną i stylem.

O godz. 11:30 odbyła się uroczysta Msza św., którą celebrował wraz z ekipą naszych księży formatorów, o. Roman Bakalarz OP z sanktuarium Matki Bożej w Borku Starym. W homilii, ojciec zwrócił uwagę na trzy spotkania Boga z człowiekiem: spotkanie w raju z pierwszymi rodzicami, spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem oraz spotkanie Matki z Jezusem pod krzyżem. Kaznodzieja mówił o różnych rodzajach obdarowania przez Boga. Nieraz zazdrościmy tym, którzy w naszym mniemaniu otrzymali więcej, a otrzymaliśmy wszyscy tyle ile potrzeba, by na wieki zamieszkać z Bogiem.

Wspólne świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP zakończyło się nabożeństwem Nieszporów połączonych z przyjęciem nowych członków do Rycerstwa Niepokalanej.

Niepokalane Poczęcie NMP pozwala nam na dłużej zatrzymać się przy tajemnicy Maryi; zachwycić się jej czystością, pięknem, jak i swoistym heroizmem decyzji pójścia za Bożym głosem. Prośmy Ją, aby wspomagała w nas budzenie się wymienionych postaw.

Przyjęcie stroju duchownego


Seminarium | Aktualności, 7 grudnia 2017

Dziesięciu braci III roku przyjęło szatę duchowną
Mszy świętej przewodniczył ks. Bp Jan Wątroba

W piątek (07.12.2017 r.) w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kaplicy seminaryjnej miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby, podczas której dziesięciu braci III roku przyjęło szatę duchowną.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 16:30. Mszę św. wraz z ks. Biskupem koncelebrowali księża przełożeni naszego seminarium, uczestniczyły w niej również siostry zakonne pracujące w WSD. Celebracja miała charakter wewnętrzny.

Obrzęd obłóczyn miał miejsce po odczytaniu Ewangelii. Bracia z kursu III wyszyli na ten moment z kapicy, by móc, przy pomocy starszych kolegów, ubrać sutannę. Powrócili na homilię, a w niej Ks. Biskup Jan przypomniał znaczenie sutanny – jako symbolu przynależności do Chrystusa, jak również ubóstwa. Mówił także o tym, aby pamiętać, że nie może być rozbieżności między znakiem a tym co on wyraża. Odwołując się do tekstu Ewangelii tego dnia, zachęcał do tego, aby budować swoją formację, swoje życie na Chrystusie i w pełni Mu zaufać. On jest skałą i najpewniejszym fundamentem.

Po Mszy św. odbyła się uroczysta kolacja, następnie bezpośrednio po niej, klerycy roku III udali się na tradycyjne spotkanie z księżmi przełożonymi.

Pamiętajmy o modlitewnym wsparciu dla alumnów kursu III, aby z odwagą i nadzieją szli w kolejnych etapach na drodze rozeznawania powołania oraz ku kapłaństwu. 

Wizyta rodziców
alumnów pierwszego roku


Seminarium | Aktualności, 3 grudnia 2017

W pierwszą niedzielę Adwentu w naszym seminarium gościliśmy rodziców braci z I roku

Wspólne spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Rektora Pawła Pietrusiaka o godz. 10:00. Eucharystię koncelebrowali księża przełożeni WSD w Rzeszowie. W homilii ks. Rektor przypomniał znaczenie słowa – adwent (od łac. adventus) – oczekiwanie na przyjście Pana, obecność Pana. Wzywał do tego, aby nie przespać, nie przegapić przechodzącego Boga, bo w chrześcijaństwie nie chodzi o nic innego, jak właśnie o spotkanie z Nim. Językiem Boga są konkretne fakty, wydarzenia z naszego życia, którymi nieraz Najwyższy niweczy osobiste plany, czy projekty. Jak mówił ks. Rektor, nierzadko decyzja syna o wstąpieniu do seminarium, mogła być czymś zupełnie nieoczekiwanym dla rodziców, ale może być rzeczywistą szansą na spotkanie z Bogiem. Po Mszy św. wszyscy udali się na aulę Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, gdzie bracia kursu pierwszego wystawili przedstawienie „powołaniowe”. Krótka sztuka opowiadała historię proboszcza, który odpowiadając na zmagającego się z myślą o wstąpieniu do seminarium młodego człowieka, próbuje dodać mu odwagi w pójściu za głosem powołania, prezentując mu przykłady różnych biblijnych bohaterów powoływanych przez Boga. Po przedstawieniu, alumni I roku wraz z rodzicami i księżmi przełożonymi mieli okazję by lepiej się wzajemnie poznać. Spotkanie zakończył wspólny obiad na seminaryjnym refektarzu, po którym rodzice mogli zobaczyć różne miejsca seminaryjnego domu.