Aktualności
Seminarium i Diecezja
Slider

Dni od 2 czerwca do 21 czerwca były czasem szczególnego wysiłku intelektualnego. Przez niemal trzy tygodnie zmagaliśmy się z egzaminami  z różnych dziedzin, poczynając od filozofii, historii Kościoła, po teologię i prawo kanoniczne.

22 czerwca br. po zakończonej letniej sesji egzaminacyjnej miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017. Uroczystej Eucharystii, podczas której dziękowaliśmy za łaski otrzymane w ciągu całego roku formacji, przewodniczył ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba.

Na początku Mszy świętej ksiądz Rektor Paweł Pietrusiak we wprowadzeniu nawiązał do Słowa Bożego, które usłyszeliśmy rozpoczynając nowy rok formacji, a mianowicie do słów Psalmu 90: Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

W homilii Biskup Jan Wątroba nawiązując do fragmentu „Kazania na górze” zwrócił uwagę na ważność modlitwy w życiu chrześcijanina, kleryka, kapłana. Ma ona zajmować centralne miejsce w naszym życiu. Od jakości relacji z Panem Bogiem zależy jakość relacji z bliźnimi – mówił ksiądz biskup.  Wezwał nas  także do dziękczynienia za cały rok formacji i do tego, abyśmy prosili Boga o nieustanną opiekę nad nami, czego przykładem był św. Filip Neri, który prosił Boga aby zawsze trzymał go obiema rękami.

Na zakończenie Mszy świętej odśpiewaliśmy hymn „Ciebie Boga wysławiamy.”

 

 

Na czas wakacji polecamy się modlitwie. Wszystkim życzymy, aby tegoroczne wakacje przyczyniły się do odpoczynku i wzrostu duchowego!