Aktualności
Seminarium i Diecezja
Slider

Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka» (Ps 110, 4).

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, to dla naszej wspólnoty szczególne święto. Jest dniem odpustu, z racji wezwania naszej kaplicy, a także dniem prymicji księży neoprezbiterów.

Tego dnia o godzinie 17:00, siedmiu wyświęconych niespełna tydzień temu kapłanów celebrowało pierwszą Mszę świętą w naszym Seminarium. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Wawrzonek, a homilię wygłosił ks. dr Marek Dzik, pierwszy wychowawca księży neoprezbiterów.

W homilii ks. Dzik zwrócił uwagę na cechy, jakimi winien odznaczać się kapłan, opierając się na jednej z książek kard. Waltera Kaspera. Wzorem posługi prezbitera winien być sam Jezus Chrystus, który – ze względu na szczególną relację z posyłającym Go Ojcem – w sposób doskonały pokazuje, jak winno być realizowane kapłaństwo. To relacja z Panem Bogiem pomaga m.in. przezwyciężać wszelkie kryzysy, których nie brakuje w kapłańskim życiu.

Na zakończenie liturgii księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, których Pan powołał i namaścił na swoje sługi, aby byli Mu zawsze wierni i jak najpiękniej wypełniali powierzone im zadania.