Aktualności
Seminarium i Diecezja
Slider

3 czerwca w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego siedmiu diakonów przyjęło z rąk księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. To uroczyste wydarzenie poprzedziły tygodniowe rekolekcje w Czarnej Sędziszowskiej, które poprowadził ojciec duchowny ks. Jan Kulig.

W piątek 2 czerwca w przeddzień przyjęcia święceń, w kaplicy seminaryjnej podczas nabożeństwa Słowa Bożego miało miejsce uroczyste złożenie wyznania wiary przez diakonów, a także przysięga wierności złączona z objęciem posługi prezbitera. W okolicznościowej homilii podczas tego nabożeństwa, ksiądz Rektor Paweł Pietrusiak odwołując się do psalmu 127, przypomniał o tym jak bardzo ważna jak otwartości na współpracę z Bogiem, bo jeśli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą, ci którzy go wznoszą. Ksiądz Rektor wspomniał też o tym, jak istotna jest modlitwa w życiu kapłana. Zachęcał kandydatów do prezbiteratu do pokornego proszenia innych o modlitwę.

W sobotnie przedpołudnie w rzeszowskiej Katedrze podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, siedmiu diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Nowi kapłani naszej diecezji to:

  1. Ks. Łukasz Chłopek z parafii św. Jana Chrzciciela w Załężu
  2. Ks. Tomasz Kiebała z parafii św. Józefa w Rzeszowie – Zwięczycy
  3. Ks. Sławomir Lubas z parafii Wniebowzięcia NMP w Lutczy
  4. Ks. Mariusz Mastaj z parafii Miłosierdzia Bożego w Jaśle
  5. Ks. Józef Płoch z parafii św. Anny w Ropczycach
  6. Ks. Tomasz Świętoń z parafii św. Barbary w Ropczycach
  7. Ks. Marcin Wawrzonek z parafii św. Andrzeja Boboli w Nawsiu

W homilii ksiądz Biskup Jan Wątroba nawiązał m.in. do słów św. Pawła: „Miłość Chrystusa przynagla nas” i zachęcał kandydatów do prezbiteratu, aby jedynym motywem ich działań i wyborów była miłość. Ksiądz Biskup przywołał także fragment Ewangelii wg św. Jana mówiący o dialogu Jezusa z Piotrem po Zmartwychwstaniu, zachęcając przyszłych prezbiterów, aby w życiu kapłańskim każdego dnia pytali się o miłość do Jezusa. Ponadto ksiądz Biskup nawiązał do kultu Niepokalanego Serca Maryi w kontekście setnej rocznicy objawień fatimskich. Maryja wzywała do nawrócenia, a kapłani mają być przykładem takiej postawy.

Po homilii odbyły się obrzędy święceń: przyrzeczenie czci i posłuszeństwa Biskupowi, Litania do Wszystkich Świętych podczas której kandydaci leżeli krzyżem, nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna oraz namaszczenie rąk krzyżmem i wręczenie chleba i wina. Następnie nowo wyświęceni prezbiterzy po raz pierwszy celebrowali ofiarę Mszy Świętej.

Na koniec Mszy świętej ks. Marcin Wawrzonek podziękował w imieniu neoprezbiterów tym wszystkim, którzy przyczynili się do ich formacji ku kapłaństwu. Potem nowo wyświęceni prezbiterzy zawierzyli całe swoje życie opiece Najświętszej Maryi Panny.

 

W niedzielę 4 czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego księża neoprezbiterzy będą przeżywać swoje prymicje w rodzinnych parafiach.