Idźcie i głoście

Mk 16,15

Kandydaci

Rozmiar tekstu:

ZASADY PRZYJMOWANIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

 1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem WSD (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem (nr telefonu: 503547699)
 2. Przedstawić w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujące dokumenty
 • Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do Ks. Rektora, o przyjęcie do Seminarium
 • Własnoręcznie napisany życiorys
 • Świadectwo maturalne (o ile egzamin ten był zdawany w latach poprzednich. Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczą po zdaniu egzaminu wstępnego)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Świadectwo Chrztu
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Opinia Księdza katechety ze szkoły średniej
 • Ksero dowodu osobistego i książeczki wojskowej
 • Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów
 • 5 zdjęć fotograficznych (do celów urzędowych)
 1. Zdać egzamin wstępny, który obejmuje:
 • Egzamin pisemny z języka polskiego
 • Egzamin ustny z wiedzy religijnej
 • Spotkanie z lekarzem
 • Rozmowa z Księdzem Rektorem      

W przygotowaniu do egzaminu wstępnego z wiedzy religijnej należy uwzględnić:

 • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Znajomość Ewangelii według św. Marka

Egzamin odbywa się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w dwóch terminach:

 • Zasadniczy: sobota 24 czerwca 2017 r. godzina 9.00
 • Dodatkowy: sobota 2 września 2017 r. godzina 9.00