Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kandydaci

Rozmiar tekstu:

ZASADY PRZYJMOWANIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

 1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem WSD (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem (nr telefonu: 503547699)
 2. Przedstawić w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujące dokumenty
 • Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do Ks. Rektora, o przyjęcie do Seminarium
 • Własnoręcznie napisany życiorys
 • Świadectwo maturalne (o ile egzamin ten był zdawany w latach poprzednich. Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczą po zdaniu egzaminu wstępnego)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Świadectwo Chrztu
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Opinia Księdza katechety ze szkoły średniej
 • Ksero dowodu osobistego i książeczki wojskowej
 • Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów
 • 5 zdjęć fotograficznych (do celów urzędowych)
 1. Zdać egzamin wstępny, który obejmuje:
 • Egzamin pisemny z języka polskiego
 • Egzamin ustny z wiedzy religijnej
 • Spotkanie z lekarzem
 • Rozmowa z Księdzem Rektorem      

W przygotowaniu do egzaminu wstępnego z wiedzy religijnej należy uwzględnić:

 • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Znajomość Ewangelii według św. Marka

Egzamin odbywa się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w dwóch terminach:

 • Zasadniczy: sobota 24 czerwca 2017 r. godzina 9.00
 • Dodatkowy: sobota 2 września 2017 r. godzina 9.00

 

Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

19  marca, niedziela

Brak wydarzeń

 

20  marca, poniedziałek

Brak wydarzeń 

 

21  marca, wtorek

Brak wydarzeń

 

22  marca, środa

Brak wydarzeń 

 

23  marca, czwartek

Brak wydarzeń 

 

24  marca, piątek

Brak wydarzeń 

 

25  marca, sobota

25 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej - Msza święta w rzeszowskiej Farze o godz. 16.00

Wieczorem o godz. 20.00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych