Idźcie i głoście

Mk 16,15

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Rozmiar tekstu:

Przyjaciele WSD w RzeszowieStowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest organizacją katolicką. Powołane zostało decyzją Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego dnia 31 lipca 1993r., a zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 września 1993r. Posiada swój statut i osobowość prawną. Jego celem jest niesienie duchowej i materialnej pomocy przygotowującym się do kapłaństwa alumnom, troska o rozwój powołań kapłańskich, i apostolstwo poprzez szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Stowarzyszeniem Przyjaciół WSD w Rzeszowie opiekuje się Prezes Stowarzyszenia Ks. Paweł Synoś oraz alumni odpowiedzialni za pismo seminaryjne "Znak Łaski".

Więź między Przyjaciółmi a Wspólnotą seminaryjną podtrzymywana jest poprzez:

  • Spotkanie Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
  • Dni skupienia
  • Pielgrzymki
  • Wyjazdy Księży Przełożonych, diakonów i kleryków do parafii, w których istnieją parafialne oddziały SP WSD.

W każdą niedzielę w kaplicy seminaryjnej odprawiana jest Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia. Każdy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół otrzymuje czasopismo Seminaryjne "Znak Łaski", redagowane przez alumnów naszego seminarium, a wydawana trzy razy w roku (grudzień, kwiecień, czerwiec). Stowarzyszenie stara się o swój rozwój przez zjednywanie nowych Członków przy okazji "wyjazdów powołaniowych" Księży Przełożonych, diakonów i kleryków do parafii Diecezji Rzeszowskiej.

Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy mieć ukończone 18 lat życia i wyrazić gotowość przystąpienia do tej organizacji. Członkowie otrzymują legitymacje. Mogą też składać dobrowolne ofiary pieniężne na rachunek SP WSD:

PKO BP I Oddział w Rzeszowie
05102043910000630200023093Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

28  maja, niedziela 

Brak wydarzeń

 

29  maja, poniedziałek

Brak wydarzeń

 

30  maja, wtorek

Brak wydarzeń

 

31  maja, środa

Brak wydarzeń

 

1  czerwca, czwartek

Rocznica święceń neoprezbiterów - Msza święta w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00 

 

czerwca, piątek

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

 

3  czerwca, sobota

Święcenia prezbiteratu w Katedrze rzeszowskiej - godz. 10.00