Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Rozmiar tekstu:

Przyjaciele WSD w RzeszowieStowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest organizacją katolicką. Powołane zostało decyzją Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego dnia 31 lipca 1993r., a zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 września 1993r. Posiada swój statut i osobowość prawną. Jego celem jest niesienie duchowej i materialnej pomocy przygotowującym się do kapłaństwa alumnom, troska o rozwój powołań kapłańskich, i apostolstwo poprzez szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Stowarzyszeniem Przyjaciół WSD w Rzeszowie opiekuje się Prezes Stowarzyszenia Ks. Paweł Synoś oraz alumni odpowiedzialni za pismo seminaryjne "Znak Łaski".

Więź między Przyjaciółmi a Wspólnotą seminaryjną podtrzymywana jest poprzez:

  • Spotkanie Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
  • Dni skupienia
  • Pielgrzymki
  • Wyjazdy Księży Przełożonych, diakonów i kleryków do parafii, w których istnieją parafialne oddziały SP WSD.

W każdą niedzielę w kaplicy seminaryjnej odprawiana jest Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia. Każdy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół otrzymuje czasopismo Seminaryjne "Znak Łaski", redagowane przez alumnów naszego seminarium, a wydawana trzy razy w roku (grudzień, kwiecień, czerwiec). Stowarzyszenie stara się o swój rozwój przez zjednywanie nowych Członków przy okazji "wyjazdów powołaniowych" Księży Przełożonych, diakonów i kleryków do parafii Diecezji Rzeszowskiej.

Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy mieć ukończone 18 lat życia i wyrazić gotowość przystąpienia do tej organizacji. Członkowie otrzymują legitymacje. Mogą też składać dobrowolne ofiary pieniężne na rachunek SP WSD:

PKO BP I Oddział w Rzeszowie
05102043910000630200023093Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

19  marca, niedziela

Brak wydarzeń

 

20  marca, poniedziałek

Brak wydarzeń 

 

21  marca, wtorek

Brak wydarzeń

 

22  marca, środa

Brak wydarzeń 

 

23  marca, czwartek

Brak wydarzeń 

 

24  marca, piątek

Brak wydarzeń 

 

25  marca, sobota

25 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej - Msza święta w rzeszowskiej Farze o godz. 16.00

Wieczorem o godz. 20.00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych