Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Czytanie I

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,14a.36–41)

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”. Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”. 
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 


Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6)

Refren:Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów; 
namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (1P 2,20b–25)

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. 

Oto słowo Boże. 

Ewangelia


EWANGELIA (J 10,1–10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. 
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”. 

Oto słowo Pańskie.

 

Dzisiejsza niedziela przybliża nam jeden z wielu obrazów Kościoła, a z tym wiąże się także obraz Chrystusa i nas samych. Obraz Kościoła to owczarnia, obraz Chrystusa – Dobry Pasterz, a obraz każdego z nas – owca. Może sobie tego nie uświadamiamy na co dzień, ale zapewne jest nam bliskie takie porównanie. Jesteśmy owcami. Tylko na tym chciałbym się skupić, na twoim i moim byciu owcą w Bożej owczarni.

Owca idzie za pasterzem, nie chodzi sama, lecz idzie w stadzie. Choć słyszy wiele różnych głosów, posłuszna jest tylko na głos pasterza. Gdy odchodzi od stada narażona jest na niebezpieczeństwo, gubi się. Taki jest obraz stada owiec, które można spotkać na górskich łąkach i halach. Jak przełożyć to na życie Kościoła?

Kościół jest właśnie jak owczarnia, przez to, że ma jednego Pasterza – Jezusa Chrystusa, który każdego z nas prowadzi do Ojca. On wie, co dla nas jest najlepsze i gdzie jest dla nas bezpiecznie. Ciągle używam tu liczby mnogiej ponieważ żyjemy w „stadzie” – Kościele, jest nas wiele. Nie jestem sam, potrzebuję moich braci i sióstr, aby iść razem za Chrystusem, iść dobrą, pewną drogą.

W tą Niedzielę Dobrego Pasterza, każdemu życzę ożywienia miłości do Kościoła, jako Bożej owczarni, oraz miłości do każdego człowieka, który razem z nami idzie po łąkach tej ziemi do Ojca. Nie chodźmy za głosem innym niż głos Chrystusa. Słuchajmy tylko Jego głosu,  przez słowo Boże i nauczanie Kościoła. Bądźmy owcami, które są w owczarni i przy Pasterzu, a będziemy bezpieczni i dojdziemy do Nieba.

kl. Mariusz Bilski

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider