Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Czytanie I

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43)

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. 
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. 

Oto słowo Boże. 

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1-2.16-17.22-23)

Refren:W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: *
„Jego łaska na wieki”. 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę *
i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4)

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia: 
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

Oto słowo Boże. 

Ewangelia


EWANGELIA (J 20,1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

Oto słowo Pańskie. 

Widzisz czy dostrzegasz?

Kogo z nas nie zachwyca pięknem wielkanocny poranek?! Przykryta białym płótnem figura w Grobie Pańskim. Czerwona stuła na krzyżach. Bogato przystrojona kwiatami świątynia. Figura Zmartwychwstałego w centralnym miejscu. Światło Paschału. Uroczysty, mieniący się złoty ornat na ramionach księdza. Piękno w czystej formie! Nie można się napatrzeć!

Ewangelia mówi nam dzisiaj o dwóch rodzajach patrzenia. Maria Magdalena zbliżając się do miejsce złożenia do grobu Jezus widzi odsunięty kamień. Jan, który pierwszy dobiegł do grobu, także widzi leżące płótna. Piotr, kiedy dociera na miejsce, nie widzi, lecz dostrzega. W Biblii czytamy, że wszedł do wnętrza grobu i ujrzał (dostrzegł). Także Jan, gdy w końcu za Piotrem wszedł do wnętrza grobu, zmienia swoje patrzenie tego co tam zastał. Teraz już dostrzega a nie widzi. Maria także, później zrozumie więcej, jak przedstawia to dzisiejsza sekwencja: Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Cud Zmartwychwstania jest niepostrzegalny. Nikt nie widział tego wydarzenia, ale jeśli chcemy możemy je dostrzec. Zmartwychwstałego Pana nie widzi się. Zmartwychwstałego Pana dostrzega się. Potrzeba czegoś więcej niż same zmysły, one nie wystarczają. Potrzeba wiary!

My także nie możemy zatrzymać się dzisiaj na pięknie zewnętrznym. Nie wystarczy nam widzieć tego co jest w Niedzielę Zmartwychwstania w kościołach. To nie rzeczy opisane na początku tego rozważania tworzą piękno i klimat dzisiejszego dnia! To piękno płynie od Zmartwychwstałego Jezusa!

Siostro, Bracie nie pozostawaj dziś na poziomie widzenia zewnętrznych znaków! Pójdź dalej. Dostrzeż Tego, do którego te znaki się odnoszą: Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego! Tego, który jest Pięknem. On jest cudem jak śpiewamy w dzisiejszym psalmie: cudem jest w naszych oczach. Dostrzeż to co jest niewidzialne! Zachwyć się Jezusem, bo On Zmartwychwstał! Dla Ciebie! Nie patrz tylko na znaki, ale dostrzegaj ich znaczenie.

kl. Jakub Lorenc

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider