Filtr
 • W niedzielę 28 września 2014 r. cała wspólnota WSD w Rzeszowie przeżywała pierwszy w nowym roku akademickim dzień skupienia. Prowadzony przez ojca duchownego - ks. Jana Kuliga,
  był czasem stawania pod krzyżem Jezusa. Patrzyliśmy na Ukrzyżowanego oczami: Maryi, Marii Magdaleny i umiłowanego ucznia św. Jana Apostoła. Od nich staraliśmy się uczyć postawy
  wobec Chrystusa, trwania pod Jego krzyżem i bycia z Nim po Zmartwychwstaniu. Mottem tego dnia skupienia były słowa zaczerpnięte z księgi proroka Ezechiela: " I dam wam serce
  nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych
  nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali." (Ez 36, 26-27)
  Prosiliśmy jako wspólnota o rozpalenie w nas takiej miłości, jaką pała do nas Serce Jezusa. Wierzymy, że Bóg udzieli nam wielu łask po tym czasie, a owoce przebywania z Jezusem będą błogosławione.
   

  kl. Mariusz Bilski

 • We wtorek 23 września 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczął się kolejny rok formacyjny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Rektor dr Paweł Pietrusiak.  W homilii podkreślił, że bardzo ważnym wyznacznikiem powołania kapłańskiego jest zaangażowanie w formację oraz pracowitość. Zaznaczył także, że XXI wiek potrzebuje kapłanów otwartych na Słowo Boże oraz takich, którzy ciągle będą pogłębiać swoją relację z Jezusem. Bardzo ważnym było także przypomnienie, że pierwszym i najważniejszym formatorem dla wszystkich alumnów jest Pan Jezus. Wspólnota klerycka przyjęła to przesłanie z zapałem i tego samego dnia rozpoczęła wykłady oraz pracę formacyjną.

 • W PONIEDZIAŁEK 8 września swoją drogę formacyjną rozpoczęło 13 tegorocznych kandydatów do seminarium. Najbliższe dwa tygodnie to czas przeznaczony przede wszystkim na poznanie życia seminaryjnego. Wspólna modlitwa, uczenie się relacji z innymi, praca oraz chwile wspólnotowej rekreacji, to niezbędny wstęp do właściwej formacji i kształtowania siebie w szkole Chrystusa. Wszystkich tegorocznych alumnów I roku polecamy modlitwie naszych Przyjaciół.