Filtr
 • W PIĄTEK 27 czerwca 2014 r. w całym Kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest to zarazem ostatni dzień roku akademickiego 2013/14. Z tej okazji w kaplicy seminaryjnej odbyła się uroczysta Msza święta dziękczynna, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Jan Wątroba.Wspólnie z ks. Biskupem Ordynariuszem Mszę świętą koncelebrowali księża moderatorzy i profesorowie, a także tegoroczni neoprezbiterzy, którzy na zakończenie zostali rozesłani do parafii naszej diecezji. Wspólnie dziękowaliśmy także za posługę ks. dr hab. Jacentego Masteja, który przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję rektora naszego Seminarium. Nominację na nowego rektora otrzymał z rąk księdza Biskupa ks. dr Paweł Pietrusiak.

 • ZRÓBCIE MU miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi” – słowa pieśni eucharystycznej. W czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem. Przez wieki brakowało w Kościele święta, które mogłoby wyrazić piękno i głębię wiary katolików w realną obecność Chrystusa pod świętymi postaciami. W 1264 r. pp Urban IV bullą „Transiturus de hoc Mundo” ustanowił święto Bożego Ciała, w którym Kościół każdego roku mógł oddawać cześć Jezusowi Eucharystycznemu poprzez uroczystą Mszę świętą, a także procesję, która przypomina, że Chrystus jest obecny także w naszej codzienności.

  Tegoroczne obchody uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się Mszą świętą o godz. 9:00 sprawowaną przez ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę i licznie zgromadzonych kapłanów. Ksiądz Biskup wskazał, że istotą Bożego Ciała jest nawoływanie do naśladowania miłości Jezusa, który daje Siebie codziennie w Eucharystii. Ksiądz Biskup zachęcił wszystkich do ciągłego zgłębiania tej tajemnicy, jaką jest „Bóg, który zamknął Swą wielkość w małej kruszynie chleba”.

  Po Mszy świętej wyruszyła uroczysta procesja ulicami Rzeszowa do czterech ołtarzy. Procesja zakończyła się przy Bazylice oo. Bernardynów pasterskim błogosławieństwem ks. Biskupa Ordynariusza.

  Wieczorem zaś, już po raz dwunasty w Parku Sybiraków w Rzeszowie miał miejsce jeden z największych w Polsce koncertów muzyki chrześcijańskiej: „Jednego Serca Jednego Ducha”. Uwielbianie Pana za wszystkie Jego dobrodziejstwa rozpoczęło się o godz. 19:00. Przed sceną zgromadził się bardzo liczny tłum, w którym każdy był dla siebie nawzajem bratem lub siostrą. Pośród wielu świetnie przygotowanych aranżacji muzycznych znalazła się chwila, aby wysłuchać słów świętego Jana Pawła II, zachęcających do trwania mocno w wierze oraz przyjąć uroczyste błogosławieństwo od Ks. Biskupa Jana Wątroby, któremu towarzyszyli: bp Edward Białogłowski, bp Kazimierz Górny oraz bp Stanisław Jamrozek. Więcej o koncercie można znaleźć na stronie http://www.jednegoserca.pl/

 • CZWARTEK PO UROCZYSTOŚCI Zesłania Ducha Świętego, to dla naszej wspólnoty seminaryjnej dzień odpustu, a w tym roku także prymicji. Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zgromadziła w naszej kaplicy księży przełożonych, księży neoprezbiterów, kleryków, siostry zakonne oraz pracowników świeckich.

  Eucharystia, której przewodniczył ks. Marcin Dunaj, była okazją do uwielbienia Boga oraz dziękczynienia za dar kapłaństwa. Jak podkreślił w swojej homilii ks. dr Andrzej Widak - pierwszy wychowawca neoprezbiterów - istotą kapłaństwa jest stać się drugim Chrystusem. Odpowiedź kandydata do kapłaństwa na głos powołania jest wypowiedzeniem Bogu słów: „Oto jestem, bądź wola Twoja”. W świetle liturgii Słowa kaznodzieja wskazał, że prezbiter ma udział w ofierze Chrystusa, ma również na Jego wzór ofiarować swoje życie Bogu. Tak jak Abraham ma być wiernym i pełnić wolę Bożą, aż do oddania tego, co ma w życiu najcenniejszego. Wierność kapłana to być uległym Bogu. Wraz z Jezusem kapłan modli się słowami z Getsemani: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Msza Święta zakończyła się uroczystym prymicyjnym błogosławieństwem, którego wszystkim zebranym udzielili neoprezbiterzy.

  Ta odpustowa uroczystość była okazją, by przy wspólnym stole wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom świeckim oraz siostrom, które swoją cichą pracą pomagają nam rozwijać powołanie i przygotować się do godnego przyjęcia święceń. Wszyscy bowiem uczestniczymy w powszechnym kapłaństwie Chrystusa, co realizuje się poprzez codzienną modlitwę, jednoczenie się z Jezusem w Komunii Świętej i ofiarowanie swojej codzienności Panu.

  Niech więc Jezus Chrystus Najwyższy i wieczny Kapłan pociąga ciągle ku Sobie nowych pracowników, gdyż „żniwo wielkie, ale robotników mało”.

 • "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5)

  WIELKI DAR, jakim jest sakrament święceń, wzbudza wdzięczność, najpierw wobec Boga, od którego ten dar pochodzi, ale także wobec Maryi – Matki kapłanów. Dlatego w środę, 11 czerwca, neoprezbiterzy wraz z ks. rektorem J. Mastejem, ojcem duchownym ks. P. Synosiem, ks. prefektem T. Baciem i alumnami V roku wyruszyli na Jasną Górę, by tam wyrazić wdzięczność za łaskę otrzymanych święceń oraz by zawierzyć Maryi dalsze życie i swoją posługę w Kościele.

  Po przybyciu do „domu Matki”, pielgrzymi udali się wpierw na wały klasztoru, gdzie odprawili nabożeństwo drogi krzyżowej, ofiarując je w intencji zmarłych kapłanów. Następnie, po krótkiej modlitwie przed wizerunkiem Czarnej Madonny, księża neoprezbiterzy sprawowali w kaplicy obrazu Matki Bożej Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Mateusz Mądro. W homilii ks. Paweł Płaziak poszukiwał odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczynić pięknym dopiero co rozpoczęte kapłańskie życie. Podpowiedzi rozwiązania tego problemu szukał, spoglądając na wizerunek Maryi, która wskazuje ręką na Jezusa. Ten gest uświadamia, że podstawowym zadaniem kapłana jest kontemplacja oblicza Jezusa i wskazywanie na Niego całym swoim życiem, tak jak to czyniła Maryja.

  Na zakończenie Mszy Świętej, księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa.

 • TY JESTEŚ KAPŁANEM na wieki, Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka”-słowa pieśni.

  W przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca 2014 r. w Kościele Katedralnym w Rzeszowie o godz. 10:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której ks. Biskup Jan Wątroba przez nałożenie rąk i modlitwę udzielił święceń w stopniu prezbiteratu 6 diakonom z roku VI. W tej wyjątkowej dla nich chwili swą obecnością i modlitwą wspierało ich wielu przybyłych na tę uroczystość wiernych: rodziny, przyjaciele, znajomi, a także licznie zgromadzone prezbiterium Kościoła rzeszowskiego. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęli:

  1. Ks. Marcin Dunaj z parafii Szebnie
  2. Ks. Michał Dusza z parafii Gorlice-Fara
  3. Ks. Mateusz Mądro z parafii Łączki Kucharskie
  4. Ks. Przemysław Pelczar z parafii Rzeszów-Katedra
  5. Ks. Paweł Płaziak z parafii Januszkowice
  6. Ks. Paweł Smoleń z parafii Brzostek.

  W homilii ks. Biskup przypomniał, że kapłani pełnią posługę nie swoją, ale Chrystusową mocą, stając się tak jak On, narzędziem zbawienia i odkupienia ludzi. Moc Chrystusa to krzyż. Kapłan musi ten krzyż podejmować na co dzień. Ks. Biskup zachęcał neoprezbiterów, aby hasła i wezwania drukowane na obrazkach prymicyjnych, włączali w swoje codzienne życie. Wskazał też na opiekunkę życia kapłańskiego – Maryję. Każdy kapłanpowinien swe powołanie polecać Jej orędownictwu i za św. Janem Pawłem II powtarzać: „Cały Twój Maryjo i wszystko moje jest Twoim”.

  „Prezbiterzy (…) na podobieństwo Chrystusa , Najwyższego i Wiekuistego Kapłana, są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Uczestnicząc zaś na swoim stopniu posługi w misji jedynego Pośrednika, Chrystusa, głoszą wszystkim słowo Boże. Swoją świętą misję sprawują przede wszystkim w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w Uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie Chrystusa i głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich głową i uobecniają w ofierze Mszy świętej aż do przyjścia Pana jedyną ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa ofiarującego siebie raz jeden Ojcu jako ofiarę nieskalaną, oraz rozdzielają owoce tej ofiary. Wobec wiernych zaś czyniących pokutę lub chorujących pełnią posługę jednania i niesienia ulgi, a potrzeby i modlitwy wiernych przedstawiają Bogu Ojcu. Wypełniając misję Chrystusa, Pasterza i Głowy, według posiadanego stopnia władzy, gromadzą rodzinę Bożą jako braci ożywionych duchem jedności i przez Chrystusa w Duchu prowadzą ją do Boga Ojca. Wśród trzody czczą Go w duchu i prawdzie. Zajmują się wreszcie głoszeniem słowa i nauczaniem, wierząc w to, o czym rozważając, czytali w prawie Bożym, nauczając tego, w co uwierzyli, wypełniając to, czego nauczali”-Lumen Gentium, nr 28.

   

  Po Mszy św. i wspólnym obiedzie w Seminarium księża neoprezbiterzy udali się do swoich rodzinnych parafii, gdzie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego będą sprawować swoje Msze święte prymicyjne.

 • OD 5 DO 26 CZERWCA 2014 r. w naszym seminarium trwa gorący (nie tylko ze względu na porę roku) czas sesji egzaminacyjnej. Okres ten jest związany ze wzmożonym wysiłkiem intelektualnym w ramach studium indywidualnego, ale także z odpoczynkiem od codziennych wykładów. Każdy z braci przystąpi do kilku egzaminów: z filozofii (roczniki I-II) lub teologii (roczniki III-V).

  Chociaż jest to niełatwy czas, to każdy pamięta, że nauka, obok modlitwy, jest nieodłącznym elementem na drodze do Chrystusowego kapłaństwa. W dodatku wakacje za pasem, więc motywacja jest podwójna.

 • W PONIEDZIAŁEK wieczorem gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Bogdana Tęczę, który w naszej diecezji żywo angażuje się w kościelną działalność trzeźwościową. W czasie spotkania podzielił się z nami swoim doświadczeniem pracy wśród ludzi uzależnionych i współuzależnionych. Wskazując przyczyny wchodzenia w nałóg alkoholowy, ukazał symptomy, po których można rozpoznać, że człowiek zaczyna wchodzić w uzależnienie. Zachęcał także do angażowania się w działalność ruchów i stowarzyszeń, które maja na celu trzeźwość narodu, oraz które pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom. Spotkanie odbyło się w ramach działającej w naszym Seminarium kleryckiej agendy trzeźwościowej.

 • Od niedzieli, 1 czerwca diakoni z roku VI przeżywają swoje rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Odbywają się one w domu rekolekcyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej, a głosi je ojciec duchowny, ks. dr Paweł Synoś. W tym szczególnym dla nich czasie módlmy się w ich intencji:

  Panie, Boże nasz, zbawco i przyjacielu wszystkich ludzi:

  Ty wysłałeś swoich świętych uczniów i swoje sługi, swoich Apostołów,

  na wszystkie krańce ziemi dla głoszenia i nauczania radosnego poselstwa

  o Twoim Królestwie, leczenia ran i ułomności Twojego ludu

  oraz zwiastowania Tajemnicy, która była ukryta od początku świata.

  Ześlij, Boże Ojcze, także dzisiaj na swoje sługi światło i sprawiedliwość,

  daj im czyste serce i oświeć ich umysły, aby wytrwali w słuchaniu i głoszeniu

  Twojej świętej Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Matko Kapłanów, módl się za nami.

   

  Święcenia prezbiteratu odbędą się w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 7 maja (sobota) o godz. 10:00 w Kościele Katedralnym w Rzeszowie.

 • TAK UROCZYŚCIE przyrzekam, ślubuję i przysięgam. Niech mnie przeto Bóg wspomoże i ta święta Ewangelia, którą dotykam moimi rękami”- słowa przysięgi.

  W piątkowy wieczór, 30 maja, w przeddzień święceń diakonatu, w seminaryjnej kaplicy miało miejsce Nabożeństwo Słowa Bożego, połączone z przysięgą przed diakonatem. Siedmiu alumnów V roku, których Kościół uznał za godnych święceń diakonatu, złożyło odpowiednie przyrzeczenia: wyznanie wiary, przysięgę wierności przy objęciu urzędu kościelnego oraz przyrzeczenie zachowywania celibatu i posłuszeństwa biskupowi. Przysięga przed święceniami diakonatu jest nie tylko spełnieniem wymogów prawa kanonicznego. Jest ona bardzo istotnym ukonkretnieniem odpowiedzi na głos powołania, które rozpoznaje kandydat do święceń.

  W wigilię Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, 31 maja o godz. 16:30 w Katedrze Rzeszowskiej sprawowana była uroczysta Eucharystia, podczas której ks. Biskup Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom z roku V. W tej uroczystej Mszy świętej wzięło udział licznie zgromadzone prezbiterium Kościoła rzeszowskiego, rodziny alumnów, a także wielu przyjaciół i znajomych. W homilii ks. Biskup Jan przypomniał o wielkiej godności święceń, które jako dar Boga stają się udziałem obdarowanego człowieka. Biskup Ordynariusz zachęcał przyszłych diakonów, aby związali swoje życie ze Słowem Bożym, a posługę spełniali zawsze w atmosferze modlitwy i bliskości z Panem.

  „Diakoni umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich”- z obrzędu święceń diakonów.

  „Do zadań diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym” KKK 1570.