Filtr
 • W DNIACH 1-5 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbędą się rekolekcje wielkopostne dla alumnów. Tegorocznym rekolekcjonistą będzie o. dr hab. Jacek Kiciński CMF, prof. PWT we Wrocławiu.

  Na ten święty czas prosimy o modlitwę w naszej intencji.

 • JEZUS CHRYSTUS: Jedyny mój Uzdrowiciel- pod takim hasłem dnia 29 marca (sobota) o godz. 19:00 w naszej seminaryjnej kaplicy odbyło się spotkanie z grupą charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym. Rozpoczęło się ono Liturgią Słowa połączoną z katechezą, którą wygłosił ks. Mariusz Mik, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym. Dalszą część celebracji stanowiła adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z uwielbieniem i modlitwą wstawienniczą. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

   

  „Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On nas uprzedza i wzbudza w nas wiarę” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 683).

 • WUROCZYSTOŚĆ Zwiastowania Pańskiego obchodzony jest w Kościele Dzień Świętości Życia. W tym dniu wiele parafii i wspólnot modli się o poszanowanie każdego życia ludzkiego. W naszym seminarium 35 kleryków przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Każdy z alumnów zobowiązał się na okres 9 miesięcy do codziennej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zbrodnią aborcji, oraz jego rodziców. Obok osobistej modlitwy w naszej wspólnocie w każdy czwartek o godzinie 12:00 gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem, aby polecać Panu dzieci nienarodzone i wszystkie rodziny.

  25 marca przypada także rocznica ustanowienia naszej diecezji. Na mocy bulli Totus tuus Poloniae Populus 25 marca 1992 r. bł. pp. Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję rzeszowską. Modlitwie dziękczynnej za 22 lata jej istnienia przewodniczył w Katedrze Ks. Bp Kazimierz Górny.

 • WPIĄTEK, 21 marca w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej, zatytułowanej „Błogosławiony Jan Paweł II w fotografiach Adama Bujaka”. Na początku wystąpił chór młodzieży z Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek im. bł. Jana Pawła II w Rzeszowie. Następnie ks. Andrzej Cypryś, Dyrektor Instytutu, w słowie wstępnym powitał wszystkich zebranych, oraz poprosił ks. Biskupa Jana Wątrobę o podzielenie się doświadczeniem osobistych spotkań z bł. Janem Pawłem II. Następnie prelekcję na temat: „Jan Paweł II na ścieżkach mojego życia” wygłosił Pan Senator Mieczysław Janowski. Po nim głos zabrała Pani Ewa Leniart, Dyrektor rzeszowskiego IPN-u, na temat: „Papież (nie)codzienny. Jan Paweł II na zdjęciach Adama Bujaka”. Wystawę uroczyście otworzył ks. Biskup Jan. Znajduje się ona na pierwszym i drugim piętrze Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i potrwa do 27 marca do godziny 14:00. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wystawy.

 • WNIEDZIELĘ, 16 marca, nasza seminaryjna wspólnota przeżywała dzień skupienia. Poprowadził go ks. dr Jan Kulig, ojciec duchowny seminarium. Dzień skupienia to czas ciszy, pogłębionej modlitwy refleksji nad Słowem Bożym. „Istotnym elementem formacji duchowej jest połączone z rozmyślaniem i modlitwą czytanie Słowa Bożego, słuchanie pokorne i pełne miłości Tego, który mówi. W świetle i mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie, pójść za nim i wypełnić swoją misję” – pisał Jan Paweł II w adhortacji Pastores dabo vobis. W rozmyślaniu nad Słowem Bożym towarzyszyły nam dwie postacie ze Starego Testamentu: Saul i Dawid. Saul jako ten, który został powołany na króla, ale zmarnował to powołanie przez nieposłuszeństwo Bogu, oraz Dawid, który pięknie odpowiedział całym swoim życiem na Boże wezwanie. Dzień skupienia zakończył się nabożeństwem Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. W tym roku kazania pasyjne w naszej wspólnocie głosi ks. Tomasz Nowak.

 • ZAWITAJ UKRZYŻOWANY, Jezu Chryste przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie” – słowami znanej pieśni pasyjnej dnia 14 marca w seminaryjnej kaplicy rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby. Podczas tego nabożeństwa Ksiądz Biskup poświęcił nowe Stacje Drogi Krzyżowej, które od niedawna zdobią ściany naszej kaplicy. Biskup Jan rozważania Drogi Krzyżowej oparł o wybrane perykopy z Pisma Świętego. Przypomniał także naukę Kościoła dotyczącą odpustu zupełnego związanego z odprawieniem Drogi Krzyżowej. Zachęcając nas do częstego odprawiania tego nabożeństwa, przywołał zdanie z Gorzkich Żali: „Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę”. Wskazał przy tym na korzyści duchowe, jakie czerpiemy z rozmyślania nad stacjami Męki Pańskiej, a na zakończenie nabożeństwa udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

 • ZAPRASZAM WAS do przyjaźni z misjami. Bo Kościół z natury jest misyjny i należy głosić Słowo Boże na krańcach świata" - te słowa podczas wieczornego spotkania w środę, 12 marca skierował do naszej wspólnoty o. Piotr Bonarek, saletyn, wieloletni misjonarz na Madagaskarze. Podzielił się z nami świadectwem swojej długiej, bo 27-letniej pracy misyjnej wśród mieszkańców Madagaskaru. Przypominając o misyjnym posłannictwie Kościoła, zwrócił uwagę na wymagania stawiane kapłanom, posługującym na misjach: „Trzeba się troszczyć o całościowy, integralny rozwój człowieka. Pełnić miłość wśród tych ludzi, czyli dbać o ich potrzeby cielesne i duchowe".Zauważył też, że głoszenie Słowa Bożego powinno iść w parze ze świadectwem życia. Ludzie wtedy się nawracają, gdy widzą prawdziwego świadka Ewangelii. O. Piotr mówił o blaskach i cieniach pracy na Madagaskarze. Nie ukrywał trudności i problemów z jakimi jako misjonarz boryka się na co dzień, lecz zaraz ze spokojem i uśmiechem na twarzy stwierdzał: „Boża Opatrzność nad nami czuwa".Zachęcał też do modlitwy w intencji misji. „Misjonarzami zostanie niewielu, ale modlić się może każdy".Na zakończenie spotkania o. Bednarek odmówił modlitwę w języku malgaskim i udzielił nam błogosławieństwa.

 • W SOBOTĘ 8 marca wspólnota seminaryjna gościła Panią Karolinę Kaczorowską - żonę ostatniego prezydenta na emigracji Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Spotkanie rozpoczął Pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński, który przypomniał najważniejsze fakty z dziejów Polski w czasie II wojny światowej oraz opisał historię tworzenia struktur państwowych poza granicami kraju. Natomiast Pani Kaczorowska podzieliła się z nami osobistymi wspomnieniami z trudnego okresu wojny i z dalszego życia w Wielkiej Brytanii. Podkreślała przy tym, jak olbrzymie znaczenie miało dla niej, jak i dla wszystkich rodaków przebywających na obczyźnie Harcerstwo Polskie. Dla nas zaś cenną wskazówką była odpowiedź Pani Prezydentowej na pytanie o najbardziej pożądaną cechę kapłana. Powiedziała wówczas, że nie wymaga niczego oprócz tego, aby kapłan był po prostu ludzki.

 • WTAKburzliwym dla narodu ukraińskiego czasie gościliśmy w naszej wspólnocie ks. bpa Leona Dubrawskiego z Kamieńca Podolskiego. W sobotni poranek 8 marca Ksiądz Biskup sprawował Mszę świętą w naszej seminaryjnej kaplicy. W wygłoszonym kazaniu podzielił się z nami wspomnieniami z własnych czasów seminaryjnych. Odniósł się również do bieżących wydarzeń toczących się na Ukrainie. Zauważył, że dzięki nim zwiększyła się świadomość tożsamości narodowej Ukraińców, a młodzież stała się bardziej dojrzała. Biskup Leon wyraził wdzięczność za podjęty w Polsce post w intencji Ukrainy oraz prosił o dalszą modlitwę o pokój.

 • U POCZĄTKU Wielkiego Postu w pierwszy piątek marca ulicami Rzeszowa przeszła procesja Drogi Krzyżowej, w której uczestniczyło także Wyższe Seminarium Duchowne. Po powitaniu zgromadzonych przez ks. Jana Szczupaka, proboszcza rzeszowskiej Fary, procesja pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby przeszła kolejno ulicami: Szopena, Lubomirskich, 3 Maja, przez Plac Farny, dalej ulicą Sokoła i zakończyła się przy Bazylice oo. Bernardynów. Wśród licznie zgromadzonych wiernych obecni byli przedstawiciele różnych ruchów, stowarzyszeń i grup duszpasterskich, a także harcerze i „Strzelec”. Tegoroczne rozważania stacji Drogi Krzyżowej oparte o nauczanie bł. Jana Pawła II przygotował ks. dr Paweł Pietrusiak.

  Weź Krzyż! Przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!

  bł. Jan Paweł II (2 IV 1998 r.)

   

 • WIELKI POSTjest czasem 40-dniowego przygotowania do Świąt Paschalnych. Trwa od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku – do Mszy Wieczerzy Pańskiej. Bez odpowiedniego przeżycia tajemnicy Wielkiego Postu nie ma mowy o dobrym przeżyciu misterium Paschy Chrystusa. Liczba 40 dni jest symboliczna i oznacza czas oczekiwania, wysiłku, pokuty, walki, na końcu której jest zawsze dar, wypełnienie. Nawiązuje ona do 40 lat wędrówki Izraela na pustyni, do 40 dni Mojżesza na Górze Synaj i przede wszystkim do 40 dni modlitwy i postu Jezusa na pustyni.

  Wielki Post jest czasem inicjacji sakramentalnej. Teksty czytań mszalnych roku A, które w tym roku usłyszymy w liturgii to najstarszy układ Ewangelii. Służą one do katechezy chrzcielnej, do przygotowania katechumenów do sakramentu chrztu. Istotą Wielkiego Postu dla nas jest przeżycie na nowo własnego chrztu, odkrycie mocy jaka z niego płynie.

  Wielki Post jest czasem walki ze złem i grzechem, od Środy popielcowej rozpoczyna się droga nawrócenia. Wzorem dla nas walki ze złem i grzechem jest Jezus kuszony na pustyni.

  Wielki Post jest czasem modlitwy, pokuty i jałmużny. Wprowadza nas do tego Liturgia Środy popielcowej. Chrześcijanom już od pierwszych wieków towarzyszył post duchowy, cielesny oraz pomoc ubogim w Kościele.

  Wielki Post jest czasem szczególnego słuchania Słowa Bożego. Droga wiary jest bez tego niemożliwa. Słowo Boże przemienia, objawia miłość Chrystusa, objawia nam Boga. Liturgia Słowa w tym czasie jest szczególnie bogata, a codzienne homilie pomagają dobrze przeżyć ten czas łaski i wyprowadzania nas z „naszego Egiptu”.

  Wielki Post jest także czasem refleksji nad męką i śmiercią Jezusa. W liturgii pojawia się dopiero przed 5 niedzielą, a osiąga apogeum w Wielkim Tygodniu.

   Okres Wielkiego Postu ma bogatą strukturą teologiczną, ale wszystko to tworzy pewną całość. Ma na celu ciągłe podążanie w głąb wiary, by spotkać Jezusa Zmartwychwstałego, by chrześcijanie „tylko z nazwy” stali się nimi naprawdę.

         Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014

 • W ŚRODĘ POPIELCOWĄ nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w liturgii rozpoczynającej okres Wielkiego Postu. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Ks. Biskup Jan Wątroba. W swoim słowie nawiązał do nauki ojców duchowości o uczynkach pobożnych wspomnianych w Ewangelii. Jałmużna potrzebuje jakby dwóch skrzydeł – modlitwy i postu. Modlitwa też – jałmużny i postu. A post – jałmużny i modlitwy. Takie uczynki pobożne wznoszą się przed oblicze Boga. Biskup Jan zwrócił także uwagę na właściwą intencję, by szukać w tych uczynkach przypodobania Bogu, ale nie ze strachu przed jakąś karą, ale z prawdziwej miłości Pana.

  Symbol posypania głów popiołem świadczy, że weszliśmy na drogę nawrócenia, na drogę przygotowania na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

   

   

 • W NIEDZIELĘ02.03.2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbył się dzień skupienia dla Stowarzyszenia Przyjaciół naszego seminarium. Rozpoczął się on o godzinie 10.00 konferencją, którą wygłosił jeden z seminaryjnych ojców duchownych, ks. dr Jan Kulig. Po jej wysłuchaniu uczestnicy udali się do kaplicy, gdzie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu mieli możliwość modlitwy i skorzystania z Sakramentu Pokuty.

  Centralnym punktem dnia skupienia była Msza Święta, której przewodniczył prezes Stowarzyszenia Przyjaciół WSD, ks. dr Stanisław Kamiński. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się na obiad, w którym uczestniczyła cała seminaryjna wspólnota. Dzień skupienia zakończył się o godzinie 13.30 wspólną modlitwą różańcową.