Filtr
 • Wspólnota seminaryjna w dniach od 19 do 25 października przeżywała doroczne tygodniowe ćwiczenia rekolekcyjne.Otwarci na działanie Ducha Świętego, który był Pierwszym prowadzącym rekolekcje, z uwagą i pokorą poddaliśmy się także słowu o. Tadeusza Hajduka SJ - mistrza nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Ojciec rekolekcjonista prowadził nas po niełatwych ścieżkach naszego życia. Ukazywał drogę Piotra - od wybrania poprzez upadki, aż do powierzenia mu Kościoła, nie pomijając także owoców jego przemiany. W zmaganiach duchowych towarzyszyła nam stała prośba o poznanie i odczucie miłości Jezusa, który nas wybrał i powołał oraz chce formować na swoich apostołów.
  Czas rekolekcji był także sposobnością do ukazania charyzmatu zakonu Jezuitów, oraz przybliżenia nam metody ćwiczeń ignacjańskich, tak by nasze codzienne spotkania z Jezusem przynosiły owoce oraz byśmy, poprzez kryteria rozeznawania duchowego św. Ignacego Loyoli stawali się "specjalistami" w przestrzeni relacji człowieka z Panem Bogiem.
  Na zakończenie rekolekcji miały miejsce święcenia diakonatu trzech braci z roku VI, których udzielił ks. Biskup Edward Białogłowski. W uroczystej liturgii uczestniczyli: księża przełożeni, księża proboszczowie, neoprezbiterzy, diakoni, alumni oraz rodzice nowo wyświęconych diakonów. Ksiądz Biskup podczas homilii mówił o zobowiązaniach wynikających ze święceń, ale także o radości z nich płynącej tak dla samych diakonów jak i ich rodzin.

  dk. Paweł Ślawski

 • 15 października w Bazylice Mniejszej Ojców Bernardynów w Rzeszowie, miała miejsce Eucharystia w intencji środowiska akademickiego miasta oraz Diecezji. Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. Biskup Jan Wątroba - Ordynariusz Rzeszowski. Mówił w niej o wielkiej potrzebie autorytetów jaka dziś uwidacznia się u ludzi młodych. Potrzebują oni dobrych, oddanych i kompetentnych przewodników na drodze wiary, ale także przyjaciół w nowym mieście, w nowym środowisku czy na nowej uczelni. Ksiądz Biskup nawiązał także do wspominanej tego dnia św. Teresy z Avila. Pokazuje ona każdemu młodemu człowiekowi, jak ważne jest realizowanie samego siebie i dążenie do wyznaczonego celu w kontekście żywej relacji z Chrystusem. To Jezus ma być dla człowieka pierwszym przewodnikiem i to On pomaga obdarowując nas darami i owocami Ducha Świętego. Po Eucharystii wszyscy rektorzy, pracownicy naukowi oraz kapłani, udali się przed łaskami słynącą figurę Maryi Pani Rzeszowa, gdzie ksiądz Biskup Ordynariusz odczytał akt zawierzenia środowiska akademickiego miasta i Diecezji Matce Bożej.

   

  Galeria z uroczystości

 • We wtorek, 14 października naszą seminaryjną wspólnotę odwiedziła Mary Wagner, znana kanadyjska działaczka pro-life. Wizyta w naszym seminarium była wpisana w jej pielgrzymkę po Polsce, którą odbywa dzięki zaproszeniu Fundacji Pro - Prawo do Życia. Mary Wagner opowiedziała o swojej działalności w Kanadzie. Za naruszanie zakazu zbliżania się do klinik aborcyjnych zabijających nienarodzone dzieci na żądanie, została skazana przez tamtejszy sąd. Spędziła w więzieniu 23 miesiące za modlitwę i rozdawanie białych róż jako protestu wobec przemysłu aborcyjnego. Mary odpowiadała także na nasze pytania, m. in. o skalę przemysłu aborcyjnego w Kanadzie i jej codzienność, jako działaczki pro-life. Jej obecność przypomniała nam o obowiązku modlitwy za życie nienarodzonych oraz w intencji tych, którzy nie szanują życia. Jednocześnie nie możemy się ograniczyć tylko do modlitwy, potrzeba konkretnych i odważnych działań, sprzeciwu wobec cywilizacji śmierci, którą propaguje świat.

   

  kl. Robert Żarnowski

 • U początku nowego roku akademickiego wspólnota rzeszowskiego seminarium udała się z pielgrzymką do Kamionki, miejsca życia i dorastania naszego wielkiego rodaka bł. księdza
  Romana Sitko. W niedzielne przedpołudnie, 12 października właśnie tam, w miejscu gdzie kiedyś stał dom błogosławionego, została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. Rektora Pawła Pietrusiaka. Uczestniczyła w niej cała wspólnota seminaryjna, a także liczni przedstawiciele parafii. Kazanie podczas Eucharystii wygłosił ks. Jacek Szczęch. Mówił w niej o błogosławionym, przeplatając jego życiorys cytatami z Psalmu 23. Pokazał piękno postawy duchowej tego świętego kapłana, a także jego zaangażowanie w zadania, które zostały mu powierzone. Pośród tych zadań bardzo mocno wyróżniała się jego troska o kleryków tarnowskiego seminarium duchownego, którego był rektorem w niełatwym okresie II Wojny Światowej. To zaangażowanie w formację przyszłych kapłanów, stało się powodem aresztowania i męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Właśnie w niedzielę 12 pażdziernika, przypadała 72 rocznica męczeństwa bł. ks. Romana. Po Eucharystii miał miejsce okolicznościowy poczęstunek i spotkanie z księdzem proboszczem Piotrem Stefańskim. To właśnie Jemu oraz całej wspólnocie parafii Kamionka dziękujemy bardzo za wspólną modlitwę i serdeczne przyjęcie.
   
  Bł. ks. Roman w jednej ze swoich konferencji mówił do kleryków: "Masz być monstrancją, w której wciąż ukazuje się Jezus, w słowach i twoim postępowaniu. Masz być świadkiem wielkich cudów, które będziesz sprawował wobec ludu, masz byś alter Christus, lecz sam sobie nadaj tytuł pokornego sługi". Te słowa niech będą ważnym drogowskazem dla wszystkich, którzy podejmują dzieło rozeznawania powołania. 
 • W sobotni poranek 11 października, gościliśmy w naszej wspólnocie Ks. Biskupa Edwarda Białgłowskiego. Podczas uroczystej Eucharystii w przeddzień wpomnienia św. Edwarda modliliśmy się w intencji księdza Biskupa, dziękując jednocześnie za Jego obecność w życiu naszej wspólnoty, za modlitwę oraz prowadzone wykłady i ćwiczenia.

  Czcigodny Solenizant w homilii odniósł się do kilku ważnych wydarzeń: między innymi do kolejnej rocznicy rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskigo II oraz przypadającego właśnie 11 października, wspomnienia św. Jana XXIII, papieża, który zaiinicjował w Kościele to epokowe wydarzenie. Ks. Biskup postawił świętego Jana XXIII jako orędownika i wzór do naśladowania dla każdego z kleryków, a naukę soboru jako wciąż żywe źródło dla studium teologii oraz inspirację w procesie formacji ku kapłaństwu.

   

 • 10 października 2014 roku, seminaryjna wspólnota miała zaszczyt gościć Administratora Apostolskiego dla Estonii -ks. Biskupa Philippe Jean - Charles Jourdan. W piątkowy poranek wspólnie modliliśmy się w trakcie Eucharystii pod jego przewodnictwem odprawianej w języku łacińskim. W homilii ksiądz biskup jasno i dobitnie podkreślił, że dzisiejsza Estonia jest krajem misyjnym. Odniósł się również do niedawnego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, w trakcie którego papież porównał dzisiejszą Europę do babcie. Kiedyś była naszą matką, a teraz nie pamięta już o swoich korzeniach i zaprzecza ich istnieniu. Biskup Philippe podkreślił, że to my klerycy - przyszli kapłani - musimy jej zanieść Chrystusa. Tym samym zaprosił wszystkich do podjęcia modlitwy za Europę - szczególnie Estonię, a w przyszłości do pracy misyjnej w tym kraju.

                                               

   

   

 • 2 października w naszym seminarium miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Wydarzenie to rozpoczęła Eucharystia o godz. 9.30, której przewodniczył J.E. ks. Biskup Jan Wątroba. W koncelebrze byli obecni ks. Bp Edward Białogłowski i ks. Bp Kazimierz Górny wraz z przedstawicielami kurii diecezjalnej, przełożonymi seminarium oraz zaproszonymi kapłanami gośćmi. W wygłoszonej homilii Biskup Ordynariusz mówił o istocie bycia uczniem Chrystusa dziś, nawiązał również do tajemnicy dnia mówiąc o roli Aniołów Stróżów, a także podkreślił konieczność modlitwy o nowe powołania.                                                                 Druga część uroczystości odbyła się w auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego, gdzie po uroczystym śpiewie"Gaude Mater Polonia" ks. Rektor powitał przybyłych gości. Następnie Ks. wicerektor Tomasz Bać, przedstawił sprawozdanie z zeszłorocznej działalności WSD. Kolejnym bardzo ważnym punktem sesji ianuguracyjnej, była immatrykulacja 13 alumnów kursu I, którzy otrzymali indeksy z rąk księdza Biskupa Ordynariusza. Wykład inauguracyjny  pt. "Posługa kapelanów wojskowych na frontach I Wojny Światowej" wygłosił ks.prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec. Po serii okolicznościowych przemówień wszyscy zaproszeni goście wraz z alumnami udali się na obiad do seminaryjnego refektarza. Rok akademicki w naszej wspólnocie rozpoczęło 74 alumnów w tym 13 na roku pierwszym.

  kl. Marcin Wojnicki