Filtr
 • 29 STYCZNIA2014 r. wWręczenie aplikaty na parafię Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozesłanie diakonów na praktykę duszpasterską. Uroczystość ta połączona była z Liturgią Słowa, której przewodniczył Ordynariusz diecezji ks. bp Jan Wątroba. W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na rolę jaką diakon winien pełnić na parafii i na obowiązkach jakie na nim spoczywają. Następnie wręczył diakonom skierowania na konkretne placówki. Po zakończeniu ferii zimowych, 15 lutego, diakoni udadzą się do następujących parafii:

  1. Paweł Blat – Stary Żmigród
  2. Marcin Dunaj – Medynia Głogowska
  3. Michał Dusza – Nienaszów
  4. Mateusz Mądro – Łowisko
  5. Przemysław Pelczar – św. Urszuli w Ropczycach
  6. Paweł Płaziak – Palikówka
  7. Paweł Smoleń – Brzeziny

  W ramach praktyk diakoni będą katechizować w szkołach oraz pomagać w duszpasterstwie. Po ukończeniu praktyki w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego diakoni wrócą jeszcze do Seminarium, aby przed otrzymaniem święceń kapłańskich uczestniczyć w kursie duszpasterskim i złożyć egzamin magisterski.

 • św. Józef Sebastian PelczarW NIEDZIELĘ 19 stycznia klerycy i księża przełożeni WSD uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej w kościele pw. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, z okazji diecezjalnego święta patrona naszej diecezji. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba. Na przykładzie Jana Chrzciciela poruszył temat sumienia i jego znaczenia we współczesnym świecie. Podkreślił potrzebę ludzi sumienia w każdej sferze ludzkiej działalności, w naszych parafiach, we władzach i w służbie zdrowia. Wskazywał na radykalizm, jakim wyróżniali się Jan Chrzciciel i św. Józef Sebastian, i którym powinien cechować się każdy chrześcijanin. Msza święta zgromadziła kapłanów, siostry zakonne, szczególnie duchowe córki świętego Służebnice Najświętszego Serca Pana Jezusa (Sercanki), oraz licznie przybyłych wiernych.

  Tego samego dnia klerycy wraz z księżmi moderatorami odwiedzili wspólnotę Domu Księży Seniorów z tradycyjną kolędą. W kaplicy miał miejsce wspólny śpiew i program słowno-muzyczny przygotowany przez kleryków, a po krótkiej modlitwie był jeszcze czas na serdeczne rozmowy z kapłanami.

 • Spotkanie opłatkoweW ŚWIĘTO Chrztu Pańskiego, 12 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe z Przyjaciółmi naszego seminarium. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w auli. Najpierw zostało odczytane sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół. Następnie wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia. Przez kolejną kadencję funkcję prezesa będzie pełnił ks. dr Stanisław Kamiński.

  Po spotkaniu sprawozdawczym odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Edwarda Białogłowskiego. W homilii ks. dr Tomasz Bać podkreślił, że chrzest Jezusa jest wydarzeniem szczególnym. W momencie chrztu, gdy Jezus wychodził z wody, wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć, jak na ich oczach objawia się Trójca święta. Wydarzenie to prowadzi do wspomnienia dnia naszego chrztu, odkąd zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła i wspólnotę dzieci Bożych. Na zakończenie Eucharystii bp Edward stwierdził, że Stowarzyszenie Przyjaciół świadczy o jakości wiary świeckich i duchownych naszej diecezji. Po Eucharystii wszyscy udali się na obiad, gdzie wraz z Przyjaciółmi połamaliśmy się opłatkiem i śpiewając kolędy, cieszyliśmy się z narodzenia Chrystusa i wspólnego spotkania. Podczas obiadu klerycy należący do Koła Misyjnego przedstawili krótkie jasełka.

  Dzień wcześniej, 11 stycznia odbyło się w Tarnowcu spotkanie opłatkowe dla Przyjaciół pochodzących z południowej części diecezji. W obu spotkaniach Przyjaciele naszego seminarium uczestniczyli bardzo licznie, co stanowi piękne świadectwo troski o rozwój powołań kapłańskich. Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie za świadectwo wiary, modlitwę oraz wrażliwość na potrzeby bliźnich.

 • Orszak Trzech KróliU POCZĄTKU Nowego Roku Pańskiego, świętujemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, która uświadamia prawdę o Bogu, który w Osobie bezbronnego Dziecięcia dał się poznać rodzajowi ludzkiemu. Przez wcielenie prawdziwy Bóg przynosi całemu światu zbawienie. Pokłon Trzech Króli i złożone dary zapowiadają Jego zbawcze posłannictwo i królewską godność.

  W tym dniu ulicami Rzeszowa przeszedł kolejny już raz barwny Orszak Trzech Króli. O godz. 12.00 przed kościołem Świętego Krzyża, wszystkich zgromadzonych powitał Pasterz diecezji Ks. Biskup Jan Wątroba, który modlitwą Anioł Pański i błogosławieństwem zainicjował Orszak. W wędrowaniu wraz z Trzema Mędrcami brała udział wielotysięczna rzesza wiernych z kapłanami, siostrami zakonnymi, a przede wszystkich rodzinami Rzeszowa i okolic. Na szlaku orszaku miały miejsce inscenizacje sceniczne, a wszyscy uczestnicy byli zaproszeni do wspólnego kolędowania.

 • Dzień skupienia; ks. JaklewiczBEZPOŚREDNIO PO POWROCIEze świąt Bożego Narodzenia w sobotni wieczór 4 stycznia, rozpoczęliśmy we wspólnocie seminaryjnej kolejny już w tym roku akademickim, a pierwszy w 2014 roku dzień skupienia. Prowadził go redaktor „Gościa Niedzielnego” – ks. Tomasz Jaklewicz, który w rozważaniach skupił się wokół temat: „Kryzys jako nowy początek”.

  Kryzys wiary, kryzys powołania, kryzys tożsamości mimo, iż sam w sobie trudny, może stać się początkiem czegoś nowego, twórczego, rozwijającego. W samą drogę wiary wpisana jest pewna ciemność, przez którą przeprowadza nas Bóg. Widać to w historii życia wielu biblijnych postaci - ks. Tomasz przybliżył drogę wiary Abrahama i Mojżesza – ich życiowe wybory i kryzysy z jakimi się zmagali, a także błogosławione owoce tych zmagań.