Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Zespoły duszpasterskie - powołaniowy

Rozmiar tekstu:

Koło powołaniowe przy Wyższym Seminarium Duchownym działa pod opieką ojca duchownego. Odpowiedzialnymi z ramienia alumnów za jego funkcjonowanie są dwaj wybrani alumni ( z V i IV roku).

Celem działalności koła jest szeroko pojęta troska o powołania. Ma ona odzwierciedlenie przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej - poprzez modlitwę w intencji powołanych, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Działalność powołaniowa ma również wymiar zewnętrzny w postaci przygotowania dnia „otwartych drzwi" - w Wielki Czwartek każdego roku. To dzieło podejmuje wielu alumnów oraz zespół muzyczny, który przedstawia specjalny program na naszej auli dla przybyłych gości.

Działalność koła powołaniowego w ciągu roku obejmuje:

  • w październiku nabożeństwa różańcowe o tematyce powołaniowej przygotowane i prowadzone przez kleryków z różnych roczników;
  • przygotowanie obrazków z modlitwą w intencji poszczególnych alumnów roku VI przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu;
  • wyjazd alumnów do parafii w celu założenia kół Stowarzyszenia Przyjaciół WSD, połączone ze spotkaniami z ministrantami i młodzieżą;
  • modlitwy w intencji diakonów oraz o nowe powołania (w każdy czwartek na rozpoczęcie i zakończenie wystawienia Najświętszego Sakramentu);
  • przygotowanie „Dnia Otwartych -Drzwi" w seminarium, który ma miejsce w Wielki Czwartek. Przybywa wówczas do seminarium wielu ministrantów, lektorów oraz członków scholii parafialnych z naszej diecezji.
  • wyjazd na Niedzielę Dobrego Pasterza do parafii naszej diecezji, oraz zamieszczanie treści o tematyce powołaniowej na seminaryjnej stronie internetowej.