Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Straż Honorowa NSPJ

Rozmiar tekstu:

13 marca 1863 r. we francuskim mieście Bourg-en-Bresse powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca.

W Polsce ideę Arcybractwa szerzą siostry wizytki w Krakowie. Obecnie na terenie kraju funkcjonuje ono w ponad 400 ośrodkach (ok. 20 000 członków), znajdujących się przede wszystkim w parafiach. Wspólnoty strażowe powstają również w seminariach duchownych i zgromadzeniach zakonnych.

Także w naszym seminarium funkcjonuje wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Służy ona rozwijaniu w alumnach pobożności w duchu kontemplacji Bożej miłości objawionej w Najświętszym Sercu Jezusa. Przez modlitwę do Bożego Serca uczą się kształtować własne serca, aby w przyszłości być kapłanami według Serca Chrystusa. Jak zaznaczył Benedykt XVI: „Doświadczenie miłości zaczerpniętej z kultu przebitego boku Zbawiciela chroni nas przed ryzykiem zwrócenia się ku nam samym i czyni nas bardziej dyspozycyjnymi ku życiu dla innych” (List z okazji 50-lecia encykliki Haurietis aquas Piusa XII z 15 V 2006 r.).

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie Arcybractwo spotyka się na cotygodniowych modlitwach połączonych z litanią do NSPJ, dba o uwydatnienie charakteru pierwszych piątków miesiąca jako dni poświęconych Bożemu Sercu oraz rozprowadza wśród członków materiały formacyjne przesyłane przez siostry wizytki. W ciągu roku szczególnie ważnymi momentami dla kleryckiego Arcybractwa są: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z odpustem parafialnym w kościele katedralnym, miesiąc czerwiec z nabożeństwami do Serca Jezusowego oraz przyjęcie nowych członków do Arcybractwa przez odczytanie aktu zaciągnięcia się do Straży i wręczenie medalików Arcybractwa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

 

Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

19  marca, niedziela

Brak wydarzeń

 

20  marca, poniedziałek

Brak wydarzeń 

 

21  marca, wtorek

Brak wydarzeń

 

22  marca, środa

Brak wydarzeń 

 

23  marca, czwartek

Brak wydarzeń 

 

24  marca, piątek

Brak wydarzeń 

 

25  marca, sobota

25 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej - Msza święta w rzeszowskiej Farze o godz. 16.00

Wieczorem o godz. 20.00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych