Idźcie i głoście

Mk 16,15

Straż Honorowa NSPJ

Rozmiar tekstu:

13 marca 1863 r. we francuskim mieście Bourg-en-Bresse powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca.

W Polsce ideę Arcybractwa szerzą siostry wizytki w Krakowie. Obecnie na terenie kraju funkcjonuje ono w ponad 400 ośrodkach (ok. 20 000 członków), znajdujących się przede wszystkim w parafiach. Wspólnoty strażowe powstają również w seminariach duchownych i zgromadzeniach zakonnych.

Także w naszym seminarium funkcjonuje wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Służy ona rozwijaniu w alumnach pobożności w duchu kontemplacji Bożej miłości objawionej w Najświętszym Sercu Jezusa. Przez modlitwę do Bożego Serca uczą się kształtować własne serca, aby w przyszłości być kapłanami według Serca Chrystusa. Jak zaznaczył Benedykt XVI: „Doświadczenie miłości zaczerpniętej z kultu przebitego boku Zbawiciela chroni nas przed ryzykiem zwrócenia się ku nam samym i czyni nas bardziej dyspozycyjnymi ku życiu dla innych” (List z okazji 50-lecia encykliki Haurietis aquas Piusa XII z 15 V 2006 r.).

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie Arcybractwo spotyka się na cotygodniowych modlitwach połączonych z litanią do NSPJ, dba o uwydatnienie charakteru pierwszych piątków miesiąca jako dni poświęconych Bożemu Sercu oraz rozprowadza wśród członków materiały formacyjne przesyłane przez siostry wizytki. W ciągu roku szczególnie ważnymi momentami dla kleryckiego Arcybractwa są: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z odpustem parafialnym w kościele katedralnym, miesiąc czerwiec z nabożeństwami do Serca Jezusowego oraz przyjęcie nowych członków do Arcybractwa przez odczytanie aktu zaciągnięcia się do Straży i wręczenie medalików Arcybractwa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

 

Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

28  maja, niedziela 

Brak wydarzeń

 

29  maja, poniedziałek

Brak wydarzeń

 

30  maja, wtorek

Brak wydarzeń

 

31  maja, środa

Brak wydarzeń

 

1  czerwca, czwartek

Rocznica święceń neoprezbiterów - Msza święta w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00 

 

czerwca, piątek

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

 

3  czerwca, sobota

Święcenia prezbiteratu w Katedrze rzeszowskiej - godz. 10.00