Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Chór i schola

Rozmiar tekstu:

W 19 punkcie Instrukcji o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram, możemy przeczytać, iż do zadań chóru w świetle świętego Soboru należy: poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii, oraz wspomaganie wiernych, gdy ci śpiewem uczestniczą w liturgii. Dlatego też: powinny istnieć i być otaczane opieką chóry, kapele muzyczne i zespoły śpiewaków przy kościołach katedralnych, większych kościołach, w seminariach i zakonnych domach studiów.

Zgodnie z duchem Soboru, również w naszym seminarium powstał chór, w którego skład wchodzą alumni z roczników II-V. Zadaniem chóru seminaryjnego jest podtrzymywanie śpiewu wraz z uczestnikami liturgii, oraz wykonywanie utworów wielogłosowych podczas celebracji.

          Chór WSD bierze udział w uroczystościach seminaryjnych, jak również uświetnia swoim śpiewem uroczystości diecezjalne.

 

            Omnia ad maiorem Dei gloria!