Idźcie i głoście

Mk 16,15

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Umowa o współpracy naukowej podpisana

Rozmiar tekstu:

12 maja, w auli instytutu Teologiczno – Pastoralnego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie podpisanie umowy o współpracy naukowej między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie oraz Kuzbaskim Prawosławnym Seminarium Duchownym Patriarchatu Moskiewskiego.

Na początku ceremonii podpisania umowy głos zabrał Rektor naszego seminarium ks. Dr Paweł Pietrusiak. Powołując się na wybitnego teologa Hansa Ursa von Balthasara, mówił o istniejącej wielkiej harmonii w chrześcijaństwie na wzór symfonii wielkich dzieł muzycznych. Ksiądz Rektor wspomniał, że to Duch Święty był głównym Inspiratorem powstawania uniwersytetów, instytucji dydaktycznych, dzięki którym można docierać do poznania prawdy.

Następnie ks. dr hab. Piotr Steczkowski, wykładowca prawa kanonicznego i wyznaniowego w WSD w Rzeszowie i na Uniwersytecie Rzeszowskim, przedstawił krótko bieg wydarzeń, który doprowadził do podpisania tej umowy, oraz znaczenie tego aktu.

Potem metropolita i przełożony Kuzbaskiego Seminarium Arystarch Smirnov, przedstawił historię Cerkwii Prawosławnej, jej zmagań o wolność szczególnie podczas i po rewolucji bolszewickiej oraz w czasach komunistycznej dyktatury. Wspomniał też, że Rosja w 1988, obchodząc 1000. rocznicę chrztu Rusi przeżyła „drugi chrzest”. Gdy Związek Sowiecki się rozpadał, coraz więcej ludzi zaczęło przyjmować chrzest, nieraz aż 200 osób na jeden dzień. Obecnie w Rosji są optymalne warunki dla rozwoju religii i wszelkiej działalności związanej z nią – wspomniał metropolita.

Następnie głos zabrał Biskup Ordynariusz Jan Wątroba. Ksiądz Biskup zaznaczył, że podpisanie umowy to ważny krok na drodze do pełnej realizacji pragnienia Chrystusa – „Ut unum sint” – Aby byli jedno.

Po wystąpieniu Księdza Biskupa Jana Wątroby miało miejsce podpisanie umowy. Sygnatariuszami tej umowy byli: Metropolita kemerowski i prokopjewski Arystarch Smirnov, Andrej Mojarenko, I Prorektor Kuzbaskiego Seminarium, Ordynariusz Rzeszowski Jan Wątroba oraz Dyrektor Instytutu Teologiczno – Pastoralnego ks. mgr lic. Andrzej Cypryś.

Dokument ten otwiera drogę do budowania nowych relacji pomiędzy oboma Kościołami. Instytut Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie, jak i Kuzbaskie Prawosławne Seminarium Duchowne będą wymieniać się doświadczeniami m.in. przez wspólne wykłady i konferencje.