Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

12 maja, w auli instytutu Teologiczno – Pastoralnego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie podpisanie umowy o współpracy naukowej między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie oraz Kuzbaskim Prawosławnym Seminarium Duchownym Patriarchatu Moskiewskiego.

Na początku ceremonii podpisania umowy głos zabrał Rektor naszego seminarium ks. Dr Paweł Pietrusiak. Powołując się na wybitnego teologa Hansa Ursa von Balthasara, mówił o istniejącej wielkiej harmonii w chrześcijaństwie na wzór symfonii wielkich dzieł muzycznych. Ksiądz Rektor wspomniał, że to Duch Święty był głównym Inspiratorem powstawania uniwersytetów, instytucji dydaktycznych, dzięki którym można docierać do poznania prawdy.

Następnie ks. dr hab. Piotr Steczkowski, wykładowca prawa kanonicznego i wyznaniowego w WSD w Rzeszowie i na Uniwersytecie Rzeszowskim, przedstawił krótko bieg wydarzeń, który doprowadził do podpisania tej umowy, oraz znaczenie tego aktu.

Potem metropolita i przełożony Kuzbaskiego Seminarium Arystarch Smirnov, przedstawił historię Cerkwii Prawosławnej, jej zmagań o wolność szczególnie podczas i po rewolucji bolszewickiej oraz w czasach komunistycznej dyktatury. Wspomniał też, że Rosja w 1988, obchodząc 1000. rocznicę chrztu Rusi przeżyła „drugi chrzest”. Gdy Związek Sowiecki się rozpadał, coraz więcej ludzi zaczęło przyjmować chrzest, nieraz aż 200 osób na jeden dzień. Obecnie w Rosji są optymalne warunki dla rozwoju religii i wszelkiej działalności związanej z nią – wspomniał metropolita.

Następnie głos zabrał Biskup Ordynariusz Jan Wątroba. Ksiądz Biskup zaznaczył, że podpisanie umowy to ważny krok na drodze do pełnej realizacji pragnienia Chrystusa – „Ut unum sint” – Aby byli jedno.

Po wystąpieniu Księdza Biskupa Jana Wątroby miało miejsce podpisanie umowy. Sygnatariuszami tej umowy byli: Metropolita kemerowski i prokopjewski Arystarch Smirnov, Andrej Mojarenko, I Prorektor Kuzbaskiego Seminarium, Ordynariusz Rzeszowski Jan Wątroba oraz Dyrektor Instytutu Teologiczno – Pastoralnego ks. mgr lic. Andrzej Cypryś.

Dokument ten otwiera drogę do budowania nowych relacji pomiędzy oboma Kościołami. Instytut Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie, jak i Kuzbaskie Prawosławne Seminarium Duchowne będą wymieniać się doświadczeniami m.in. przez wspólne wykłady i konferencje. 

 

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider