Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

W sobotę 22 kwietnia, w auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie, odbyło się sympozjum naukowe poświęcone 25. rocznicy utworzenia Diecezji Rzeszowskiej.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 9.00 powitaniem zaproszonych gości przez Rektora WSD księdza dra Pawła Pietrusiaka. W słowach powitania przywołał on takie wydarzenia jak wizyta Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 roku oraz utworzenie Diecezji Rzeszowskiej 25 marca 1992 roku. Następnie ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba wygłosił słowo wstępne.

Sympozjum było podzielone na dwie sesje. Pierwsza z nich była poświęcona refleksji nad tajemnicą Kościoła. Tę sesję poprowadził ks. dr hab. Jacenty Mastej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowca w WSD w Rzeszowie. Pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poeta, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jego referat był zatytułowany „Kościół jako misterium lunae. Źródło, komunia, prawda.” W referacie zawarł piękny obraz Kościoła świecącego blaskiem Chrystusa. Drugi referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Referat był poświęcony erygowaniu Diecezji Rzeszowskiej w kontekście reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 roku. 

Druga sesja była poświęcona szeroko pojętej działalności duszpasterskiej w Diecezji Rzeszowskiej na przestrzeni ćwierćwiecza jej historii. Poprowadził ją ks. mgr lic. Andrzej Cypryś, Dyrektor Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie. Wygłoszone zostały krótkie referaty na temat różnych aspektów misji Kościoła w Diecezji. Ks. mgr lic. Jan Szczupak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, przedstawił refleksję na temat duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego. Ks. dr hab. Jerzy Buczek, Kanclerz Kurii Rzeszowskiej, przedstawił działalność naukowo - dydaktyczną Diecezji. Ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawił działalność charytatywną i posługę miłosierdzia w naszej diecezji, a ks. dr Daniel Nowak w imieniu księdza Stanisława Tarnawskiego wygłosił referat dotyczący misji i duszpasterstwa misyjnego.

Na zakończenie ksiądz Biskup Jan Wątroba krótko podsumował sympozjum oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa. 

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider