Idźcie i głoście

Mk 16,15

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

„Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście” – sympozjum naukowe na XXV lecie Diecezji Rzeszowskiej

Rozmiar tekstu:

W sobotę 22 kwietnia, w auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie, odbyło się sympozjum naukowe poświęcone 25. rocznicy utworzenia Diecezji Rzeszowskiej.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 9.00 powitaniem zaproszonych gości przez Rektora WSD księdza dra Pawła Pietrusiaka. W słowach powitania przywołał on takie wydarzenia jak wizyta Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 roku oraz utworzenie Diecezji Rzeszowskiej 25 marca 1992 roku. Następnie ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba wygłosił słowo wstępne.

Sympozjum było podzielone na dwie sesje. Pierwsza z nich była poświęcona refleksji nad tajemnicą Kościoła. Tę sesję poprowadził ks. dr hab. Jacenty Mastej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowca w WSD w Rzeszowie. Pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poeta, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jego referat był zatytułowany „Kościół jako misterium lunae. Źródło, komunia, prawda.” W referacie zawarł piękny obraz Kościoła świecącego blaskiem Chrystusa. Drugi referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Referat był poświęcony erygowaniu Diecezji Rzeszowskiej w kontekście reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 roku. 

Druga sesja była poświęcona szeroko pojętej działalności duszpasterskiej w Diecezji Rzeszowskiej na przestrzeni ćwierćwiecza jej historii. Poprowadził ją ks. mgr lic. Andrzej Cypryś, Dyrektor Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie. Wygłoszone zostały krótkie referaty na temat różnych aspektów misji Kościoła w Diecezji. Ks. mgr lic. Jan Szczupak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, przedstawił refleksję na temat duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego. Ks. dr hab. Jerzy Buczek, Kanclerz Kurii Rzeszowskiej, przedstawił działalność naukowo - dydaktyczną Diecezji. Ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawił działalność charytatywną i posługę miłosierdzia w naszej diecezji, a ks. dr Daniel Nowak w imieniu księdza Stanisława Tarnawskiego wygłosił referat dotyczący misji i duszpasterstwa misyjnego.

Na zakończenie ksiądz Biskup Jan Wątroba krótko podsumował sympozjum oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa.