Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

 

We wtorek 7 marca, w naszej wspólnocie gościliśmy o. Adama Żaka SJ, który od czerwca 2013 roku pełni funkcję koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Poprowadził on spotkanie formacyjne dotyczące znaczenia dojrzałości psychoseksualnej w rozeznawaniu powołania do kapłaństwa.

Najpierw o. Adam przedstawił ogólny rys historyczny kryzysu związanego z pedofilią wśród niektórych osób duchownych. Następnie zaprezentował wnioski, jakie z kryzysu wyciągnął papież Benedykt XVI. Ojciec święty zwrócił wówczas uwagę między innymi na niewystarczającą formację, niewłaściwe procedury stosowane przy określaniu zdatności kandydata do posługi kapłańskiej, źle pojmowaną troskę o dobro Kościoła. Potem o. Żak scharakteryzował sam problem pedofilii. Podzielił sprawców tego czynu na „pedofilów preferencyjnych”, czyli mających zaburzenie preferencji seksualnej oraz tzw. „sprawców sytuacyjnych”, czyli takich, których czyn był konsekwencją słabo ukształtowanej osobowości i postępującej dezintegracji w sferze psychoseksualnej. Większość sprawców, bo aż 85% to sprawcy „sytuacyjni”. 

Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące pedofilii oraz wnioski wyciągane przez ostatnich papieży w kontekście problemu wykorzystywania nieletnich przez niektórych duchownych, w nowych dokumentach Kościoła (jak choćby nowym Ratio fundamentalis „Dar powołania do kapłaństwa”) , podkreśla się coraz bardziej istotę i znaczenie formacji ludzkiej kandydatów do kapłaństwa. O. Adam przedstawił charakterystyczne cechy znamionujące zarówno niedojrzałość jak i dojrzałość osobowościową i psychoseksualną. Zasadniczy wniosek płynący z tej charakterystyki jest jeden: powołanie do kapłaństwa nie gwarantuje w sposób automatyczny dojrzałości uczuciowej, osobowościowej. Tę dojrzałość trzeba nieustannie kształtować, zdobywać w trudzie walki o własny rozwój otwierając się na działanie Bożej łaski i pomoc ze strony kompetentnych osób. 

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider