Idźcie i głoście

Mk 16,15

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Spotkanie z ojcem Adamem Żakiem

Rozmiar tekstu:

 

We wtorek 7 marca, w naszej wspólnocie gościliśmy o. Adama Żaka SJ, który od czerwca 2013 roku pełni funkcję koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Poprowadził on spotkanie formacyjne dotyczące znaczenia dojrzałości psychoseksualnej w rozeznawaniu powołania do kapłaństwa.

Najpierw o. Adam przedstawił ogólny rys historyczny kryzysu związanego z pedofilią wśród niektórych osób duchownych. Następnie zaprezentował wnioski, jakie z kryzysu wyciągnął papież Benedykt XVI. Ojciec święty zwrócił wówczas uwagę między innymi na niewystarczającą formację, niewłaściwe procedury stosowane przy określaniu zdatności kandydata do posługi kapłańskiej, źle pojmowaną troskę o dobro Kościoła. Potem o. Żak scharakteryzował sam problem pedofilii. Podzielił sprawców tego czynu na „pedofilów preferencyjnych”, czyli mających zaburzenie preferencji seksualnej oraz tzw. „sprawców sytuacyjnych”, czyli takich, których czyn był konsekwencją słabo ukształtowanej osobowości i postępującej dezintegracji w sferze psychoseksualnej. Większość sprawców, bo aż 85% to sprawcy „sytuacyjni”. 

Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące pedofilii oraz wnioski wyciągane przez ostatnich papieży w kontekście problemu wykorzystywania nieletnich przez niektórych duchownych, w nowych dokumentach Kościoła (jak choćby nowym Ratio fundamentalis „Dar powołania do kapłaństwa”) , podkreśla się coraz bardziej istotę i znaczenie formacji ludzkiej kandydatów do kapłaństwa. O. Adam przedstawił charakterystyczne cechy znamionujące zarówno niedojrzałość jak i dojrzałość osobowościową i psychoseksualną. Zasadniczy wniosek płynący z tej charakterystyki jest jeden: powołanie do kapłaństwa nie gwarantuje w sposób automatyczny dojrzałości uczuciowej, osobowościowej. Tę dojrzałość trzeba nieustannie kształtować, zdobywać w trudzie walki o własny rozwój otwierając się na działanie Bożej łaski i pomoc ze strony kompetentnych osób.