Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Spotkanie z członkami zgromadzeń albertyńskich w Roku św. brata Alberta

We wtorek 28 lutego, nasza seminaryjna wspólnota gościła siostrę Teresę ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz brata Alberta ze Zgromadzenia Braci Albertynów. To spotkanie wpisało się w obchody Roku św. brata Alberta, który w naszej ojczyźnie zainicjował Sejm RP wspólnie z KEP. Rok albertyński rozpoczął się w Polsce 25 grudnia 2016 roku w setną rocznicę śmierci brata Alberta i zakończy się 25 grudnia bieżącego roku.

Na wstępie spotkania siostra Teresa przedstawiła biografię Brata Alberta – Adama Chmielowskiego . Wychowywał się on w pobożnej rodzinie. Interesował się malarstwem, zgłębiał arkana tej sztuki i chciał związać swoje powołanie życiowe z tą pasją. Brał też udział w powstaniu styczniowym, podczas którego stracił nogę. Potem wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów, jednak po pól roku musiał przerwać formację z powodu depresji. W 1884 zamieszkał w Krakowie i zaczął się zajmować bezdomnymi, ludźmi z tzw. „marginesu społecznego”. 

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi świętego, brat Albert przedstawił charyzmat Zgromadzenia Braci Albertynów. Zgromadzenie to jest powołane dla posługi ludziom z „marginesu”. Z tymi ludźmi trzeba się naprawdę spotkać, przez to bycie z nimi pokazać, że mają godność,  że są wartościowi – mówił brat Albert. Zarysował on też problem bezdomności. Bezdomność nie jest brakiem fizycznego domu, jest to problem relacji. Brat Albert przestrzegał przed dwoma niewłaściwymi podejściami do tych ludzi: racjonalnym, czyli zamykaniem tych osób w pewnych schematach myślowych oraz sentymentalnym, czyli ulitowaniem się nad tymi osobami i wręczeniem ich przysłowiowej „złotówki” bez autentycznego spotkania się z nimi.

Na koniec siostra Teresa i brat Albert podzielili się doświadczeniem swojego powołania oraz odpowiadali na pytania zadawane przez kleryków.  

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider