Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

W Kościele katolickim 8 grudnia obchodzona jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Niepokalane Poczęcie Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także przypomina, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia. Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

W naszym seminarium Uroczystość ta była naznaczona kilkoma wydarzeniami.

Wykład z patrologii „Maryja – matka Boga”

Ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, wykładowca patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, wygłosił wykład z zakresu patrologii, ukazujący status Maryi w teologii. Ks. Jasiewicz rozpoczął od przypomnienia, że Maryja od pierwszych wieków była otaczana czcią, o czym świadczył choćby dogmat Soboru Efeskiego z 431 roku, mówiący, iż Maryja jest Theotokos – Matką Bożą. Ks. doktor wspomniał też, że to właśnie z literatury patrystycznej pochodzą świadectwa mówiące o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Prelegent, podkreślił też fakt, że macierzyństwo Maryi ma trzy wymiary: fizyczny, metafizyczny oraz duchowy. Kończąc wskazał nam Maryję jako przykład oddania się i wierności Bogu. 

Uroczysta Eucharystia

Po wykładzie maryjnym miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Arkadiusz Jasiewicz. W homilii wspomniał on o Maryi jako tej, która jest Pełna Łaski. Pomimo przeszkód, cierpienia, Maryja zawsze była wierna Bogu, bo była Nim przepełniona. Powinniśmy wpatrywać się we wzór Maryi, gdyż Ona wskazuje nam niebo - kierunek naszego życia.

Nieszpory z przyjęciem braci z kursu I do Rycerstwa Niepokalanej

Podczas Nieszporów w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny bracia z kursu I zostali włączeni do Rycerstwa Niepokalanej. Otrzymali Cudowny Medalik i w szczególny sposób powierzyli się Matce Bożej Niepokalanej. Przez ten akt pogłębili swoją duchowość maryjną, która jest ważnym elementem na drodze ku kapłaństwu.

Zawierzenie się nowoobłóczonych u Matki Bożej Pani Rzeszowa

Zgodnie z tradycją seminaryjną klerycy, którzy otrzymali sutannę w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny udali się do Sanktuarium Matki Bożej Pani Rzeszowa, aby tam uczestniczyć w Nieszporach i Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora Kazimierza Górnego. Po Mszy świętej w sanktuaryjnej kaplicy nowoobłóczeni powierzyli swoją drogą ku kapłaństwu Maryi Patronce naszego miasta. 

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider