Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Konferencja i warsztaty homiletyczne - „Profesjonalizm w komunikacji”

Rozmiar tekstu:

W czwartek 1 grudnia 2016 r. odbyła się na auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie konferencja naukowa dotycząca przepowiadania Słowa Bożego podczas Mszy świętej z udziałem dzieci. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie oraz Katedra Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Sympozjum składało się z tzw. czterech modułów. Po każdym module był czas na pracę w grupach. Wprowadzeniem w tematykę spotkania było wystąpienie ks. mgr lic. Andrzeja Cyprysia, prowadzącego ćwiczenia z homiletyki w naszym seminarium. Dzieląc się refleksami na temat homilii podczas Mszy świętych z udziałem dzieci wskazał na trzy grupy słuchaczy. Są nimi: dzieci, rodzice dzieci i kaznodzieja. Żadnej z tych grup nie można zlekceważyć, trzeba zapoznać się z oczekiwaniami i możliwościami każdej z nich. 

W module I ks. mgr lic. Rafał Flak bazując na ewangelicznej scenie uczniów zmierzających do Emaus, wskazywał że aby być dobrym kaznodzieją trzeba wejść z życie słuchaczy.

W module II o. mgr lic. Łukasz Krauze mówił o znajdowaniu w perykopach przeznaczonych na dany dzień orędzia, które Bóg do nas kieruje, czyli mówiąc krótko: Co Bóg do nas mówi przez te czytania ?

Ks. dr Michał Klementowicz w module III ukazał bardzo ważną rolę apelu. Pokazał też różnicę między orędziem a apelem. W orędziu jest zawarte: co Bóg mówi do mnie i przeze mnie do słuchaczy, a w apelu zawarta jest prośba, która wypełnia to orędzie. Apel zawsze musi być powiązany z orędziem. Apel musi być konkretny i możliwy do zrealizowania.

W module IV p. dr hab. Michał Wyrostkiewicz mówił o tym, jakie cechy musi spełniać język przepowiadania, aby homilia mogła trafić do jak największej ilości słuchaczy.

Na koniec ks. dr Michał Dąbrówka przedstawił listę zagrożeń jaką niesie za sobą nieznajomość życia słuchaczy.

Sympozjum było bardzo ciekawą propozycją, wpisującą się w praktyczne przygotowanie do pełnienia posługi homiletycznej. Dzięki warsztatom i pracy w grupach okazało się nie tylko teoretycznym przekazem, ale żywym i dynamicznym doświadczeniem procesu tworzenia homilii skierowanych do dzieci.