Rozgość się
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie
Image is not available
Uczniowie Chrystusa
Szukasz drogi?
My już wybraliśmy
Znak łaski
Pismo Wyższego
Seminarium Duchownego
Kleryk na niedzielę
Przeżywaj swoją codzienność
zainspirowany Słowem Bożym
Most modlitewny
Dołącz do wzajemnej modlitwy
o powołania kapłańskie
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
Arrow
Arrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Arrow
Arrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider
Image is not available

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Zobacz się sam!

Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

W czwartek 1 grudnia 2016 r. odbyła się na auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie konferencja naukowa dotycząca przepowiadania Słowa Bożego podczas Mszy świętej z udziałem dzieci. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie oraz Katedra Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Sympozjum składało się z tzw. czterech modułów. Po każdym module był czas na pracę w grupach. Wprowadzeniem w tematykę spotkania było wystąpienie ks. mgr lic. Andrzeja Cyprysia, prowadzącego ćwiczenia z homiletyki w naszym seminarium. Dzieląc się refleksami na temat homilii podczas Mszy świętych z udziałem dzieci wskazał na trzy grupy słuchaczy. Są nimi: dzieci, rodzice dzieci i kaznodzieja. Żadnej z tych grup nie można zlekceważyć, trzeba zapoznać się z oczekiwaniami i możliwościami każdej z nich. 

W module I ks. mgr lic. Rafał Flak bazując na ewangelicznej scenie uczniów zmierzających do Emaus, wskazywał że aby być dobrym kaznodzieją trzeba wejść z życie słuchaczy.

W module II o. mgr lic. Łukasz Krauze mówił o znajdowaniu w perykopach przeznaczonych na dany dzień orędzia, które Bóg do nas kieruje, czyli mówiąc krótko: Co Bóg do nas mówi przez te czytania ?

Ks. dr Michał Klementowicz w module III ukazał bardzo ważną rolę apelu. Pokazał też różnicę między orędziem a apelem. W orędziu jest zawarte: co Bóg mówi do mnie i przeze mnie do słuchaczy, a w apelu zawarta jest prośba, która wypełnia to orędzie. Apel zawsze musi być powiązany z orędziem. Apel musi być konkretny i możliwy do zrealizowania.

W module IV p. dr hab. Michał Wyrostkiewicz mówił o tym, jakie cechy musi spełniać język przepowiadania, aby homilia mogła trafić do jak największej ilości słuchaczy.

Na koniec ks. dr Michał Dąbrówka przedstawił listę zagrożeń jaką niesie za sobą nieznajomość życia słuchaczy.

Sympozjum było bardzo ciekawą propozycją, wpisującą się w praktyczne przygotowanie do pełnienia posługi homiletycznej. Dzięki warsztatom i pracy w grupach okazało się nie tylko teoretycznym przekazem, ale żywym i dynamicznym doświadczeniem procesu tworzenia homilii skierowanych do dzieci. 

Heading layer
Image is not available
Biblioteka
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider