Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Księża przełożeni

Rozmiar tekstu:
Rektor
  • KS. DR PAWEŁ PIETRUSIAK

Pochodzi z Kielanówki k. Rzeszowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu i w 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Załęże k. Rzeszowa (1992-1993). Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, odbył na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998). Po powrocie ze studiów pełnił obowiązki wykładowcy i prefekta ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (1998-2001). W latach 2001-2010 pracował w Wyższym Seminarium Konferencji Episkopatu Czadu w Ndżamenie pełniąc tam posługę wykładowcy i ojca duchownego a następnie wicerektora. Wykładał teologię dogmatyczną i patrologię w kilku Wyższych Seminariach Afryki Środkowej i na Uniwersytecie Katolickim w Yaounde w Kamerunie. W latach 2010-2011 odbył staż naukowy w Instytucie Katolickim w Paryżu. Od 2011 r. jest wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD w Rzeszowie.

 

Prefekci:
  • KS. MGR JACEK SZCZĘCH

Pochodzi z Sędziszowa Młp. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Stanisława B.M. w Jaśle (2002 - 2004). Ukończył studia specjalistyczne z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004 - 2008). W latach 2008 - 2010 redaktor jasielskiego oddziału Radia VIA. Prowadzi wykłady z psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej i pastoralnej. Jest wychowawcą I, III i IV roku.

  • KS. DR GRZEGORZ WÓJCIK

 Pochodzi z Ropczyc. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w Sokołowie Małopolskim (2001 - 2004) i w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie (2004 - 2005). Ukończył studia z patrologii i filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2005 – 2012), gdzie się doktoryzował z obu kierunków. W roku 2012/2013 pełnił funkcję kapelana w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W latach 2013-2015 r. był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla oraz duszpasterzem akademickim w DA „Wieczernik”. Prowadzi zajęcia z patrologii i języka greckiego. Jest wychowawcą II, V i VI roku.

Ojcowie duchowni:
  • KS. DR JAN KULIG

Pochodzi z parafii Bieździedza, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Bratkowice (2001 - 2003). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003 - 2007). Obronił doktorat z teologii moralnej w 2008 roku. W latach 2008 - 2010 był prefektem w seminarium. Od 2010 roku ojciec duchowny. Opiekuje się rokiem I, III i VI.  Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii moralnej. Jest dyrektorem biblioteki seminaryjnej.

  • KS. DR PAWEŁ SYNOŚ

Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 2003 r. Przez rok pracował jako wikariusz w Tyczynie, następnie studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004-2009). Jest doktorem teologii duchowości. Po zakończeniu studiów doktoranckich przez rok pracował w rzeszowskiej katedrze, później został asystentem w Katedrze Historii Duchowości KUL. Posługę ojca duchownego w seminarium rzeszowskim rozpoczął w 2011 r. Opiekuje się rokiem  II, IV i V.

Dyrektor administracyjny:
  • KS. MGR BOGUSŁAW BABIARZ

Pochodzi z parafii Nowy Żmigród, absolwent WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie w 1994 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafiach: Wielopole Skrzyńskie (1994-1996), Gorlice-Fara (1996-2004), Rzeszów - Chrystusa Króla (2004-2006). W Seminarium pełni obecnie obowiązki Dyrektora administracyjnego.

Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

19  marca, niedziela

Brak wydarzeń

 

20  marca, poniedziałek

Brak wydarzeń 

 

21  marca, wtorek

Brak wydarzeń

 

22  marca, środa

Brak wydarzeń 

 

23  marca, czwartek

Brak wydarzeń 

 

24  marca, piątek

Brak wydarzeń 

 

25  marca, sobota

25 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej - Msza święta w rzeszowskiej Farze o godz. 16.00

Wieczorem o godz. 20.00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych