Idźcie i głoście

Mk 16,15

Księża przełożeni

Rozmiar tekstu:
Rektor
  • KS. DR PAWEŁ PIETRUSIAK

Pochodzi z Kielanówki k. Rzeszowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu i w 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Załęże k. Rzeszowa (1992-1993). Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, odbył na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998). Po powrocie ze studiów pełnił obowiązki wykładowcy i prefekta ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (1998-2001). W latach 2001-2010 pracował w Wyższym Seminarium Konferencji Episkopatu Czadu w Ndżamenie pełniąc tam posługę wykładowcy i ojca duchownego a następnie wicerektora. Wykładał teologię dogmatyczną i patrologię w kilku Wyższych Seminariach Afryki Środkowej i na Uniwersytecie Katolickim w Yaounde w Kamerunie. W latach 2010-2011 odbył staż naukowy w Instytucie Katolickim w Paryżu. Od 2011 r. jest wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD w Rzeszowie.

 

Prefekci:
  • KS. MGR JACEK SZCZĘCH

Pochodzi z Sędziszowa Młp. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Stanisława B.M. w Jaśle (2002 - 2004). Ukończył studia specjalistyczne z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004 - 2008). W latach 2008 - 2010 redaktor jasielskiego oddziału Radia VIA. Prowadzi wykłady z psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej i pastoralnej. Jest wychowawcą I, III i IV roku.

  • KS. DR GRZEGORZ WÓJCIK

 Pochodzi z Ropczyc. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w Sokołowie Małopolskim (2001 - 2004) i w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie (2004 - 2005). Ukończył studia z patrologii i filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2005 – 2012), gdzie się doktoryzował z obu kierunków. W roku 2012/2013 pełnił funkcję kapelana w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W latach 2013-2015 r. był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla oraz duszpasterzem akademickim w DA „Wieczernik”. Prowadzi zajęcia z patrologii i języka greckiego. Jest wychowawcą II, V i VI roku.

Ojcowie duchowni:
  • KS. DR JAN KULIG

Pochodzi z parafii Bieździedza, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Bratkowice (2001 - 2003). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003 - 2007). Obronił doktorat z teologii moralnej w 2008 roku. W latach 2008 - 2010 był prefektem w seminarium. Od 2010 roku ojciec duchowny. Opiekuje się rokiem I, III i VI.  Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii moralnej. Jest dyrektorem biblioteki seminaryjnej.

  • KS. DR PAWEŁ SYNOŚ

Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 2003 r. Przez rok pracował jako wikariusz w Tyczynie, następnie studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004-2009). Jest doktorem teologii duchowości. Po zakończeniu studiów doktoranckich przez rok pracował w rzeszowskiej katedrze, później został asystentem w Katedrze Historii Duchowości KUL. Posługę ojca duchownego w seminarium rzeszowskim rozpoczął w 2011 r. Opiekuje się rokiem  II, IV i V.

Dyrektor administracyjny:
  • KS. MGR BOGUSŁAW BABIARZ

Pochodzi z parafii Nowy Żmigród, absolwent WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie w 1994 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafiach: Wielopole Skrzyńskie (1994-1996), Gorlice-Fara (1996-2004), Rzeszów - Chrystusa Króla (2004-2006). W Seminarium pełni obecnie obowiązki Dyrektora administracyjnego.

Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

28  maja, niedziela 

Brak wydarzeń

 

29  maja, poniedziałek

Brak wydarzeń

 

30  maja, wtorek

Brak wydarzeń

 

31  maja, środa

Brak wydarzeń

 

1  czerwca, czwartek

Rocznica święceń neoprezbiterów - Msza święta w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00 

 

czerwca, piątek

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

 

3  czerwca, sobota

Święcenia prezbiteratu w Katedrze rzeszowskiej - godz. 10.00