Idźcie i głoście

Mk 16,15

Profesorowie

Rozmiar tekstu:

Przez lata w Seminarium pracowali różni profesorowie - przede wszystkim księża z diecezji rzeszowskiej, ale także z diecezji przemyskiej i tarnowskiej oraz profesorowie świeccy. Aktualnie w seminarium wykłady prowadzą:

 • KS. BP DR JAN WĄTROBA Biskup Rzeszowski

Teologia powołania kapłańskiego
ul. Langiewicza, 35-020 021 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. BP DR EDWARD BIAŁOGŁOWSKI Biskup Wikariusz Generalny

Wprowadzenie w chrześcijaństwo - teologia
ul. Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR TOMASZ BAĆ

Liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo: liturgika
ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów (Proboszcz parafii Rzeszów - Miłosierdzia Bożego)

 • KS. MGR PAWEŁ BATORY

 Historia sztuki sakralnej
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 

 • KS. DR TOMASZ BĄK

 

             Egzegeza Nowego Testamentu
                ul. Radziszewskiego 7 20-039 Lublin (KUL)

 

 • KS. DR HAB.  JERZY BUCZEK

Teologia dogmatyczna
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR MAREK CHORZĘPA

Środki komunikacji społecznej
Łukawiec 181 36-004 Łąka (proboszcz parafii Łukawiec)

 • KS. MGR LIC. ANDRZEJ CYPRYŚ

Ćwiczenia homiletyczne
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Instytut Teologiczno-
Pastoralny w Rzeszowie)

 • KS. DR PRZEMYSŁAW DRĄG

Duszpasterstwo rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa (Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP)

 • KS. DR LUCJAN DYKA

Muzyka kościelna
ul. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów, (Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie)

 • KS. DR MAREK DZIK

Wprowadzenie do Pisma Świętego, Egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna
Malawa 516, 30-007 Krasne (Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie)

 • KS. DR JAN EDLING

Język łaciński
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

 • KS. DR TOMASZ FULARZ

Bioetyka
ul. ks. Jałowego 37, 35-010 Rzeszów (Parafia Chrystusa Króla w Rzeszowie)

 • KS. DR KRZYSZTOF GOLAS

Teologia dogmatyczna
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (DD Tabor)

 •  KS. DR ŁUKASZ HENDZEL

Religiologia
ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR ADAM KUBIŚ

Egzegeza Nowego Testamentu
ul. Radziszewskiego 7 20-039 Lublin (KUL)

 • KS. DR JÓZEF KULA

Prawo kanoniczne
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR JAN KULIG

Teologia moralna, wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

 • KS. DR HAB. JACENTY MASTEJ PROF. KUL

Teologia fundamentalna
ul. Radziszewskiego 7 20-039 Lublin (KUL)

 • KS. DR WIESŁAW MATYSKIEWICZ

Katolicka nauka społeczna
ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

 • KS. DR STANISŁAW MAZUR

Liturgika
ul. Słowackiego 1, 39-100 Ropczyce, (proboszcz w Ropczycach - Przemienienia Pańskiego)

 • KS. DR HAB. JANUSZ MIĄSO

Pedagogika, dydaktyka
35-032 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 2, (Uniwersytet Rzeszowski)

 • KS. DR PIOTR MIERZWA

Egzegeza Starego Testamentu
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

 • KS. DR ANDRZEJ MOTYKA

Historia Kościoła
ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR DANIEL NOWAK

Misjologia
ul. Paderewskiego 69a, 35-330 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie) 

 •  KS. MGR LIC. TOMASZ NOWAK

 Homiletyka
ul. 3 Maja 20 35-030 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • PROF. DR HAB. KAZIMIERZ OŻÓG

Język polski, literatura religijna
Górno, 36-051 Górno (Uniwersytet Rzeszowski)

 • KS. DR PAWEŁ PIETRUSIAK

Teologia dogmatyczna, zagadnienia ekumeniczne
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

 • KS. DR ANDRZEJ POCIASK

Historia filozofii, ćwiczenia z historii filozofii, antropologia filozoficzna
ul. Zelwerowicza 2, 35-601 Rzeszów (Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie)

 • KS. PROF. DR HAB. WIESŁAW PRZYCZYNA

Homiletyka
ul. Czarnowiejska 89/6, 30-049 Kraków (Uniwersytet Papieski J P II w Krakowie)

 • KS.  DR WOJCIECH RADOMSKI

 Egzegeza Starego Testamentu, historia i geografia biblijna, język włoski
ul. ks. Jałowego 37, 35-010 Rzeszów (Parafia Chrystusa Króla w Rzeszowie)

 • KS. DR WACŁAW SOPEL

Teologia moralna, etyka, teoria i praktyka spowiedzi
Rudna Wielka 46, 36-054 Mrowla (proboszcz w Rudnej Wlk)

 • KS. DR ANDRZEJ SOŁTYS

Ogólna metodologia nauk, logika, teoria poznania
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Politechnika Rzeszowska)

 • KS. DR PIOTR STECZKOWSKI

Prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe
ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

 • KS. DR MAREK STORY

   

         Prawo kanoniczne
         
  ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)
 • KS. DR PAWEŁ SYNOŚ

Teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo - duchowość
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

 • KS. MGR JACEK SZCZĘCH

Psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia pastoralna, metodyka pracy naukowej
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

 • KS. MGR LIC. JAN SZCZUPAK

Teologia pastoralna
Plac Farny 5 , 35-010 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, proboszcz parafii farnej)

 • KS. DR WIESŁAW SZUREK

Wstęp do filozofii, metafizyka, lektura wybranych tekstów filozoficznych, teodycea
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR DARIUSZ TROJNAR

Teologia pastoralna
Pl. Farny 5, 35-010 Rzeszów (Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie)

 • DR MARIUSZ TROJNAR

Zastosowanie informatyki w duszpasterstwie
(Politechnika Rzeszowska)

 • KS. DR MIROSŁAW TWARDOWSKI

Filozofia przyrody
ul. Połonińska 25, 35 - 082 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

 • KS. DR ANDRZEJ WIDAK

Muzyka kościelna, fonetyka
ul. Plac św. Józefa 1, 35-083 Rzeszów (Dyrektor Studium Organistowskiego)

 • KS. DR MAREK WINIARSKI

Katechetyka
ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 • KS. DR GRZEGORZ WÓJCIK

Patrologia, język grecki, proseminarium
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)